Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Alle livestreams zijn te vinden via de kalender, op de dag van de vergadering zelf.
De uitzendingen blijven hier ook na de vergadering staan.

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/wormerland

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad. Als u een e-mail of brief aan de gemeenteraad schrijft wordt deze geplaatst op de lijst van ‘Ingekomen brieven aan de Raad’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende voorrondevergadering van Algemene Zaken. Deze lijst wordt met een behandelvoorstel vastgesteld in deze vergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op de dragen om uw e-mail of brief verder af te doen. Uw brief (en dus uw gegevens) wordt ter bescherming van privacy gevoelige informatie niet openbaar op onze website geplaatst.
Bedenk van tevoren aan wie u de brief moet richten. In het algemeen geldt: bij zaken in uitvoering of individuele zaken kunt u zich het beste tot het college richten. Ook kunt u uw brief natuurlijk zowel aan het college als de gemeenteraad richten.
U kunt hiervoor het e-mailadres griffie@wormerland.nl gebruiken.

De verzamellijst met ingekomen brieven is openbaar, hierop worden geen privacy gevoelige NAW-gegevens opgenomen. Een voorbeeld van deze totaallijst kunt u via de onderstaande link bekijken.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wormerland/27eab4f3-37eb-490d-bf31-38595369f443

Nevenfuncties en openbare betrekkingen van raadsleden en burgerraadsleden kunnen op afspraak worden ingezien bij de griffie.

Het archief van de vergaderstukken van 2005 t/m juli 2018 vindt u hier:

https://wormerland.archiefweb.eu/

De ingekomen brieven zijn op afspraak in te zien bij de griffier. U kunt hiertoe een afspraak maken via het mailadres griffie@wormerland.nl

De reglementen van orde voor de voorrondes en raadsvergaderingen zijn in de raadsvergadering van 6 juli 2021 gewijzigd vastgesteld.
U vindt ze via de volgende link, bij de vergaderstukken Raad 6 juli 2021, agendapunt 10.b.

Daarnaast zijn alle gemeentelijke verordeningen terug te vinden via de landelijke site van www.overheid.nl

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wormerland/38c7a587-7950-45c1-b5ab-587d5ceb326c