Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 21 december 2021

20:00 - 22:30
Locatie

(digitaal)

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

De vergadering vindt digitaal plaats. Er kan helaas geen publiek aanwezig zijn.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De burgemeester opent de vergadering en heet raadsleden, collegeleden en publiek welkom.
  De gehele fractie van de POV/VLW heeft zich afgemeld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met de volgende wijzigingen:
  - agendapunt 10: "Gewijzigd bestemmingsplan Zandweg" wordt van de agenda gehaald, omdat het raadsvoorstel niet rijp voor besluitvorming is;
  - agendapunt 18: toevoeging van het amendement Bestuurlijke toekomst - raadplegen inwoners van CDA;
  - agendapunt 18: de 3 beslispunten van het raadsvoorstel worden apart in stemming gebracht op verzoek van D66;
  - agendapunt 19: toevoeging motie vreemd inzake de skatebaan van GL, CDA en PvdA;
  - agendapunt 20: toevoeging motie vreemd inzake Zaanoeverontwikkeling van VVD.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 5. 5

  Besluit

  Er zijn geen bekrachtigingen ter geheimhouding.

 6. 6

  Besluit

  Er zijn geen benoemingen.

 7. 7
  Vragenhalfuurtje
 8. 7.a

  Besluit

  Dhr. Sanders (VVD) heeft een vraag aan de portefeuillehouder over Raadsbericht Dorpstraat 371 de Doopsgezinde kerk (Wormer). Tevens houdt dhr. Sanders een pleidooi voor een second opinion als het gaat over het plan om het exterieur van het interieur van elkaar te scheiden. Het gaat om het oudste monument in Wormerland. Tot geeft hij een toelichting bij de getoonde foto's van de binnen- en buitenkant van de Doopsgezinde schuilkerk. Mevr. Michel - de Jong (portefeuillehouder) ziet geen noodzaak het besluit te overwegen aangezien zij bevestigt dat zowel het interieur als het exterieur de monumentale status heeft en zij verwijst naar de deskundigheid van de monumentenadviescommissie.

 9. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten aangedragen.

 10. 9
  Vaststelling woordelijk verslag
 11. 9.a

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 12. 9.b

  Besluit

  Het verslag wordt, gecorrigeerd met de opmerking van mevr. Schoonheim, vastgesteld.

 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 15. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de PvdA en D66.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de PvdA en van GroenLinks.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 18. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 19. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er worden complimenten uitgedeeld aan de werkgroep Nota Verbonden partijen voor het werk dat is verzet.
  Er is een stemverklaring van de VVD en van de PvdA.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 20. 18
  Uitkomsten gesprekken in de regio (tbv participatietrajet Bestuurlijke toekomst, keuze scenario's)
 21. 18.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement CDA over bestuurlijke toekomst en raadplegen inwoners
 22. 18.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Beslispunt 1 is met algemene stemmen aangenomen.

 23. 18.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks en van de VVD op het geamendeerde beslispunt 2.
  Het geamendeerde beslispunt 2 is met algemene stemmen aangenomen.

 24. 18.b.3

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  GroenLinks WL (4)
  tegen
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van D66, van de VVD, van GroenLinks, van het CDA en van de PvdA.
  Het beslispunt is afgewezen met 4 stemmen voor (GroenLinks) en 8 stemmen tegen (PvdA, CDA, D66 en VVD).

 25. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De PvdA dient de motie namens de PvdA, GL en het CDA in. GL en het CDA geven een toelichting op de motie.
  Er is een stemverklaring van de VVD en van D66.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd GL PvdA en CDA over behoud skatebaan evenemententerrein Wormerland
 26. 20

  Besluit

  De VVD dient de motie vreemd Zaanoeverontwikkeling in, maar houdt gezien de beraadslaging de motie aan, tot uiterlijk de raadsvergadering van februari 2022.

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd VVD over Zaanoeverontwikkeling
 27. 21
  Sluiting