Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 27 september 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent de vergadering om 20:00 uur en heet de raadsleden, iedereen op de publieke tribune en de kijkers thuis van harte welkom.

  00:00:36 - 00:00:38 - A.J. Michel - de Jong
  00:01:21 - 00:01:24 - A.J. Michel - de Jong
  00:02:50 - 00:03:04 - A.J. Michel - de Jong
  00:03:44 - 00:04:50 - A.J. Michel - de Jong
  00:04:52 - 00:07:05 - R.F.T. van Wanrooij
  00:07:05 - 00:07:44 - A.J. Michel - de Jong
  00:07:44 - 00:07:46 - M. Klootwijk
  00:07:46 - 00:09:21 - A.J. Michel - de Jong
 2. 2

  Besluit

  De agenda is, met toevoeging van de drie moties vreemd, conform vastgesteld.

  00:09:14 - 00:09:21 - A.J. Michel - de Jong
 3. 3

  Besluit

  Er is een mededeling van wethouder van Wanrooij omtrent de Zaanbrug. Dhr. van Wanrooij noemt onder andere:
  - De openingstijden van de brug tijdens de technische problemen;
  - De reparatie van een cilinder die 5 dagen gaat duren (keuze over water of weg);
  - De verkeerssituaties van afgelopen zomer zijn opgelost en de stand van zaken wordt continue gemonitord;
  - Over de extra kosten die in verschillende media voor Wormerland worden vermeld, heeft het college formeel (buiten wat in de media te lezen valt), tot op heden niets vernomen van Zaanstad.

  00:09:16 - 00:09:21 - A.J. Michel - de Jong
 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

  00:09:17 - 00:09:21 - A.J. Michel - de Jong
 5. 5

  00:14:09 - 00:14:21 - A.J. Michel - de Jong
  00:14:22 - 00:15:22 - A. Smit-de Ridder
  00:15:22 - 00:15:54 - A.J. Michel - de Jong
  00:15:54 - 00:16:21 - F.C. Sanders
  00:16:21 - 00:16:41 - A.J. Michel - de Jong
  00:16:41 - 00:20:37 - F.C. Sanders
  00:20:37 - 00:20:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:20:48 - 00:22:54 - F.C. Sanders
  00:22:54 - 00:22:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:22:57 - 00:22:58 - F.C. Sanders
  00:23:00 - 00:25:24 - R.F.T. van Wanrooij
  00:25:25 - 00:25:29 - A.J. Michel - de Jong
  00:25:29 - 00:26:45 - F.C. Sanders
  00:26:45 - 00:26:49 - A.J. Michel - de Jong
  00:26:49 - 00:27:40 - R.F.T. van Wanrooij
  00:27:42 - 00:29:20 - A.J. Michel - de Jong
  00:29:20 - 00:30:49 - P.J.M. Fens
  00:30:49 - 00:30:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:30:57 - 00:31:38 - F.C. Sanders
  00:31:38 - 00:31:56 - A.J. Michel - de Jong
  00:31:56 - 00:32:23 - M. Haalboom
  00:32:25 - 00:32:30 - A.J. Michel - de Jong
  00:32:30 - 00:33:05 - H. Kramer
  00:33:05 - 00:33:53 - A.J. Michel - de Jong
  00:33:53 - 00:34:10 - P.J.M. Fens
  00:34:11 - 00:34:18 - A.J. Michel - de Jong
  00:34:18 - 00:34:51 - C.J.M. Doorenbos
  00:34:51 - 00:35:58 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:59 - 00:39:08 - F.C. Sanders
  00:39:08 - 00:39:26 - A.J. Michel - de Jong
  00:39:26 - 00:39:34 - P.J.M. Fens
  00:39:34 - 00:40:02 - A.J. Michel - de Jong
  00:40:02 - 00:40:19 - M. Haalboom
  00:40:19 - 00:40:27 - A.J. Michel - de Jong
  00:40:27 - 00:41:43 - H. Kramer
  00:41:47 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 6. 5.a

  Besluit

  In de stemming voor dhr. Kindt als voorzitter van de voorronden van de gemeente Wormerland zijn er 16 stemmen uitgebracht, waarbij 15 stemmen voor en 1 ongeldige stem. Daarmee is dhr. Kindt benoemd tot voorzitter van de voorronden van de gemeente Wormerland met 15 stemmen voor en 1 ongeldige stem.

  00:44:51 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (5), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er zijn 17 stemmen uitgebracht, waarvan 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Daarmee is dhr. Rootjes benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie per 1 juni 2021 voor de duur van 5 jaar.

  00:44:52 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 8. 6

  Besluit

  Er zijn geen bekrachtigingen geheimhouding.

