Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

Installatie Wethouders

maandag 13 juni 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

Extra Raadsvergadering Installatie wethouders

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent de vergadering en heet de raadsleden en het publiek van harte welkom. Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. van Waaijen.

  00:01:43 - 00:03:51 - A.J. Michel - de Jong
  00:08:22 - 00:08:34 - A.J. Michel - de Jong
  00:08:56 - 00:08:57 - G.M. Rozemeijer
  00:09:50 - 00:11:13 - A.J. Michel - de Jong
  00:11:13 - 00:11:22 - C.J.M. Doorenbos
  00:11:22 - 00:11:33 - A.J. Michel - de Jong
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Dhr. Doorenbos (VVD) bedankt wethouder dhr. Berkenhout voor de inzet van de afgelopen jaren. Mevr. Schoonheim (GL) bedankt wethouder dhr. Halewijn voor de inzet van de afgelopen jaren. Dhr. Kindt (PvdA) bedankt wethouder dhr. van Waaijen voor zijn inzet de afgelopen jaren.
  Dhr. Meerhoff (CDA) bedankt wethouder dhr. Schalkwijk voor de inzet en inbreng van de afgelopen jaren. Ook de heren Hoovenstat (POV) en Kramer (D66) danken de aftredende wethouders.

  00:15:11 - 00:15:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:09 - 00:19:10 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:11 - 00:19:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:18 - 00:19:22 - A.J. Michel - de Jong
  00:23:16 - 00:23:21 - A.J. Michel - de Jong
  00:26:00 - 00:26:04 - A.J. Michel - de Jong
  00:26:04 - 00:26:35 - G.L. Hoovenstat
  00:26:39 - 00:26:43 - A.J. Michel - de Jong
  00:26:44 - 00:28:55 - H. Kramer
  00:29:01 - 00:29:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:29:53 - 00:30:09 - A.J. Michel - de Jong
  00:32:57 - 00:34:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:34:57 - 00:38:24 - M. Haalboom
  00:38:25 - 00:38:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:38:40 - 00:39:03 - J.M. Schalkwijk
  00:39:04 - 00:39:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:39:16 - 00:47:31 - K. Schoonheim
  00:47:32 - 00:47:38 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:38 - 00:47:44 - H. Kramer
  00:47:44 - 00:47:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:48 - 00:58:09 - H. Kramer
  00:58:09 - 00:58:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:58:17 - 00:58:27 - J.M. Schalkwijk
  00:58:27 - 00:58:37 - A.J. Michel - de Jong
  01:11:40 - 01:11:58 - A.J. Michel - de Jong
  01:12:07 - 01:12:20 - A.J. Michel - de Jong
  01:12:45 - 01:13:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:13:21 - 01:13:46 - A.J. Michel - de Jong
  01:13:46 - 01:14:15 - J.M. Schalkwijk
  01:14:15 - 01:14:22 - A.J. Michel - de Jong
  01:14:22 - 01:16:39 - M. Haalboom
  01:16:39 - 01:16:47 - A.J. Michel - de Jong
  01:16:47 - 01:18:33 - R.F.T. van Wanrooij
  01:18:34 - 01:18:35 - A.J. Michel - de Jong
  01:18:35 - 01:24:23 - J.M. Schalkwijk
  01:24:24 - 01:24:45 - A.J. Michel - de Jong
  01:24:45 - 01:24:46 - J.M. Schalkwijk
  01:24:46 - 01:24:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:24:53 - 01:28:48 - C.J. Kindt
 4. 4

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong laat weten dat er brand is ontstaan; er is brand in het bedrijfsproces en niet in de cacao opslag. De brandweer is nog bezig met het blussen. Op dit moment is een en ander goed onder controle.

  01:25:00 - 01:28:48 - C.J. Kindt
 5. 5.1

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het besluit wordt mondeling geamendeerd, zodat het besluit luidt: Het college op te dragen om, naar aanleiding van het gesloten coalitieakkoord, een collegeprogramma op te stellen en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

  Dit amendement wordt ingetrokken en er wordt een tweede amendement ingediend, zijnde:
  Het college op te dragen om, naar aanleiding van het gesloten coalitieakkoord, een collegeprogramma op te stellen en deze  aan de raad aan te bieden.

