Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 22 november 2022

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent om 20:00 uur de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een afmelding van dhr. Haalboom (POV) en dhr. Bruijn (CDA), mevr. Schoonheim (GL) komt 10 minuten later.

  00:00:32 - 00:00:47 - A.J. Michel - de Jong
  00:01:44 - 00:01:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:01:58 - 00:02:49 - A.J. Michel - de Jong
 2. 2

  Besluit

  De raad stelt de agenda conform vast, met aanvulling van:
  - een amendement over de toekomst Westertil;
  - een motie extra budget fonds duurzaamheidslening;
  - een amendement herziening verordening duurzaamheidslening Wormerland;
  - een motie beleidskaders demontage / opslag en verplaatsing gemeentelijke monumenten.
  De raad is akkoord met de besluitvorming over de gewijzigde tekst APV.

  00:02:30 - 00:02:49 - A.J. Michel - de Jong
  00:02:49 - 00:03:14 - P.J.M. Fens
  00:03:14 - 00:03:28 - A.J. Michel - de Jong
  00:03:28 - 00:03:34 - P.J.M. Fens
  00:03:34 - 00:03:47 - A.J. Michel - de Jong
  00:03:47 - 00:03:48 - A. Smit-de Ridder
  00:03:48 - 00:06:59 - A.J. Michel - de Jong
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:05:05 - 00:06:59 - A.J. Michel - de Jong
 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

  00:05:23 - 00:06:59 - A.J. Michel - de Jong
 5. 5

  00:05:25 - 00:06:59 - A.J. Michel - de Jong
 6. 5.a

  Besluit

  Er zijn 15 stemmen uitgebracht, waarvan 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Daarmee is dhr. R. Ossendorp benoemd tot tijdelijk tweede waarnemer AB Twiske - Waterland.

  00:05:28 - 00:06:59 - A.J. Michel - de Jong
  00:09:33 - 00:09:38 - A.J. Michel - de Jong
  00:09:38 - 00:10:04 - H. Kramer
  00:10:05 - 00:12:50 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:50 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
 7. 6

  Besluit

  Er zijn geen bekrachtigingen tot geheimhouding.

  00:14:40 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
 8. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuurtje.

  00:14:42 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
 9. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten.

 10. 9

  00:14:43 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
 11. 9.a

  Besluit

  Het woordelijk verslag van de raadsvergadering van 25 oktober 2022 is conform vastgesteld.

  00:14:45 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
 12. 10

 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het amendement wordt ingediend door mevr. Smit - de Ridder, namens alle fracties van de gemeenteraad Wormerland. Het besluit wordt mondeling aangepast met de aanvulling op punt "2: Het college te verzoeken eenzelfde overeenkomst met ..."
  "3: Het college te verzoeken de gesprekken met Scwo te laten continueren en ..."


