Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 20 december 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent om 20:00 uur de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een afmelding van dhr. Luttik (POV) en dhr. Rozemeijer (VVD).

  00:03:07 - 00:03:12 - Inspreker 1
  00:03:22 - 00:03:25 - Inspreker 2
  00:09:36 - 00:11:08 - A.J. Michel - de Jong
  00:11:08 - 00:11:36 - C.J. Kindt
  00:11:36 - 00:14:11 - A.J. Michel - de Jong
  00:14:15 - 00:14:35 - C.J.M. Doorenbos
  00:14:35 - 00:15:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:15:41 - 00:16:24 - R. Doorn
  00:16:24 - 00:17:33 - A.J. Michel - de Jong
  00:17:33 - 00:20:54 - Inspreker 1
  00:20:54 - 00:21:24 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:24 - 00:24:30 - Inspreker 2
  00:24:30 - 00:24:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:24:48 - 00:28:59 - Inspreker 1
  00:28:59 - 00:29:05 - A.J. Michel - de Jong
  00:29:06 - 00:32:15 - Inspreker 4
  00:32:15 - 00:32:37 - A.J. Michel - de Jong
  00:32:37 - 00:34:58 - R. Ossendorp
 2. 2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld.


  Er zijn twee wijzigingen:
  1. In B5 van agendapunt 12 – vaststellen tarievennota – zijn abusievelijk de verkeerde maten zak opgenomen. Het gaat om de volgende artikelen waar de wijziging in moet worden aangebracht:


  Artikel 2 lid 3
  Hier staat: of voor het aanbieden van 10 liter huisvuilzakken of 5 liter huisvuilzakken.
  Hier moet staan: of voor het aanbieden van 60 liter huisvuilzakken of 30 liter huisvuilzakken.


  (Dat wordt dan: Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, wordt de belasting tevens geheven ter zake van het aanbieden ter lediging van een 140-liter of een 240-liter container voor restafval of het aanbieden van 60 liter huisvuilzakken of 30 liter huisvuilzakken).


  Tarieventabel:
  1.2.3.1 voor een grote zak restafval (10 liter) – de 10 liter moet worden vervangen door 60 liter.
  1.2.3.2 voor een kleine zak restafval (5 liter) – de 5 liter moet worden vervangen door 30 liter.
  2. Op 13 december is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 behandeld in de voorronde van gemeenteraad Wormerland. Op 20 december 2022 wordt dit IVP ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
  Het IVP is in gezamenlijkheid opgesteld met Zaanstad en Oostzaan. Omdat het een gezamenlijk document betreft, dient het ook door de drie gemeenteraden afzonderlijk te worden vastgesteld. Het college van Zaanstad heeft een wijziging in het document aangebracht. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het een beperkte wijziging betreft, in het deel van Zaanstad. Onderstaand is aangegeven wat er gewijzigd is.
  Pagina 23, Ondermijning, deel Zaanstad:
  De Nederlandse infrastructuur wordt misbruikt door criminelen om bijvoorbeeld cocaïne in en door te voeren, wat het NZKG een kwetsbaar gebied maakt.
  Deze zin is aangevuld en luidt als volgt, na de wijziging:
  De Nederlandse infrastructuur wordt misbruikt door criminelen om bijvoorbeeld cocaïne in en door te voeren, wat het NZKG en de daaraan gelegen bedrijven/bedrijventerreinen een kwetsbaar gebied maakt.
  Daarnaast zijn er een aantal tekstuele zaken in het document aangepast, zodat het taal technisch juist is. Deze wijzigingen worden nog verwerkt door de vormgever.

  00:33:22 - 00:34:58 - R. Ossendorp
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:33:24 - 00:34:58 - R. Ossendorp
 4. 4

  Besluit

  Er zijn vier insprekers (dhr. K. Bootsma, dhr. H. Jak, dhr. W. Kragten en dhr. N. Reus) over het onderwerp IJsbaanterrein en de geplande tennis- en padelbanen.

