Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
G.M. Rozemeijer
Toelichting

Na ongeveer 18 minuten ontstond een storing, waardoor de verdere bespreking in de groene zaal niet kon worden uitgezonden en opgenomen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 - 20:45 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: dhr. G. Rozemeijer
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  A.K Stol (CDA), F. Sanders (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), H. Kramer (D66, K.J. Kindt (PvdA), R. Doorn (GroenLinks)
  Aanwezig ambtelijke ondersteuning: R. Korsten (Financiën)
  Afwezig : G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De verschillende fracties danken de controlecommissie voor de rapportage over de Tarievennota.


  Er zijn wat vragen over de OZB, de liggelden van boten in de Zaan en het toegezegde onderzoek naar Precarioheffing.  De wethouder zegt, namens portefeuillehouder Van Wanrooij toe: een evaluatie van de consequenties van de omgevingswet halverwege 2024, deze evaluatie zal gedeeld worden met de gemeenteraad.


  De wethouder zegt toe: bij Cocensus na te vragen hoeveel bewaren op de OZB zijn ingediend en wat de mogelijke consequenties zijn van deze bezwaren.


  Alle fracties achten het raadsvoorstel Tarievennota besluitrijp. De fracties CDA, POV, D66, PvdA en GL zullen voorstemmen. De fractie VVD neemt het voorstel mee terug naar de fractie.

 2. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45- 21:30 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: dhr. G. Rozemeijer
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  A.K Stol (CDA), F. Sanders (VVD), K.IJ. (POV), H. Kramer (D66, K.J. Kindt (PvdA), R. Doorn (GroenLinks)
  Afwezig : G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  De heer Doorn licht het amendement toe dat door GroenLinks, VVD, PvdA en D66 is ingediend. De wetgeving rondom Gemeenschappelijke regelingen is per 1-7-2023 gewijzigd om de gemeenteraden meer grip te laten hebben op de Gemeenschappelijke regelingen.


  Er zijn vragen over de hoogte van de reserves en over de naam van Twiske-Waterland (activiteiten omvatten veel meer dan alleen 't Twiske en Waterland). Wethouder meldde dat deel van de reserves wordt gebruikt om 2 bruggen te vervangen.


  Alle aanwezige fracties achten het raadsvoorstel zienswijze besluitrijp en zullen voor het raadsvoorstel (inclusief het amendement) stemmen.


  De heer Doorn neemt het amendement mee terug naar de vertegenwoordiging van de werkgroep GR voor aanvullende onderbouwing.

 3. 3

  Besluit

  Tijd: 21:30 - 22:30 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: dhr. G. Rozemeijer
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  A.K Stol (CDA), F. Sanders (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), H. Kramer (D66, K.J. Kindt (PvdA), R. Doorn (GroenLinks)
  Aanwezig ambtelijke ondersteuning: G. Lopes Gardozo (Financiën)
  Afwezig : G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De verschillende fracties danken de controlecommissie voor de rapportage over het Najaarsbericht WL 2023.


  Verschillende fracties maken zich zorgen over de toename van de uitgaven aan de Jeugdzorg. De wethouder zegt namens zijn collega de heer Ossendorp toe om de klankbordgroep Zorg bijeen te roepen. De heer Ossendorp heeft al eerder toegezegd deze klankbordgroep bijeen te roepen.   Alle fracties achten het voorstel besluitrijp en zullen instemmen met het raadsvoorstel.

 4. 4

  Besluit

  Tijd: 22:30 - 22:30 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: dhr. G. Rozemeijer
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  A.K Stol (CDA), F. Sanders (VVD), K.IJ. Luttik (POV), H. Kramer (D66, K.J. Kindt (PvdA), R. Doorn (GroenLinks)
  Afwezig : G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. De heer Kramer (D66) heeft een vraag over het woord "grotendeels" in het besluit. De heer Schalkwijk raadt aan via een amendement het woord "grotendeels" uit het besluit te halen.
  GroenLinks en D66 nemen het raadsvoorstel mee terug naar de fractie om af te stemmen met de voorzitter van de werkgroep GR en de werkgroep GR in de regio.


  De fracties van PvdA, VVD en POV zullen voor het voorstel stemmen. Ook het CDA wacht het overleg met de werkgroep GR af en zal een eventueel amendement ondersteunen.