Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 8 februari 2022

20:00 - 22:30
Locatie

De Stoomhal Wormer

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

****De link naar de vergadering: ****


https://youtu.be/T8KoL0yi10U


Fysiek, zonder publiek

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter, mevr. Michel - de Jong, opent de vergadering en heet alle raadsleden, de collegeleden en de kijkers thuis van harte welkom. Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heer Luttik, mevrouw Smit-de Ridder en mevrouw Schoonheim.

  WL Moties

  Titel
  Motie fractie GL Restauratie Pakhuis Wormerveer
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter stelt voor om het onderdeel Omgevingsvisie van de agenda af te halen, omdat het onderwerp nog niet volledig in de voorronde behandeld is. De raad is akkoord met dit voorstel.


  Dhr. Halewijn heeft een mededeling t.a.v. agendapunt 13; Onder het kopje Adviescommissies geraadpleegd leest u dat de ASD akkoord is gegaan met de verordening. Dat is niet een juiste weergave. U moet daar lezen: De ASD heeft meegelezen met de verordening en een aantal verbetersuggesties gedaan. Zij zal een advies schrijven op de beleidsregels die worden opgesteld n.a.v. deze verordening. Dat doet meer recht aan de mening van de ASD over dit stuk.


  Na een ordedebat over agendapunt 19 wordt met 13 stemmen voor en 1 stem tegen dit agendapunt van de agenda afgehaald.
  Aan de agenda worden toegevoegd:
  - motie vreemd inzake Opkoopbescherming
  - motie vreemd inzake bijzonder provinciaal landschap
  - motie vreemd Pakhuis Wormerveer
  - motie bij het onderwerp Nota Erfgoed

 3. 3

  Besluit

  Mevr. Michel doet de mededeling dat de POV/VLW zich heeft opsplitst en de POV en de VLW afzonderlijk van elkaar verder gaan.Tevens heeft zij mededeling ontvangen dat mevrouw Smit-de Ridder en de heer Luttik zich voegen bij de fractie van de POV.  Dit betekent dat de POV nu 4 zetels heeft in de gemeenteraad (9 minuten spreektijd) en de VLW 1 zetel heeft in de gemeenteraad (6 minuten spreektijd).

 4. 4
  Spreekrecht publiek
 5. 4.a
  Inspreker dhr. E. Vermeulen (vzt Stichting Zaanse Pakhuizen) - Pakhuis Wormerveer te Wormer
 6. 4.b
  Inspreker dhr. B. Nieuwenhuijs - Pakhuis Wormerveer te Wormer
 7. 5
  Bekrachtiging geheimhouding
 8. 5.a

  Besluit

  Mevr. Fens vraagt aandacht voor het feit dat in het stuk niet benoemd is waarom geheimhouding gevraagd wordt.
  De gemeenteraad stemt unaniem in met geheimhouding van het raadsbericht.

 9. 6

  Besluit

  Er zijn geen benoemingen.

 10. 7

  Besluit

  Er is een vraag ingediend door dhr. Kindt (PvdA) inzake Tiny Houses.

 11. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten aangevraagd.

 12. 9
  Vaststelling woordelijk verslag
 13. 9.a

  Besluit

  Het woordelijk verslag van de raadsvergadering van 21 december 2021 wordt met algemene stemmen vastgesteld.

 14. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GL.
  Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 15. 10.a

  Besluit

  Dhr. Sanders (VVD) trekt, na reactie van de portefeuillehouder, de Motie Erfgoednota Monumentenzorg, in.

 16. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 17. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 18. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks en van het CDA. Het CDA complimenteert het college met het behalen van deze collegedoelstelling.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 19. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 20. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Dhr. Sanders adviseert de gemeenteraad een positief besluit over dit onderwerp, vanuit zijn terugkoppeling als vertegenwoordiger uit de MRA (samen met mevr. Schoonheim).
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 21. 17
  Vaststellen Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Zaanoever
 22. 17.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het amendement wordt gewijzigd (uitsluitend het laatste punt blijft gehandhaafd: verwijdering van beslispunt 4), is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement fracties VVD PvdA GL CDA D66 over Beeldkwaliteitsplan Zaanoever
 23. 17.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het geamandeerde besluit is met algemene stem aangenomen.

 24. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de POV.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 25. 20

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA Wormerland (2), GroenLinks WL (3), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)
  tegen
  D66 Wormerland (1), POV (2), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD, de VLW, D66 en de POV.


  De motie is aangenomen met 10 stemmen voor GL (3), PvdA (2), CDA (2), VVD (3) en 4 stemmen tegen: D66 (1), VLW (1) en de POV (2).

  WL Moties

  Titel
  Motie PvdA en GL over Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming Woningen
 26. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het betreft een raadsbreed ingediende motie. De wethouder omarmt de motie zeer en dankt de raad voor het indienen van de motie.
  De voorzitter stelt voor de motie breed te verspreiden onder gemeenten die met dit onderwerp te maken hebben, naast verzending aan de Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad neemt deze suggestie over.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd Notitie Lintbebouwing en Probleemlocaties in dorpslinten
 27. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  GroenLinks dient de motie in. De portefeuillehouder dankt GL voor het indienen van de motie vreemd en ervaart het aannemen van deze motie als steuntje in de rug van de al ingeslagen weg.
  De motie vreemd is met algemene stemmen aangenomen.

 28. 23

  Besluit

  De vergadering wordt om 23:00uur gesloten.