  00:33:25 - 00:34:58 - R. Ossendorp
  00:34:58 - 00:35:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:17 - 00:35:21 - R. Ossendorp
  00:35:21 - 00:37:00 - C.J. Kindt
  00:37:00 - 00:37:11 - A.J. Michel - de Jong
  00:37:11 - 00:37:34 - C.J. Kindt
  00:37:34 - 00:37:38 - A.J. Michel - de Jong
  00:37:38 - 00:38:25 - P.J.M. Fens
  00:38:25 - 00:39:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:39:17 - 00:39:23 - L. Meerhoff
  00:39:23 - 00:40:28 - A.J. Michel - de Jong
 5. 5

  00:39:44 - 00:40:28 - A.J. Michel - de Jong
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het raadsvoorstel inzake ontslag en benoeming leden raad van toezicht OPSPOOR is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:53 - 00:40:28 - A.J. Michel - de Jong
 7. 6

  00:40:25 - 00:40:28 - A.J. Michel - de Jong
 8. 7

  Besluit

  Mevr. Schoonheim (GL) heeft vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje; dit betreft het onderwerp Olam en de uitstoot. De wethouder geeft aan dat deze vragen verschillende onderdelen betreft en ook de buurgemeente raakt. De wethouder zal daarom deze vragen schriftelijk beantwoorden.

  00:40:27 - 00:40:28 - A.J. Michel - de Jong
  00:40:28 - 00:42:18 - C.J.M. Doorenbos
  00:42:18 - 00:42:23 - A.J. Michel - de Jong
  00:42:50 - 00:43:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:43:17 - 00:43:43 - K. Schoonheim
  00:43:43 - 00:43:50 - A.J. Michel - de Jong
  00:43:50 - 00:44:02 - C.J.M. Doorenbos
  00:44:02 - 00:44:22 - A.J. Michel - de Jong
  00:44:22 - 00:45:25 - C.J. Kindt
  00:45:25 - 00:45:34 - A.J. Michel - de Jong
  00:45:35 - 00:48:54 - K. Schoonheim
  00:48:54 - 00:48:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:48:58 - 00:49:59 - R. Ossendorp
  00:49:59 - 00:50:13 - A.J. Michel - de Jong
  00:50:13 - 00:50:34 - K. Schoonheim
  00:50:35 - 00:50:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:50:57 - 00:51:01 - K. Schoonheim
  00:51:02 - 00:51:12 - A.J. Michel - de Jong
  00:51:12 - 00:51:19 - M. Haalboom
  00:51:20 - 00:51:59 - K. Schoonheim
  00:51:59 - 00:52:00 - M. Haalboom
  00:52:00 - 00:52:43 - A.J. Michel - de Jong
 9. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten.

  00:52:19 - 00:52:43 - A.J. Michel - de Jong
 10. 9

  00:52:43 - 00:52:43 - A.J. Michel - de Jong
  00:52:43 - 00:53:14 - C.J.M. Doorenbos
 11. 9.a

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 31 oktober 2022 is conform vastgesteld.

  00:52:44 - 00:53:14 - C.J.M. Doorenbos
 12. 9.b

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 1 november 2022 is conform vastgesteld.

  00:52:45 - 00:53:14 - C.J.M. Doorenbos
 13. 9.c

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 22 november 2022 is conform vastgesteld.

  00:52:46 - 00:53:14 - C.J.M. Doorenbos
 14. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De fracties VVD, D66 en POV geven aan dat

  00:52:49 - 00:53:14 - C.J.M. Doorenbos
  00:53:16 - 00:53:41 - A.J. Michel - de Jong
  00:53:41 - 00:54:26 - H. Kramer
  00:54:26 - 00:54:29 - A.J. Michel - de Jong
  00:54:32 - 00:54:48 - J.W.P. Hendriks
  00:54:48 - 00:55:26 - A.J. Michel - de Jong
  00:55:26 - 00:56:41 - C.J. Kindt
  00:56:41 - 00:56:48 - A.J. Michel - de Jong
 15. 11
  Vaststellen Najaarsnota
 16. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Aangenomen amendement PvdA GL VVD CDA D66 POV over Maatwerk inflatiearmoede opnemen in Najaarsnota
 17. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel is conform vastgesteld.

