Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter, mevr. Michel, opent de raadsvergadering van 2 november 2021 en heet alle raadsleden, collegeleden, het publiek en de kijkers van harte welkom.
  Er is bericht ontvangen van :
  -    dhr. Haalbooom (POV/VLW) dat hij rond 16:00uur aansluit;
  -    mevr. Klootwijk (PvdA) dat zij rond 18:00uur aansluit;
  -    Mevr. Schoonheim (GL) dat zij rond 17.30 aansluit;
  -    Mevr. Holdener (CDA) dat zij tot 17.30 aanwezig kan zijn maar daarna is verhinderd.


  Voorafgaand aan de vergadering zijn de volgende amendementen/moties aangeleverd door:
  -    POV/VLW Motie raadswerkgroep Ombuigingen (agendapunt Programmabegroting);
  -    D66 Motie Cultuurhistorisch lespakket (agendapunt Programmabegroting).
  -    POV/VLW Motie Westertil (agendapunt Ombuigingsvoorstellen);
  -    VVD/CDA  Amendement Westertil (agendapunt Ombuigingen);
  -    GL Amendement buurtcamping (agendapunt Ombuigingen);
  -    D66 Amendement Westertil (agendapunt Ombuigingen).
  De agenda wordt conform vastgesteld, met inbegrip van bovengenoemde moties en amendementen.

  00:06:38 - 00:06:52 - A.J. Michel - de Jong
  00:07:45 - 00:09:50 - A.J. Michel - de Jong
  00:09:50 - 00:10:12 - R. Doorn
  00:10:12 - 00:12:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:40 - 00:21:32 - A. Stol
  00:21:32 - 00:21:36 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:36 - 00:23:49 - A. Stol
  00:23:49 - 00:24:18 - A.J. Michel - de Jong
  00:24:18 - 00:33:10 - R. Doorn
 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

  00:26:34 - 00:33:10 - R. Doorn
 3. 3

  Besluit

  De fracties houden hun algemene beschouwingen in willekeurige volgorde door middel van lootjes trekken. De volgorde is als volgt geweest: CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en tot slot de POV/VLW.

  00:26:36 - 00:33:10 - R. Doorn
  00:33:10 - 00:33:23 - A.J. Michel - de Jong
  00:33:23 - 00:35:22 - R. Doorn
  00:35:22 - 00:35:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:40 - 00:35:53 - R. Doorn
  00:35:53 - 00:36:18 - A.J. Michel - de Jong
  00:36:18 - 00:46:03 - R.F.T. van Wanrooij
  00:46:03 - 00:46:39 - A.J. Michel - de Jong
  00:46:39 - 00:47:35 - R.F.T. van Wanrooij
  00:47:35 - 00:47:43 - A.J. Michel - de Jong
  00:47:43 - 00:47:46 - R.F.T. van Wanrooij
  00:48:08 - 00:48:14 - A.J. Michel - de Jong
  00:48:30 - 00:48:33 - A.J. Michel - de Jong
  00:48:42 - 00:53:51 - C.J. Kindt
  00:53:51 - 00:54:23 - A.J. Michel - de Jong
  00:54:23 - 01:03:48 - H. Kramer
  01:03:48 - 01:03:54 - A.J. Michel - de Jong
  01:03:54 - 01:05:17 - H. Kramer
  01:05:17 - 01:05:36 - A.J. Michel - de Jong
  01:05:36 - 01:14:35 - R.P. Hendriks
  01:14:35 - 01:14:50 - A.J. Michel - de Jong
  01:14:50 - 01:15:46 - R.P. Hendriks
  01:15:46 - 01:15:50 - A.J. Michel - de Jong
  01:15:50 - 01:17:51 - R.P. Hendriks
  01:17:52 - 01:17:59 - A.J. Michel - de Jong
  01:17:59 - 01:18:19 - R.F.T. van Wanrooij
  01:18:19 - 01:18:37 - A.J. Michel - de Jong
 4. 4

  01:43:09 - 01:43:18 - A.J. Michel - de Jong
  01:44:20 - 01:44:28 - A.J. Michel - de Jong
  01:44:31 - 01:44:40 - A.J. Michel - de Jong
 5. 5

  Besluit

  Dhr. Schalkwijk, portefeuillehouder Financiën, start de beantwoording door het college. Allereerst dankt hij de raad voor zijn inbreng en vervolgens de controlecommissie voor haar bijdrage aan de totstandkoming van de Programmabegroting. Dhr. Schalkwijk benoemt o.a. de financiële situatie OVER-Gemeenten, de woningbouw in Wormerland, Volkshuisvesting en geeft advies aan de voorzitter van de raad over de motie van de POV/VLW inzake de Programmabegroting.


