Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Groene zaal

dinsdag 4 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Bruijn (CDA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. GL. Hoovenstat (POV), dhr. A.F. Ross (PvdA), dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Smit - de Ridder opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.
  Dhr. J. Ent spreekt in en geeft een toelichting op de situatie.


  Dhr. van Wanrooij zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van dhr. Rozemeijer inzake het ontwerpbesluit. Daarin staat op blz. 2 bij bullet 3 artikel 25.2 genoemd. Dhr. Rozemeijer kan dat artikel niet terugvinden. Kan de wethouder daar een toelichting op geven?
  Het CDA acht het raadsvoorstel niet besluitrijp, D66 acht het raadsvoorstel wel besluitrijp, maar zal tegen stemmen. De overige fracties (VVD, POV, PvdA en GroenLinks) nemen het voorstel mee terug naar de fractie.

 2. 2

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Bruijn (CDA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. GL. Hoovenstat (POV), dhr. A.F. Ross (PvdA), dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij, ambtelijk ondersteund door dhr. S. van Putten.
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Smit - de Ridder opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  De heer van Wanrooij geeft antwoord op de vragen rondom de oplossingen m.b.t. de parkeerplaatsen en de locaties van deze parkeerplaatsen. De heer van Wanrooij zegt toe terug te komen op de vragen inzake de stikstofdepositie; er is een nieuwe rekentool gekomen afgelopen week en de wethouder zal laten weten wat de uitkomst is op basis van de nieuwe rekentool.
  Het CDA, de VVD, de POV, de PvdA, GroenLinks en D66 geven aan dat zij het raadsvoorstel steunen.

 3. 3

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Bruijn (CDA), dhr. G.M. Rozemeijer (VVD), dhr. GL. Hoovenstat (POV), dhr. A.F. Ross (PvdA), dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Smit - de Ridder opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Er is per februari 2023 vrijwel geen budget meer beschikbaar voor duurzaamheidsleningen voor particulieren, waardoor aanvragen voor de duurzaamheidslening momenteel niet in behandeling genomen kunnen worden. Vandaar dat de raad gevraagd wordt 150.000,- euro uit de reserve Fonds Duurzaamheidsleningen, eerder beschikbaar gesteld voor Stimuleringslening gemeente Wormerland Maatschappelijk vastgoed, opnieuw te bestemmen en beschikbaar te stellen.


  De wethouder geeft aan dat in 2022 16 aanvragen zijn ontvangen en in 2023 7. Met de aanvulling dat er momenteel geen aanvragen ingediend kunnen worden omdat er geen budget is. Op de vraag van het CDA geeft de wethouder aan dat communicatie naar de juiste doelgroep inderdaad van belang is. Er zijn regelingen onbekend bij de juiste doelgroep. Daarnaast zijn er ook landelijke subsidiepotjes. De heer van Wanrooij zegt toe linkjes rond te sturen aan de gemeenteraad naar verschillende subsidieregelingen. De heer van Wanrooij geeft verder antwoord op de technische vragen van GroenLinks, maar de heer van Wanrooij zegt toe deze technische vragen ook schriftelijk te beantwoorden (hopelijk voor de raadsvergadering van 11 april a.s.).


  Het CDA, VVD, de POV en de PvdA geven aan het raadsvoorstel te steunen. GroenLinks maakt zich zorgen dat bij openstelling van de regeling deze heel snel weer afgesloten moet worden omdat de gelden op zijn. D66 vraagt aandacht voor de communicatie, ook voor de Stimuleringslening gemeente Wormerland Maatschappelijk Vastgoed. De heer Ross vraagt de wethouder ook goed naar "het energieloket" te kijken.

 4. 4

  Besluit

  Aanwezig: dhr. M. Bruijn (CDA), dhr. C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. GL. Hoovenstat (POV), dhr. A.F. Ross (PvdA), dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. L.C. Pielkenrood (D66)
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Portefeuillehouder: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Smit - de Ridder opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Het parapluplan is een overkoepelend bestemmingsplan, waarmee in één plan aanpassingen in meerdere bestemmingsplannen kunnen worden doorgevoerd.


  De heer van Wanrooij zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks m.b.t. 3.2.3 blz. 10 waarbij wordt aangegeven dat er bij uitbreiding een eventueel tekort aan parkeerplaatsen niet moet worden gecompenseerd. GroenLinks vreest dat dit kan leiden tot moeilijke parkeersituaties in de toekomst.
  Alle fracties geven aan het raadsvoorstel te steunen.
  De voorronde wordt afgesloten om 22:40 uur.