Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 8 maart 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent de vergadering en heet iedereen in de zaal, het publiek en de kijkers thuis van harte welkom. Zij laat weten in een GRIP-2 fase te zitten met de Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland, in verband met de huidige situatie van toestroom van vluchtelingen vanuit Oekraïne. Dit betekent dat zij misschien gebeld kan worden en dan de vergadering even zal moeten schorsen.

  00:07:29 - 00:07:35 - A. Stol
  00:15:56 - 00:17:03 - A.J. Michel - de Jong
  00:17:03 - 00:17:27 - R.P. Hendriks
  00:17:27 - 00:17:33 - A.J. Michel - de Jong
  00:17:33 - 00:19:04 - C.J.M. Doorenbos
  00:19:04 - 00:19:07 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:07 - 00:19:14 - C.J.M. Doorenbos
  00:19:14 - 00:19:17 - R.P. Hendriks
  00:19:17 - 00:20:10 - P.J.M. Fens
 2. 2

  Besluit

  Er zijn vragen aangekondigd voor het vragen-halfuurtje door mevrouw Ton-Betjes agendapunt 7
  Er is een amendement ingediend inzake het bestemmingsplan Zandweg door de VVD en de PvdA. Dit amendement wordt toegevoegd aan agendapunt 11.
  Er is een amendement ingediend door GL CDA D66 VVD inzake Wonen tweede lijn. Dit amendement wordt toegevoegd aan agendapunt 16.
  Er is een motie vreemd inzake Beeldkwaliteitsplan ingediend door GL VVD CDA D66 PvdA. Voorgesteld wordt deze motie aan de agenda toe te voegen onder agendapunt 17.
  De aanwezigen zijn akkoord met deze agenda.

  00:19:45 - 00:20:10 - P.J.M. Fens
  00:20:10 - 00:20:28 - A.J. Michel - de Jong
  00:20:28 - 00:20:36 - P.J.M. Fens
  00:20:36 - 00:21:13 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:13 - 00:21:21 - C. Ton - Betjes
  00:21:21 - 00:21:41 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:42 - 00:22:54 - R. Doorn
  00:22:54 - 00:22:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:22:57 - 00:23:19 - R.P. Hendriks
  00:23:20 - 00:28:34 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:35 - 00:28:45 - R. Doorn
  00:28:46 - 00:30:01 - A.J. Michel - de Jong
  00:30:01 - 00:30:48 - K. Schoonheim
 3. 3

  Besluit

  Dhr. Doorn doet een mededeling over het feit dat dit de laatste raadsvergadering is van de huidige gemeenteraad. Daarmee komt ook een eind aan de zitting van de nestor van deze raad, dhr. Hendriks (VLW). Dhr. Hendriks is misschien wel een van de langstzittende raadsleden van Nederland. Dhr. Doorn dankt dhr. Hendriks voor zijn inzet, al het werk dat hij voor de gemeente heeft gedaan en hoopt dat hij in de toekomst af en toe nog eens gebruik mag maken van de dossierkennis van dhr. Hendriks. Dhr. Hendriks dankt dhr. Doorn voor deze bijdrage.


  Mevr. Michel - de Jong doet een mededeling over het verzoek aan de Veiligheidsregio's in Nederland om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft, samen met 4 andere gemeenten in Nederland, aangeboden te zorgen voor de eerste, acute opvang van vluchtelingen. De afgelopen 3 dagen zijn er 25 vluchtelingen in de gemeenten OZ en WL opgevangen. Daarnaast wordt van alle Veiligheidsregio's verwacht dat zij 2000 vluchtelingen herbergen de komende periode.
  Op dit moment wordt de sporthal aan de Spatterstraat in gereedheid gebracht voor het opvangen van mensen. De eerste prioriteit ligt bij het organiseren van de opvang, daarna zal ook de sociale infrastructuur opgezet worden (zoals bijv. scholing voor kinderen).

  00:30:39 - 00:30:48 - K. Schoonheim
  00:30:48 - 00:31:29 - A.J. Michel - de Jong
  00:31:29 - 00:32:04 - P.J.M. Fens
  00:32:04 - 00:34:11 - A.J. Michel - de Jong
 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen aanmeldingen voor spreekrecht van het publiek.

 5. 5

  Besluit

  Mevr. Fens vraagt aandacht voor het zorgvuldig organiseren van de geheimhouding en de bekrachtiging en de intrekking van de bekrachtiging ervan. De bekrachtiging van de geheimhouding is onvoldoende expliciet gemaakt. De voorzitter zegt toe daar aandacht voor te hebben en dankt mevr. Fens voor haar scherpe blik.