  00:56:46 - 00:56:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:56:48 - 00:57:06 - C.J. Kindt
  00:57:06 - 00:57:20 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:20 - 00:57:25 - H. Kramer
  00:57:25 - 00:58:00 - A.J. Michel - de Jong
  00:58:00 - 00:59:11 - T. Pietersma
  00:59:11 - 00:59:22 - A.J. Michel - de Jong
  00:59:22 - 00:59:29 - T. Pietersma
  00:59:29 - 00:59:34 - A.J. Michel - de Jong
  00:59:34 - 00:59:52 - C.J. Kindt
  00:59:52 - 00:59:59 - A.J. Michel - de Jong
  01:13:26 - 01:13:47 - A.J. Michel - de Jong
  01:14:07 - 01:14:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:15:09 - 01:15:20 - A.J. Michel - de Jong
  01:15:20 - 01:16:37 - C.J. Kindt
  01:16:37 - 01:16:44 - A.J. Michel - de Jong
  01:16:44 - 01:18:06 - C.J. Kindt
  01:18:06 - 01:18:15 - A.J. Michel - de Jong
  01:18:15 - 01:19:02 - C.J.M. Doorenbos
  01:19:02 - 01:19:07 - A.J. Michel - de Jong
  01:19:08 - 01:19:57 - H. Kramer
  01:19:57 - 01:20:07 - A.J. Michel - de Jong
  01:20:07 - 01:21:07 - T. Pietersma
  01:21:07 - 01:22:38 - A.J. Michel - de Jong
 18. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Bijlagen

  Besluit

  In B5 van agendapunt 12 – vaststellen tarievennota – zijn abusievelijk de verkeerde maten zak opgenomen. Het gaat om de volgende artikelen waar de wijziging in moet worden aangebracht:


  Artikel 2 lid 3
  Hier staat: of voor het aanbieden van 10 liter huisvuilzakken of 5 liter huisvuilzakken.
  Hier moet staan: of voor het aanbieden van 60 liter huisvuilzakken of 30 liter huisvuilzakken.


  (Dat wordt dan:
  Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, wordt de belasting tevens geheven ter zake van het aanbieden ter lediging van een 140-liter of een 240-liter container voor restafval of het aanbieden van 60 liter huisvuilzakken of 30 liter huisvuilzakken).


  Tarieventabel:
  1.2.3.1 voor een grote zak restafval (10 liter) – de 10 liter moet worden vervangen door 60 liter staan
  1.2.3.2 voor een kleine zak restafval (5 liter) – de 5 liter moet worden vervangen door 30 liter staan


  Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:22:01 - 01:22:38 - A.J. Michel - de Jong
  01:22:38 - 01:23:28 - C.J. Kindt
 19. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Op 13 december is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 behandeld in de voorronde van gemeenteraad Wormerland. Op 20 december 2022 wordt dit IVP ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Het IVP is in gezamenlijkheid opgesteld met Zaanstad en Oostzaan. Omdat het een gezamenlijk document betreft, dient het ook door de drie gemeenteraden afzonderlijk te worden vastgesteld. Het college van Zaanstad heeft een wijziging in het document aangebracht. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het een beperkte wijziging betreft, in het deel van Zaanstad. Onderstaand is aangegeven wat er gewijzigd is.


  Pagina 23, Ondermijning, deel Zaanstad:
  De Nederlandse infrastructuur wordt misbruikt door criminelen om bijvoorbeeld cocaïne in en door te voeren, wat het NZKG een kwetsbaar gebied maakt.