  Het amendement, inclusief de mondelinge aanvulling, is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement POV VVD PVDA GL CDA D66 inzake Toekomst Westertil
  00:14:48 - 00:15:24 - A. Smit-de Ridder
  00:15:24 - 00:16:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:16:16 - 00:18:17 - C.J. Kindt
  00:18:17 - 00:18:26 - A.J. Michel - de Jong
  00:18:26 - 00:19:54 - L. Meerhoff
  00:19:54 - 00:19:59 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:59 - 00:21:23 - K. Schoonheim
  00:21:23 - 00:21:29 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:29 - 00:22:57 - C.J.M. Doorenbos
  00:22:58 - 00:23:01 - A.J. Michel - de Jong
  00:23:02 - 00:24:38 - H. Kramer
  00:24:38 - 00:24:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:24:50 - 00:28:08 - R. Ossendorp
  00:28:08 - 00:28:15 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:15 - 00:28:17 - A. Smit-de Ridder
  00:28:17 - 00:28:19 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:19 - 00:28:53 - C.J.M. Doorenbos
  00:28:53 - 00:29:00 - A.J. Michel - de Jong
  00:29:00 - 00:29:16 - L. Meerhoff
  00:29:18 - 00:29:19 - A.J. Michel - de Jong
  00:29:19 - 00:29:43 - A. Smit-de Ridder
  00:29:44 - 00:31:54 - A.J. Michel - de Jong
  00:31:54 - 00:32:55 - C.J.M. Doorenbos
  00:32:55 - 00:33:18 - A.J. Michel - de Jong
  00:33:18 - 00:33:22 - C.J.M. Doorenbos
  00:33:22 - 00:33:28 - A.J. Michel - de Jong
  00:33:28 - 00:34:15 - H. Kramer
  00:34:15 - 00:34:26 - A.J. Michel - de Jong
  00:34:26 - 00:35:20 - L. Meerhoff
  00:35:20 - 00:35:25 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:25 - 00:36:25 - A. Smit-de Ridder
  00:36:25 - 00:37:26 - A.J. Michel - de Jong
  00:37:27 - 00:38:17 - K. Schoonheim
  00:38:18 - 00:38:23 - A.J. Michel - de Jong
  00:38:24 - 00:40:05 - L. Meerhoff
 14. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel Toekomst Westertil is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:13 - 00:40:05 - L. Meerhoff
 15. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Zienswijze wijziging GR Waterlands Archief is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:15 - 00:40:05 - L. Meerhoff
 16. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het raadsvoorstel Zienswijze Meerjarenbegroting MRA is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:20 - 00:40:05 - L. Meerhoff
 17. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD, D66, CDA en de POV.
  Het beschikbaar stellen van 75.000 euro i.v.m. het vervangen van twee verkeerslichten Bartelsluisbrug, is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:35 - 00:40:05 - L. Meerhoff
 18. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks, CDA, PvdA en de VVD.
  De verklaring van geen bedenkingen Faunastraat 133 b te Wormer is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:40 - 00:40:05 - L. Meerhoff
  00:40:06 - 00:40:11 - A.J. Michel - de Jong
  00:40:11 - 00:40:54 - C.J. Kindt
  00:40:54 - 00:41:05 - A.J. Michel - de Jong
  00:41:05 - 00:43:14 - C.J. Kindt
  00:43:14 - 00:43:27 - A.J. Michel - de Jong
  00:43:27 - 00:43:41 - C.J. Kindt
  00:43:41 - 00:43:49 - A.J. Michel - de Jong
  00:43:49 - 00:44:55 - G.M. Rozemeijer
  00:44:55 - 00:45:08 - A.J. Michel - de Jong
  00:45:08 - 00:45:44 - A.J. Michel - de Jong
 19. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van D66 en de POV.
  Het voorstel kennis te nemen van het Najaarsbericht OVER-gemeenten is met algemene stemmen aangenomen.

  00:45:36 - 00:45:44 - A.J. Michel - de Jong
  00:45:44 - 00:47:03 - H. Kramer
  00:47:03 - 00:47:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:17 - 00:47:46 - A. Smit-de Ridder
  00:47:47 - 00:48:37 - A.J. Michel - de Jong
 20. 16

  Besluit

  Mevr. Smit - de Ridder (POV) brengt namens de raad het ordevoorstel in om het raadsvoorstel herziening Verordening Duurzaamheidslening, het amendement daarop en de motie van de fractie GL van de agenda af te halen en na overleg met de portefeuillehouder opnieuw voor de volgende raadsvergadering te agenderen. De raad stemt hier met algemene stemmen mee in.

  00:48:08 - 00:48:37 - A.J. Michel - de Jong
  00:48:37 - 00:48:50 - K. Schoonheim
  00:48:50 - 00:49:04 - A.J. Michel - de Jong
  00:49:10 - 00:49:37 - A.J. Michel - de Jong
  00:49:37 - 00:51:01 - K. Schoonheim
  00:51:01 - 00:51:25 - A.J. Michel - de Jong
  00:51:25 - 00:54:08 - K. Schoonheim
  00:54:08 - 00:54:17 - A.J. Michel - de Jong
  00:54:17 - 00:54:52 - C.J.M. Doorenbos
  00:54:52 - 00:54:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:54:57 - 00:56:38 - C.J. Kindt
  00:56:38 - 00:56:59 - A.J. Michel - de Jong
  00:56:59 - 00:57:11 - A. Smit-de Ridder
  00:57:12 - 00:57:16 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:16 - 00:58:35 - H. Kramer
  00:58:36 - 00:58:49 - A.J. Michel - de Jong
  00:58:52 - 00:59:34 - R.F.T. van Wanrooij
  00:59:34 - 00:59:43 - A.J. Michel - de Jong
 21. 16.a