 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  De gemeenteraad stemt unaniem in met het intrekken van de geheimhouding van de stukken spoedzoekers en vergunninghouders.

 7. 6
  Benoemingen
 8. 6.a

  Besluit

  Mevr. Fens is voorzitter van het stembureau. Zij concludeert, na stemming door de gemeenteraad, dat mevr. Schoonheim, dhr. Sanders en dhr. Kramer benoemd zijn tot lid van de commissie geloofsbrieven. Per kandidaat zijn 17 stemmen uitgebracht, 17 stemmen voor.

  00:39:44 - 00:39:56 - A.J. Michel - de Jong
  00:39:56 - 00:41:00 - P.J.M. Fens
  00:41:00 - 00:41:21 - A.J. Michel - de Jong
  00:41:21 - 00:47:25 - C. Ton - Betjes
  00:47:25 - 00:47:38 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:38 - 00:53:35 - H.P.J. Halewijn
 9. 7

  Besluit

  Mevr. Ton - Betjes (POV) heeft vragen ingediend over het afvalbeleid. Zij vraag o.a. het volgende aan pfh dhr. Halewijn;
  1. Wat vindt u van de communicatie vanuit de gemeente Wormerland?
  2. Waarom is de brief met informatie zo laat verstuurd?
  3. Kunt u de inwoners informeren over de kosten, hoe om te gaan met medisch afval?
  4. Klopt het dat de gemeente Zaanstad een toename heeft van ontvangen afval en daarover contact opneemt met de gemeente Wormerland?


  Dhr. Halewijn maakt excuses voor de wijze waarop de communicatie rondom het gewijzigde afvalbeleid is gegaan. Dhr. Halewijn merkt op dat er nog veel vragen leven en dat er meer gecommuniceerd kan worden. De gemeente WL is in overleg met WormerWonen voor het opruimen van grof huishoudelijk afval en met de gemeente Zaanstad over eventueel meer afval dat vanuit Wormerland bij de gemeente Zaanstad aangeboden wordt. Mevrouw Ton-Betjes is tevreden met de beantwoording van de wethouder.

  00:51:24 - 00:53:35 - H.P.J. Halewijn
  00:53:35 - 00:53:41 - A.J. Michel - de Jong
  00:53:41 - 00:55:12 - H.P.J. Halewijn
  00:55:12 - 00:55:18 - A.J. Michel - de Jong
  00:55:18 - 00:55:31 - C. Ton - Betjes
  00:55:31 - 00:56:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:56:40 - 00:57:32 - A. Stol
 10. 8

  00:57:11 - 00:57:32 - A. Stol
 11. 9

  00:57:12 - 00:57:32 - A. Stol
 12. 9.a

  Besluit

  Het verslag van de raadsvergadering van 1-2-2022 wordt conform vastgesteld.

  00:57:13 - 00:57:32 - A. Stol
 13. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA en van GroenLinks. Het voorstel is met algemene stem aangenomen.

  00:57:16 - 00:57:32 - A. Stol
  00:57:34 - 00:57:37 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:37 - 00:58:51 - K. Schoonheim
  00:58:51 - 01:01:21 - A.J. Michel - de Jong
 14. 11

  Besluit

  Dhr. van Wanrooij (VVD) onthoudt zich op grond van artikel 28 gemeentewet van stemming en verlaat de raadsvergadering.
  De pfh, dhr. Berkhout, doet op verzoek van GL en de VVD, de toezegging dat de gemeente WL apart ODIJmond opdracht kan geven tot controleren en handhaven.

 15. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de POV.


  Het amendement zoals verwoord door de voorzitter is met algemene stemmen aangenomen. (16 stemmen)

 16. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VLW en van GroenLinks.


  Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen. (16 stemmen)

  01:00:35 - 01:01:21 - A.J. Michel - de Jong
  01:01:21 - 01:01:28 - P.J.M. Fens
  01:01:28 - 01:01:32 - A.J. Michel - de Jong
  01:01:32 - 01:01:49 - P.J.M. Fens
  01:01:49 - 01:02:02 - A.J. Michel - de Jong
  01:04:17 - 01:04:22 - R.P. Hendriks
  01:04:25 - 01:04:33 - K.IJ. Luttik
  01:04:38 - 01:04:42 - K.IJ. Luttik
  01:04:42 - 01:04:48 - H. Kramer
  01:04:48 - 01:04:55 - K.IJ. Luttik
  01:05:00 - 01:05:04 - M. Haalboom
  01:07:04 - 01:07:10 - C.J.M. Doorenbos
  01:15:19 - 01:15:23 - A.J. Michel - de Jong
  01:17:34 - 01:17:37 - F.C. Stoop
  01:17:39 - 01:17:46 - F.C. Stoop
  01:18:20 - 01:18:23 - F.C. Stoop
  01:18:26 - 01:18:32 - F.C. Stoop
  01:18:32 - 01:18:47 - C. Ton - Betjes
  01:18:47 - 01:18:48 - F.C. Stoop
  01:19:16 - 01:19:19 - C. Ton - Betjes
  01:19:22 - 01:19:39 - M. Haalboom
  01:19:41 - 01:19:46 - A. Smit-de Ridder
  01:19:47 - 01:21:20 - K.IJ. Luttik
  01:21:25 - 01:21:34 - R.P. Hendriks
  01:21:36 - 01:21:40 - C.J.M. Doorenbos
  01:21:41 - 01:21:45 - R.F.T. van Wanrooij
  01:21:47 - 01:22:07 - F.C. Sanders
  01:22:36 - 01:22:39 - R.J.G. Berkhout
  01:26:52 - 01:26:56 - C. Ton - Betjes
  01:26:57 - 01:27:01 - M. Haalboom
  01:27:03 - 01:27:06 - A. Smit-de Ridder
  01:27:08 - 01:27:10 - K.IJ. Luttik
  01:27:10 - 01:27:11 - C.J.M. Doorenbos
  01:27:11 - 01:27:16 - K.IJ. Luttik
  01:27:16 - 01:27:20 - C.J.M. Doorenbos
  01:27:22 - 01:27:24 - R.F.T. van Wanrooij
  01:27:24 - 01:27:25 - C.J.M. Doorenbos
  01:27:27 - 01:27:36 - F.C. Sanders
  01:27:36 - 01:28:09 - H. Kramer
  01:28:12 - 01:28:16 - A. Stol
  01:28:18 - 01:28:21 - M. Holdener
  01:28:23 - 01:28:24 - M. Klootwijk
  01:28:25 - 01:28:26 - M. Klootwijk
  01:28:28 - 01:28:30 - M. Klootwijk
  01:28:35 - 01:28:37 - M. Klootwijk
  01:28:37 - 01:28:44 - M. Klootwijk
  01:28:53 - 01:28:56 - F.C. Stoop
  01:29:53 - 01:29:56 - K. Schoonheim
  01:29:56 - 01:30:02 - H. Kramer
  01:30:02 - 01:30:04 - K. Schoonheim
  01:30:04 - 01:30:05 - H. Kramer
  01:30:05 - 01:30:09 - K. Schoonheim
  01:30:09 - 01:30:11 - H. Kramer
  01:31:05 - 01:31:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:16 - 01:31:39 - P.J.M. Fens
  01:31:41 - 01:31:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:53 - 01:31:55 - C.J.M. Doorenbos
  01:31:55 - 01:32:01 - C.J. Kindt
  01:32:01 - 01:32:10 - A.J. Michel - de Jong
  01:32:10 - 01:32:36 - C.J. Kindt
  01:32:36 - 01:32:40 - A.J. Michel - de Jong
  01:32:40 - 01:32:41 - C.J.M. Doorenbos
  01:32:41 - 01:32:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:32:53 - 01:36:32 - C.J. Kindt
  01:36:32 - 01:36:39 - A.J. Michel - de Jong
  01:36:39 - 01:36:41 - C.J.M. Doorenbos
  01:36:41 - 01:38:13 - C.J.M. Doorenbos
  01:38:13 - 01:38:28 - A.J. Michel - de Jong
  01:38:28 - 01:42:41 - R.P. Hendriks
  01:42:41 - 01:42:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:42:57 - 01:44:44 - P.J.M. Fens
  01:44:44 - 01:44:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:44:53 - 01:47:11 - A. Stol
  01:51:38 - 01:51:56 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:58 - 01:52:24 - C.J. Kindt
  01:52:24 - 01:52:38 - A.J. Michel - de Jong
  01:52:38 - 01:52:45 - M. Haalboom
  01:52:45 - 01:53:13 - A.J. Michel - de Jong
  01:53:15 - 01:56:38 - R.J.G. Berkhout
  01:56:38 - 01:56:39 - P.J.M. Fens
  01:56:39 - 01:56:46 - A.J. Michel - de Jong
  01:56:46 - 01:57:42 - P.J.M. Fens
  01:57:42 - 01:57:46 - A.J. Michel - de Jong
  01:57:46 - 01:57:52 - R.J.G. Berkhout
  01:57:52 - 01:58:42 - P.J.M. Fens
  01:58:42 - 01:58:46 - R.J.G. Berkhout
  01:58:46 - 01:59:05 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:05 - 01:59:07 - R.J.G. Berkhout