  Deze zin is aangevuld en luidt als volgt, na de wijziging:
  De Nederlandse infrastructuur wordt misbruikt door criminelen om bijvoorbeeld cocaïne in en door te voeren, wat het NZKG en de daaraan gelegen bedrijven/bedrijventerreinen een kwetsbaar gebied maakt.


  Daarnaast zijn er een aantal tekstuele zaken in het document aangepast, zodat het taal technisch juist is. Deze wijzigingen worden nog verwerkt door de vormgever.


  Er is een stemverklaring van de PvdA. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:22:29 - 01:22:38 - A.J. Michel - de Jong
  01:22:38 - 01:23:28 - C.J. Kindt
  01:23:30 - 01:24:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:24:06 - 01:24:26 - M. Haalboom
  01:24:26 - 01:24:50 - A.J. Michel - de Jong
 20. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de POV. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:24:46 - 01:24:50 - A.J. Michel - de Jong
 21. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:24:49 - 01:24:50 - A.J. Michel - de Jong
  01:24:50 - 01:25:33 - P.J.M. Fens
  01:25:33 - 01:26:21 - A.J. Michel - de Jong
 22. 16

  01:26:01 - 01:26:21 - A.J. Michel - de Jong
  01:26:21 - 01:28:25 - K. Schoonheim
  01:28:26 - 01:28:48 - A.J. Michel - de Jong
  01:28:48 - 01:29:08 - M. Klootwijk
  01:29:09 - 01:29:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:29:16 - 01:29:24 - C.J.M. Doorenbos
  01:29:24 - 01:29:59 - A.J. Michel - de Jong
  02:02:41 - 02:02:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:02:54 - 02:03:08 - C.J.M. Doorenbos
  02:03:08 - 02:03:16 - A.J. Michel - de Jong
  02:03:17 - 02:03:21 - C.J.M. Doorenbos
  02:05:09 - 02:06:24 - A.J. Michel - de Jong
  02:06:24 - 02:06:44 - C.J.M. Doorenbos
  02:06:44 - 02:06:55 - A.J. Michel - de Jong
  02:06:56 - 02:08:46 - R. Ossendorp
  02:08:46 - 02:09:17 - A.J. Michel - de Jong
  02:09:17 - 02:10:02 - K. Schoonheim
  02:10:02 - 02:10:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:10:18 - 02:10:21 - H. Kramer
  02:10:21 - 02:10:24 - A.J. Michel - de Jong
  02:10:24 - 02:10:26 - J.W.P. Hendriks
  02:10:26 - 02:10:32 - A.J. Michel - de Jong
  02:10:32 - 02:10:38 - M. Klootwijk
  02:10:38 - 02:10:46 - C.J.M. Doorenbos
  02:10:46 - 02:10:49 - A.J. Michel - de Jong
  02:10:49 - 02:11:09 - M. Klootwijk
  02:11:11 - 02:12:08 - A.J. Michel - de Jong
  02:12:08 - 02:12:32 - C.J.M. Doorenbos
  02:12:33 - 02:13:15 - A.J. Michel - de Jong
  02:13:15 - 02:13:18 - C.J.M. Doorenbos
 23. 16.a

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4)
  tegen
  CDA Wormerland (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het voorstel is met 8 stemmen voor (POV, D66 en GL) en 7 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA) aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Aangenomen amendement POV D66 GL Verordening Duurzaamheidslening WL
 24. 16.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD, de PvdA en de CDA. Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:15:43 - 02:15:48 - A.J. Michel - de Jong
  02:15:49 - 02:16:21 - C.J.M. Doorenbos
  02:16:21 - 02:16:27 - A.J. Michel - de Jong
  02:16:27 - 02:16:46 - C.J.M. Doorenbos
  02:16:46 - 02:16:50 - A.J. Michel - de Jong
  02:16:50 - 02:17:03 - M. Klootwijk
  02:17:03 - 02:17:11 - A.J. Michel - de Jong
  02:17:11 - 02:17:20 - L. Meerhoff
  02:17:20 - 02:18:29 - A.J. Michel - de Jong
 25. 17