  00:44:53 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 9. 7

  Er is een vraag van dhr. Sanders (VVD):
  Onze provincie is gestart met het maken van plannen voor het terugdringen van de stikstof-uitstoot rond de Natura 2000 gebieden. Als volgt staat het op de website: De inzet van de provincie is de natuur te versterken. Voor planten en dieren, voor de gezondheid van bodem, water en mensen. Dat doen we door het Natuurnetwerk af te maken. De Natura 2000-gebieden te herstellen. En de stikstof-bronnen te verminderen. Voor 24 deelgebieden is benoemd wat we willen bereiken en met welke maatregelen. Dat is het uitgangspunt. - De provincie gaat daarvoor als eerste in overleg met gemeenten, waterschap, grondeigenaren en natuur organisaties. Gebied 14 betreft geheel Wormerland aangevuld met de Kalverpolder. De provincie komt dus ook bij Wormerland langs. Nu kenmerkt ons gebied zich dat het meer natuurgebied is dan gebied voor wonen en de agrarische sector. Dat kan daardoor enorm ingrijpend zijn voor die paar agrarische bedrijven die we rondom het Wormer- Jisperveld hebben liggen, als daar alle compensatie binnen dit gebied nummer 14 moet worden gevonden. Veel van deze bedrijven doen het natuurbeheer voor Natuurmonumenten en hebben een eeuwenlange traditie van zorg voor de veenweidevogels. Daarom deze vraag: hoe gaat ons college zich op het gesprek met de provincie voorbereiden, gaat ze daarvoor ook in gesprek met betrokkenen binnen onze gemeente, en hope wordt de gemeenteraad hierover op de hoogte gehouden?

  00:44:54 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 10. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten aangemeld.

  00:44:55 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 11. 9
  Vaststelling woordelijk verslag
 12. 9.a

  Besluit

  Het verslag van 23 juni 2022 is conform vastgesteld.

  00:44:56 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 13. 9.b

  Besluit

  Het verslag van 5 juli 2022 is conform vastgesteld.

 14. 9.c

  Besluit

  Het verslag van 12 juli 2022 is conform vastgesteld.

  00:44:59 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 15. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (5), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks, de VVD, de POV en D66.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:45:01 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 16. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (5), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks en de VVD.
  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:45:05 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 17. 12

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong zegt toe de raad in positie te brengen voorafgaand aan de actualisatie van de monumentenverordening d.m.v. ambtelijke ondersteuning en bespreking in een voorronde (m.n. op het gebied van sloop).
  De motie vreemd is met de toezegging van de portefeuillehouder hiermee aangehouden en zal een van de komende raadsvergadering terugkomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie GL en VVD Beleidskaders Demontage en Opslag gemeentelijke monumenten en Actualisatie Erfgoedverordening
  00:45:06 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
 18. 13

  Besluit

  Ook deze motie is aangehouden, de portefeuillehouder mevr. Michel - de Jong en GroenLinks en de VVD gaan nader met elkaar in gesprek.


  22-11: Motie is ingetrokken, nieuwe motie wordt ingediend tijdens de raad van 22 november 2022.

  WL Moties

  Titel
  Motie GL en VVD over Demontage en Restauratie Pakhuis Wormerveer
  00:45:43 - 00:47:34 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:34 - 00:51:42 - P.J.M. Fens
  00:51:42 - 00:51:45 - A.J. Michel - de Jong
  00:51:45 - 00:52:11 - P.J.M. Fens
  00:52:11 - 00:52:20 - A.J. Michel - de Jong
  00:52:21 - 00:53:49 - C.J. Kindt
  00:53:49 - 00:53:55 - A.J. Michel - de Jong
  00:53:55 - 00:54:34 - M. Haalboom
  00:54:34 - 00:54:55 - P.J.M. Fens
  00:54:56 - 00:55:02 - A.J. Michel - de Jong
  00:55:02 - 00:55:13 - M. Haalboom
  00:55:13 - 00:55:14 - A.J. Michel - de Jong
  00:55:14 - 00:57:55 - F.C. Sanders
  00:57:56 - 01:02:35 - A.J. Michel - de Jong
  01:02:35 - 01:02:36 - P.J.M. Fens
  01:02:36 - 01:02:43 - F.C. Sanders
  01:02:43 - 01:04:51 - P.J.M. Fens
  01:04:52 - 01:07:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:07:16 - 01:09:00 - F.C. Sanders
  01:09:00 - 01:09:30 - P.J.M. Fens
  01:09:31 - 01:10:24 - A.J. Michel - de Jong
  01:10:24 - 01:10:49 - P.J.M. Fens
  01:10:49 - 01:11:14 - A.J. Michel - de Jong
  01:11:20 - 01:11:36 - A.J. Michel - de Jong
  01:30:42 - 01:31:09 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:09 - 01:32:33 - F.C. Sanders
  01:32:33 - 01:33:17 - A.J. Michel - de Jong
  01:33:17 - 01:33:43 - F.C. Sanders
  01:33:43 - 01:34:17 - A.J. Michel - de Jong
  01:34:17 - 01:34:49 - F.C. Sanders
  01:34:49 - 01:34:50 - P.J.M. Fens
  01:34:50 - 01:35:00 - A.J. Michel - de Jong
  01:35:00 - 01:35:40 - F.C. Sanders
  01:35:40 - 01:36:08 - A.J. Michel - de Jong
  01:36:08 - 01:36:32 - P.J.M. Fens
  01:36:32 - 01:36:42 - A.J. Michel - de Jong
  01:36:42 - 01:37:01 - R. Doorn
  01:37:01 - 01:37:12 - A.J. Michel - de Jong
  01:37:12 - 01:38:28 - P.J.M. Fens
  01:38:28 - 01:40:26 - A.J. Michel - de Jong
  01:40:26 - 01:40:28 - P.J.M. Fens
  01:40:28 - 01:45:22 - A.J. Michel - de Jong
  01:45:22 - 01:46:09 - P.J.M. Fens
  01:46:09 - 01:48:00 - A.J. Michel - de Jong
  01:48:00 - 01:48:09 - P.J.M. Fens
  01:48:14 - 01:49:34 - A.J. Michel - de Jong
  01:49:35 - 01:52:55 - K. Schoonheim
  01:52:55 - 01:52:59 - A.J. Michel - de Jong
  01:53:00 - 01:54:00 - C.J. Kindt
 19. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (5), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Dhr. Pietersma zegt toe het bedrag van 3.000,- te zullen zoeken binnen het budget Sociaal Domein. Mocht dit bedrag niet beschikbaar zijn, dan zal hij de raad hier over informeren bij het Najaarsbericht.
  De motie is geamendeerd. Het volgende beslispunt nr 4 is toegevoegd:
  Dit initiatief is voor 1 jaar, daarna wordt eerst geƫvalueerd.