  01:59:07 - 01:59:08 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:08 - 01:59:27 - R.J.G. Berkhout
  01:59:27 - 01:59:29 - P.J.M. Fens
  01:59:29 - 01:59:30 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:30 - 01:59:32 - R.J.G. Berkhout
  01:59:32 - 01:59:34 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:34 - 02:00:37 - R.J.G. Berkhout
  02:00:37 - 02:00:38 - M. Haalboom
  02:00:38 - 02:00:41 - R.J.G. Berkhout
  02:00:41 - 02:00:42 - A.J. Michel - de Jong
  02:00:42 - 02:00:56 - M. Haalboom
  02:00:56 - 02:01:02 - A.J. Michel - de Jong
  02:01:02 - 02:01:03 - R.J.G. Berkhout
  02:01:03 - 02:01:04 - A.J. Michel - de Jong
  02:01:04 - 02:01:17 - R.J.G. Berkhout
  02:01:17 - 02:01:41 - A.J. Michel - de Jong
  02:01:41 - 02:04:14 - R.P. Hendriks
  02:04:14 - 02:04:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:04:54 - 02:06:15 - C.J. Kindt
  02:06:15 - 02:06:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:06:20 - 02:08:19 - P.J.M. Fens
  02:08:19 - 02:08:22 - A.J. Michel - de Jong
  02:08:22 - 02:09:31 - A. Stol
  02:09:31 - 02:09:35 - A.J. Michel - de Jong
  02:09:36 - 02:10:02 - H. Kramer
  02:10:02 - 02:10:12 - A.J. Michel - de Jong
  02:10:12 - 02:11:06 - H. Kramer
  02:11:06 - 02:11:10 - P.J.M. Fens
  02:11:10 - 02:11:28 - H. Kramer
  02:11:29 - 02:11:31 - A.J. Michel - de Jong
  02:11:31 - 02:12:14 - P.J.M. Fens
  02:12:15 - 02:12:32 - A.J. Michel - de Jong
  02:12:32 - 02:12:43 - M. Haalboom
  02:12:43 - 02:12:48 - A.J. Michel - de Jong
  02:12:48 - 02:13:26 - R.J.G. Berkhout
  02:13:26 - 02:13:27 - R.J.G. Berkhout
  02:13:27 - 02:13:29 - R.P. Hendriks
  02:13:29 - 02:13:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:13:54 - 02:14:05 - R.P. Hendriks
  02:14:05 - 02:14:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:14:18 - 02:15:09 - R.P. Hendriks
  02:15:09 - 02:15:10 - A.J. Michel - de Jong
  02:15:12 - 02:15:18 - R.J.G. Berkhout
  02:15:18 - 02:15:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:15:20 - 02:16:18 - R. Doorn
  02:16:18 - 02:16:23 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:21 - 02:34:41 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:57 - 02:39:25 - A.J. Michel - de Jong
  02:39:25 - 02:39:30 - C.J.M. Doorenbos
  02:39:30 - 02:39:33 - A.J. Michel - de Jong
  02:39:33 - 02:39:36 - C.J. Kindt
  02:39:36 - 02:39:42 - A.J. Michel - de Jong
  02:39:42 - 02:39:45 - C.J. Kindt
  02:39:45 - 02:39:59 - A.J. Michel - de Jong
  02:39:59 - 02:41:33 - R.J.G. Berkhout
  02:41:33 - 02:41:37 - A.J. Michel - de Jong
  02:41:37 - 02:42:11 - R.P. Hendriks
  02:42:11 - 02:42:12 - A.J. Michel - de Jong
  02:42:12 - 02:42:45 - R.J.G. Berkhout
  02:42:45 - 02:43:13 - A.J. Michel - de Jong
  02:43:13 - 02:43:37 - M. Haalboom
  02:43:37 - 02:44:05 - A.J. Michel - de Jong
  02:44:05 - 02:44:36 - R.P. Hendriks
  02:44:38 - 02:44:43 - A.J. Michel - de Jong
  02:44:43 - 02:45:13 - P.J.M. Fens
  02:45:13 - 02:46:28 - A.J. Michel - de Jong
  02:46:29 - 02:46:30 - A.J. Michel - de Jong
  02:46:30 - 02:46:42 - H. Kramer
  02:46:42 - 02:47:05 - A.J. Michel - de Jong
  02:47:05 - 02:47:32 - P.J.M. Fens
  02:47:32 - 02:47:39 - A.J. Michel - de Jong
  02:47:39 - 02:47:45 - C.J. Kindt
  02:47:45 - 02:47:47 - A.J. Michel - de Jong
  02:47:47 - 02:47:52 - A. Stol
  02:47:52 - 02:47:54 - M. Haalboom
  02:47:54 - 02:48:24 - R.P. Hendriks
  02:48:24 - 02:48:30 - A.J. Michel - de Jong
  02:48:30 - 02:48:34 - A.J. Michel - de Jong
  02:48:34 - 02:48:53 - R.F.T. van Wanrooij
  02:48:53 - 02:48:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:48:54 - 02:49:09 - M. Haalboom
  02:49:09 - 02:49:45 - A.J. Michel - de Jong
 17. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  het voorstel is met algemene stem aangenomen.