  02:17:47 - 02:18:29 - A.J. Michel - de Jong
  02:18:30 - 02:20:34 - P.J.M. Fens
 26. 17.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie GL D66 PvdA VVD POV CDA over samenwerking gemeenteraden ZaWa inzake wijzigingen WGR per 1 juli 2022
  02:19:35 - 02:20:34 - P.J.M. Fens
  02:20:34 - 02:20:37 - A.J. Michel - de Jong
  02:20:37 - 02:22:42 - H. Kramer
  02:22:42 - 02:22:51 - A.J. Michel - de Jong
  02:22:51 - 02:23:06 - C.J. Kindt
  02:23:07 - 02:24:07 - A.J. Michel - de Jong
  02:24:07 - 02:24:08 - C.J. Kindt
  02:24:08 - 02:24:52 - A.J. Michel - de Jong
 27. 17.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie GL D66 PvdA VVD POV CDA over Grip Gemeenteraad inzake wijzigingen WGR
  02:24:44 - 02:24:52 - A.J. Michel - de Jong
 28. 17.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De aangepaste motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie PvdA GL POV over Warme Kamers voor iedereen in WL
  02:24:46 - 02:24:52 - A.J. Michel - de Jong
  02:24:52 - 02:28:05 - K. Schoonheim
  02:28:06 - 02:28:17 - A.J. Michel - de Jong
  02:28:29 - 02:29:39 - A. Smit-de Ridder
  02:29:39 - 02:29:46 - A.J. Michel - de Jong
  02:29:46 - 02:30:12 - C.J. Kindt
  02:30:12 - 02:30:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:30:20 - 02:31:36 - C.J.M. Doorenbos
  02:31:37 - 02:31:40 - A.J. Michel - de Jong
  02:31:40 - 02:34:15 - H. Kramer
  02:34:15 - 02:34:29 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:29 - 02:34:45 - H. Kramer
  02:34:46 - 02:34:49 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:49 - 02:34:58 - L. Meerhoff
  02:34:58 - 02:35:16 - A.J. Michel - de Jong
  02:35:16 - 02:36:57 - T. Pietersma
  02:36:57 - 02:37:14 - A.J. Michel - de Jong
  02:37:16 - 02:38:38 - K. Schoonheim
  02:38:38 - 02:38:49 - A.J. Michel - de Jong
  02:38:49 - 02:39:07 - K. Schoonheim
  02:39:07 - 02:39:15 - A.J. Michel - de Jong
  02:39:16 - 02:40:44 - C.J. Kindt
  02:40:44 - 02:41:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:41:18 - 02:41:23 - C.J. Kindt
  02:41:23 - 02:41:27 - A.J. Michel - de Jong
  02:41:27 - 02:41:48 - A. Smit-de Ridder
  02:41:49 - 02:41:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:41:58 - 02:42:10 - M. Bruijn
  02:42:10 - 02:42:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:42:20 - 02:42:31 - C.J.M. Doorenbos
  02:42:33 - 02:42:35 - A.J. Michel - de Jong
  02:42:35 - 02:42:50 - H. Kramer
  02:42:50 - 02:43:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:43:18 - 02:43:21 - H. Kramer
  02:43:21 - 02:43:23 - K. Schoonheim
  02:43:23 - 02:43:24 - H. Kramer
  02:43:24 - 02:43:25 - A.J. Michel - de Jong
  02:43:25 - 02:43:26 - H. Kramer
  02:43:26 - 02:43:30 - A.J. Michel - de Jong
  02:43:30 - 02:43:50 - H. Kramer
  02:43:50 - 02:44:14 - A.J. Michel - de Jong
  02:44:14 - 02:45:19 - T. Pietersma
  02:45:19 - 02:45:42 - A.J. Michel - de Jong
  02:45:42 - 02:45:55 - T. Pietersma
  02:45:57 - 02:47:03 - A.J. Michel - de Jong
 29. 18
  Sluiting