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het tweede amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

 6. 5.2

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het geamendeerde besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

  01:25:01 - 01:28:48 - C.J. Kindt
  01:28:48 - 01:28:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:28:57 - 01:30:28 - K. Schoonheim
  01:30:28 - 01:30:33 - R.F.T. van Wanrooij
  01:30:33 - 01:30:38 - A.J. Michel - de Jong
  01:30:38 - 01:31:09 - R.F.T. van Wanrooij
  01:31:10 - 01:31:11 - K. Schoonheim
  01:31:11 - 01:31:13 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:13 - 01:31:34 - K. Schoonheim
  01:31:34 - 01:31:44 - R.F.T. van Wanrooij
  01:31:44 - 01:31:48 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:48 - 01:31:57 - R.F.T. van Wanrooij
  01:31:58 - 01:32:14 - K. Schoonheim
  01:32:14 - 01:32:18 - A.J. Michel - de Jong
  01:32:18 - 01:36:15 - K. Schoonheim
  01:36:15 - 01:36:32 - A.J. Michel - de Jong
  01:36:32 - 01:37:20 - H. Kramer
  01:37:20 - 01:37:21 - A.J. Michel - de Jong
  01:37:21 - 01:37:22 - M. Haalboom
  01:37:22 - 01:37:25 - A.J. Michel - de Jong
  01:37:25 - 01:37:44 - M. Haalboom
  01:37:44 - 01:37:46 - A.J. Michel - de Jong
  01:37:46 - 01:38:53 - H. Kramer
  01:38:53 - 01:39:03 - A.J. Michel - de Jong
  01:40:44 - 01:40:55 - A.J. Michel - de Jong
  01:40:55 - 01:42:12 - H. Kramer
  01:42:12 - 01:43:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:43:06 - 01:43:15 - K. Schoonheim
  01:43:15 - 01:43:17 - A.J. Michel - de Jong
  01:50:31 - 01:50:54 - A.J. Michel - de Jong
  01:50:54 - 01:51:14 - K. Schoonheim
  01:51:14 - 01:51:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:16 - 01:51:31 - J.M. Schalkwijk
  01:51:31 - 01:51:38 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:38 - 01:51:56 - J.M. Schalkwijk
  01:51:56 - 01:51:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:57 - 01:52:14 - J.M. Schalkwijk
  01:52:15 - 01:52:46 - A.J. Michel - de Jong
  01:52:46 - 01:52:55 - K. Schoonheim
  01:52:55 - 01:57:01 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:34 - 02:00:08 - A.J. Michel - de Jong
  02:00:08 - 02:00:57 - K. Schoonheim
  02:00:57 - 02:01:50 - A.J. Michel - de Jong
  02:05:23 - 02:06:01 - A.J. Michel - de Jong
  02:06:01 - 02:07:06 - A. Smit-de Ridder
  02:07:06 - 02:07:08 - A.J. Michel - de Jong
  02:07:08 - 02:07:15 - A. Smit-de Ridder
  02:07:15 - 02:08:03 - A.J. Michel - de Jong
  02:08:51 - 02:09:40 - A.J. Michel - de Jong
  02:13:29 - 02:15:33 - A.J. Michel - de Jong
  02:18:00 - 02:18:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:18:18 - 02:18:34 - K. Schoonheim
  02:18:35 - 02:19:03 - A.J. Michel - de Jong
  02:21:52 - 02:22:55 - A.J. Michel - de Jong
 7. 6

  Besluit

  De raad heeft met algemene stem ingestemd met de ontheffing van het woonplaatsvereisten van de heer Ossendorp en de heer Pietersma.

  De commissie geloofsbrieven heeft geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden en de raad positief geadviseerd over de benoeming van de kandidaat-wethouders.
  Het stembureau: mevrouw Smit- de Ridder, de heer Doorn en mevrouw Klootwijk hebben de stembriefjes geteld. Voor alle vier de kandidaten zijn 17 stemmen uitgebracht, 17 stemmen voor, waarmee alle kandidaat- wethouders zijn benoemd. Na aanvaarding van het ambt hebben de heer Schalkwijk en Van Wanrooij de eed afgelegd, de heren Pietersma en Ossendorp hebben de belofte afgelegd. De wethouders zijn geinstalleerd.

 8. 7

  Besluit

  Na het installeren van de wethouders zijn twee plaatsen opengevallen. Die van de heer Van Wanrooij en die van de heer Schalkwijk. Het Hoofd/Centraal stembureau heeft hiervoor benoemd de heren Sanders en Bruijn. Na aanvaarding van de benoeming heeft de commissie geloofsbrieven de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden , waarmee de heren Sanders en Bruijn zijn toegelaten tot de raad van de gemeente Wormerland. De heer Bruijn heeft de eed afgelegd. De heer Sanders de belofte waarna zij hun plaats in de raad hebben ingenomen.

 9. 8

  Besluit

  De vergadering is gesloten om 22:20 uur.