  02:49:17 - 02:49:45 - A.J. Michel - de Jong
 18. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  De marktverordening is met algemene stemmen aangenomen.

  02:49:39 - 02:49:45 - A.J. Michel - de Jong
  02:49:45 - 02:50:20 - K. Schoonheim
  02:50:20 - 02:50:41 - A.J. Michel - de Jong
  02:50:41 - 02:51:17 - K. Schoonheim
 19. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks. Het voorstel is met algemene stem aangenomen.

  02:50:54 - 02:51:17 - K. Schoonheim
 20. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.


  De verklaring van geen bedenkingen wordt met algemene stemmen aangenomen.

  02:50:55 - 02:51:17 - K. Schoonheim
  02:51:17 - 02:51:54 - A.J. Michel - de Jong
 21. 16.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement GL VDA D66 VVD op initiatiefvoorstel Wonen in de Tweede Lijn
 22. 16.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  Het geamendeerde initiatiefvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:51:37 - 02:51:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:51:54 - 02:53:11 - P.J.M. Fens
  02:53:12 - 02:53:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:53:18 - 02:53:36 - P.J.M. Fens
  02:53:36 - 02:53:52 - A.J. Michel - de Jong
  02:53:52 - 02:54:05 - M. Klootwijk
  02:54:05 - 02:54:07 - A.J. Michel - de Jong
  02:54:07 - 02:54:16 - M. Haalboom
  02:54:16 - 02:54:46 - A.J. Michel - de Jong
  02:54:46 - 02:55:01 - P.J.M. Fens
  02:55:01 - 02:55:14 - A.J. Michel - de Jong
  02:55:14 - 02:55:26 - R.P. Hendriks
  02:55:26 - 02:56:12 - A.J. Michel - de Jong
  02:56:12 - 02:57:39 - P.J.M. Fens
  02:57:39 - 02:57:45 - A.J. Michel - de Jong
  02:57:45 - 02:57:52 - P.J.M. Fens
  02:57:52 - 02:58:00 - A.J. Michel - de Jong
  02:58:00 - 02:58:06 - R.P. Hendriks
  02:58:06 - 02:58:09 - A.J. Michel - de Jong
  02:58:09 - 02:58:15 - M. Haalboom
  02:58:15 - 02:58:21 - A.J. Michel - de Jong
  02:58:21 - 02:59:54 - A. Stol
  02:59:55 - 03:00:04 - A.J. Michel - de Jong
  03:00:04 - 03:00:28 - H.P.J. Halewijn
  03:00:28 - 03:00:42 - A.J. Michel - de Jong
  03:00:42 - 03:01:39 - F.C. Sanders
  03:01:39 - 03:02:52 - A.J. Michel - de Jong
 23. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3), VLW Vereniging Liberaal Wormerland (1)

  Besluit

  De motie is met algemene stem aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie GL D66 VVd PvdA CDA Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Zaanoever
 24. 18

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong doet voordat zij de vergadering sluit, nog de mededeling dat de sporthal De Spatter inmiddels volledig is ingericht. Zij dankt de organisatie voor de inzet en hoopt dat de vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen vinden in Wormerland.