  01:13:15 - 01:13:18 - A.J. Michel - de Jong
  01:13:23 - 01:13:42 - A.J. Michel - de Jong
  01:14:20 - 01:14:25 - R.F.T. van Wanrooij
  01:14:25 - 01:14:33 - A.J. Michel - de Jong
  01:14:33 - 01:15:44 - R.F.T. van Wanrooij
  01:15:44 - 01:16:00 - P.J.M. Fens
  01:16:00 - 01:16:19 - A.J. Michel - de Jong
  01:16:19 - 01:17:23 - P.J.M. Fens
  01:17:23 - 01:17:25 - A.J. Michel - de Jong
  01:17:25 - 01:19:39 - R.F.T. van Wanrooij
  01:19:39 - 01:19:44 - A.J. Michel - de Jong
  01:19:44 - 01:20:10 - R. Doorn
  01:20:11 - 01:21:03 - R.F.T. van Wanrooij
  01:21:07 - 01:21:08 - A.J. Michel - de Jong
  01:21:26 - 01:21:34 - A.J. Michel - de Jong
  01:21:34 - 01:21:51 - A. Smit-de Ridder
  01:21:51 - 01:21:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:40:41 - 01:40:49 - A.J. Michel - de Jong
  01:40:49 - 01:41:09 - A. Smit-de Ridder
  01:41:10 - 01:41:17 - A.J. Michel - de Jong
  01:41:17 - 01:41:30 - A. Smit-de Ridder
  01:41:30 - 01:42:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:42:08 - 01:42:09 - R.F.T. van Wanrooij
  01:42:09 - 01:42:18 - A.J. Michel - de Jong
  01:42:18 - 01:42:49 - R.F.T. van Wanrooij
  01:42:49 - 01:42:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:42:53 - 01:43:35 - H. Kramer
  01:43:35 - 01:44:02 - A.J. Michel - de Jong
  01:44:02 - 01:44:12 - R.F.T. van Wanrooij
  01:44:12 - 01:45:37 - A.J. Michel - de Jong
 22. 16.b

  01:45:16 - 01:45:37 - A.J. Michel - de Jong
 23. 16.c

  01:45:17 - 01:45:37 - A.J. Michel - de Jong
 24. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:45:19 - 01:45:37 - A.J. Michel - de Jong
  01:45:50 - 01:45:55 - K. Schoonheim
  01:45:55 - 01:45:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:45:57 - 01:46:28 - K. Schoonheim
  01:46:28 - 01:46:40 - A.J. Michel - de Jong
  01:46:40 - 01:46:43 - K. Schoonheim
  01:46:43 - 01:46:57 - A.J. Michel - de Jong
  01:46:57 - 01:47:01 - K. Schoonheim
  01:47:01 - 01:47:43 - A.J. Michel - de Jong
  01:47:43 - 01:48:25 - L. Meerhoff
  01:48:25 - 01:48:49 - A.J. Michel - de Jong
 25. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:49:09 - 01:51:03 - A.J. Michel - de Jong
 26. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:50:50 - 01:51:03 - A.J. Michel - de Jong
 27. 20

  Besluit

  Deze motie is komen te vervallen.

  01:50:53 - 01:51:03 - A.J. Michel - de Jong
 28. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie fracties GL en VVD over beleidskaders demontage/opslag en verplaatsing gemeentelijke monumenten
  01:50:55 - 01:51:03 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:03 - 01:51:11 - P.J.M. Fens
  01:51:11 - 01:51:14 - F.C. Sanders
  01:51:14 - 01:51:16 - A.J. Michel - de Jong
  01:51:16 - 01:53:51 - P.J.M. Fens
  01:53:51 - 01:53:53 - A.J. Michel - de Jong
  01:53:53 - 01:55:14 - F.C. Sanders
  01:55:14 - 01:55:19 - A.J. Michel - de Jong
  01:55:19 - 01:55:33 - G.M. Rozemeijer
  01:55:33 - 01:58:23 - A.J. Michel - de Jong
  01:58:23 - 01:58:25 - C.J. Kindt
  01:58:26 - 01:58:50 - C.J. Kindt
  01:58:51 - 01:58:54 - A.J. Michel - de Jong
  01:58:54 - 01:59:10 - A. Smit-de Ridder
  01:59:11 - 01:59:13 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:13 - 01:59:51 - C.J.M. Doorenbos
  01:59:51 - 01:59:54 - A.J. Michel - de Jong
  01:59:55 - 02:00:05 - R. Doorn
  02:00:07 - 02:00:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:00:20 - 02:00:25 - R. Doorn
  02:00:25 - 02:01:06 - A.J. Michel - de Jong
 29. 22

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong sluit de gemeenteraadsvergadering om 22:00 uur.