  De geamendeerde motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie fracties GL, D66, PvdA en CDA over menstruatie-armoede
  01:53:57 - 01:54:00 - C.J. Kindt
  01:54:00 - 01:54:08 - A.J. Michel - de Jong
  01:54:08 - 01:54:09 - L. Meerhoff
  01:54:09 - 01:54:14 - A.J. Michel - de Jong
  01:54:14 - 01:55:23 - H. Kramer
  01:55:23 - 01:55:27 - A.J. Michel - de Jong
  01:55:27 - 01:55:49 - L. Meerhoff
  01:55:50 - 01:55:56 - A.J. Michel - de Jong
  01:55:56 - 01:56:51 - A. Smit-de Ridder
  01:56:52 - 01:56:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:56:57 - 01:57:38 - Y.M. de Boer - Kocx
  01:57:38 - 01:57:44 - A.J. Michel - de Jong
  01:57:44 - 01:59:07 - T. Pietersma
  01:59:07 - 01:59:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:16 - 01:59:37 - T. Pietersma
  01:59:37 - 01:59:56 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:56 - 01:59:57 - T. Pietersma
  01:59:57 - 02:02:03 - K. Schoonheim
  02:02:03 - 02:02:05 - T. Pietersma
  02:02:05 - 02:02:09 - A.J. Michel - de Jong
  02:02:09 - 02:02:45 - A. Smit-de Ridder
  02:02:45 - 02:02:52 - A.J. Michel - de Jong
  02:02:52 - 02:03:52 - K. Schoonheim
  02:03:52 - 02:04:02 - A.J. Michel - de Jong
  02:04:02 - 02:04:25 - Y.M. de Boer - Kocx
  02:04:25 - 02:04:31 - A.J. Michel - de Jong
  02:04:31 - 02:04:46 - K. Schoonheim
  02:04:47 - 02:04:53 - A.J. Michel - de Jong
  02:04:53 - 02:05:29 - K. Schoonheim
  02:05:30 - 02:05:39 - A.J. Michel - de Jong
  02:05:39 - 02:06:38 - C.J. Kindt
  02:06:38 - 02:06:41 - A.J. Michel - de Jong
  02:06:41 - 02:07:05 - A. Smit-de Ridder
  02:12:12 - 02:12:29 - A.J. Michel - de Jong
  02:12:29 - 02:12:55 - A. Smit-de Ridder
  02:12:56 - 02:13:05 - A.J. Michel - de Jong
  02:13:05 - 02:13:52 - H. Kramer
  02:13:54 - 02:14:03 - A.J. Michel - de Jong
  02:14:03 - 02:14:47 - T. Pietersma
  02:14:47 - 02:15:32 - A.J. Michel - de Jong
  02:15:32 - 02:15:34 - K. Schoonheim
  02:15:34 - 02:15:42 - A.J. Michel - de Jong
  02:19:04 - 02:19:15 - A.J. Michel - de Jong
  02:19:15 - 02:19:29 - C.J.M. Doorenbos
  02:19:30 - 02:19:32 - A.J. Michel - de Jong
  02:19:32 - 02:20:30 - A. Smit-de Ridder
  02:20:31 - 02:20:51 - A.J. Michel - de Jong
  02:20:51 - 02:20:53 - A. Smit-de Ridder
  02:20:53 - 02:20:58 - A.J. Michel - de Jong
  02:20:58 - 02:21:02 - Y.M. de Boer - Kocx
  02:21:02 - 02:21:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:21:20 - 02:21:25 - H. Kramer
  02:21:29 - 02:21:33 - A.J. Michel - de Jong
  02:21:33 - 02:22:06 - C.J. Kindt
  02:22:07 - 02:22:12 - A.J. Michel - de Jong
  02:22:12 - 02:22:58 - G.L. Hoovenstat
  02:22:59 - 02:24:00 - A.J. Michel - de Jong