Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Openbare betrekkingen en nevenfuncties van raadsleden en burgerraadsleden zijn op afspraak in te zien bij de griffie.

De griffier heeft tot taak als eerste adviseur de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad te ondersteunen bij de vervulling van hun taken en bij de ontwikkeling en uitvoering van het dualisme in Wormerland.

Ingekomen brieven gericht aan de raad kunt u op afspraak inzien bij de griffie via het e-mailadres griffie@wormerland.nl

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid efficiƫnt en doelmatig met het toegewezen budget heeft uitgevoerd. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen het onderzoekt en is onafhankelijk van raad en college. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. Daarnaast brengt de commissie gevraagd en ongevraagd advies uit

De gemeenteraad kan de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp. Ook burgers kunnen een beroep doen op de commissie en vragen om naar een bepaald onderwerp onderzoek te verrichten. De rapporten van de commissie naar aanleiding van een onderzoek zijn openbaar.

Op deze wijze draagt de commissie bij aan een beter functioneren van de gemeente.

Ambtelijk secretaris: Mw. Nienke Kooij-de Vries

Informatie over het college vindt u op de website van de gemeente Wormerland, via de volgende link: https://www.wormerland.nl/mozard