  Dhr. Berkhout geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de stolboerderij, de speeltuin en de Zaanbrug.


  Dhr. Halewijn geeft antwoord op de gestelde vragen over de website van Wormerland en de dienstverlening. Binnen duurzaamheid valt op dat inwoners van WL nog nauwelijks gebruik maken van de optie op woningisolatie. Verder geeft dhr. Halewijn een toelichting op de stijgende ontwikkeling van de kosten in de jeugdzorg (open-eind-regeling). Daarnaast benoemt dhr. Halewijn kort de opbouw van de de kosten m.b.t. HVC. Tot slot reageert dhr. Halewijn op de motie van D66 inzake de cultuurhistorisch lespakket.


  Dhr. van Waaijen noemt 2 belangrijke punten:
  1. de Wmo;
  2. de inwonerspas; het werk is afgerond, indien de raad dat wenst, kan de inwonerspas snel ingevoerd worden.
  Tot slot informeert dhr. van Waaijen de raad over Neck-Zuid en het haalbaarheidsonderzoek sportaccommodaties (verplaatsen van de tennisverenigingen in relatie tot de verplaatsing van de sporthal).

  01:44:36 - 01:44:40 - A.J. Michel - de Jong
  01:44:40 - 01:53:08 - J.M. Schalkwijk
  01:53:09 - 01:53:11 - A.J. Michel - de Jong
  01:53:11 - 01:55:44 - J.M. Schalkwijk
  01:55:48 - 01:56:19 - R.P. Hendriks
  01:56:19 - 01:56:41 - A.J. Michel - de Jong
  01:56:41 - 01:56:47 - R.P. Hendriks
  01:56:47 - 01:56:52 - A.J. Michel - de Jong
  01:56:52 - 01:57:04 - R.P. Hendriks
  01:57:04 - 01:57:07 - A.J. Michel - de Jong
  01:57:07 - 01:57:37 - J.M. Schalkwijk
  01:57:38 - 01:57:44 - A.J. Michel - de Jong
  01:57:44 - 02:05:11 - R.J.G. Berkhout
  02:05:11 - 02:05:20 - A.J. Michel - de Jong
  02:05:20 - 02:11:32 - H.P.J. Halewijn
  02:11:32 - 02:11:35 - R.F.T. van Wanrooij
  02:11:35 - 02:11:39 - A.J. Michel - de Jong
  02:11:39 - 02:11:44 - R.F.T. van Wanrooij
  02:11:44 - 02:11:55 - A.J. Michel - de Jong
  02:11:55 - 02:16:08 - H.P.J. Halewijn
  02:16:08 - 02:16:11 - A.J. Michel - de Jong
  02:16:11 - 02:17:26 - H.P.J. Halewijn
  02:17:26 - 02:17:34 - A.J. Michel - de Jong
  02:17:35 - 02:17:50 - R.F.T. van Wanrooij
  02:17:51 - 02:17:53 - A.J. Michel - de Jong
  02:17:53 - 02:17:58 - R.F.T. van Wanrooij
  02:17:58 - 02:18:07 - H.P.J. Halewijn
  02:18:07 - 02:18:31 - R.F.T. van Wanrooij
  02:18:31 - 02:18:37 - A.J. Michel - de Jong
  02:18:37 - 02:19:00 - H.P.J. Halewijn
  02:19:00 - 02:19:09 - R.F.T. van Wanrooij
  02:19:09 - 02:19:11 - H.P.J. Halewijn
  02:19:13 - 02:19:19 - A.J. Michel - de Jong
  02:19:19 - 02:19:50 - R. Doorn
  02:19:51 - 02:20:09 - H.P.J. Halewijn
  02:20:09 - 02:20:23 - A.J. Michel - de Jong
  02:20:26 - 02:30:57 - K. van Waaijen
  02:30:57 - 02:31:00 - A.J. Michel - de Jong
  02:31:00 - 02:31:41 - R.P. Hendriks
  02:31:42 - 02:31:44 - A.J. Michel - de Jong
  02:31:44 - 02:32:36 - K. van Waaijen
  02:32:37 - 02:32:38 - A.J. Michel - de Jong
  02:32:38 - 02:32:50 - R.P. Hendriks
  02:32:50 - 02:33:32 - A.J. Michel - de Jong
  02:33:33 - 02:33:51 - R.P. Hendriks
  02:33:51 - 02:33:53 - A.J. Michel - de Jong
  02:33:53 - 02:33:57 - R.F.T. van Wanrooij
  02:33:57 - 02:34:10 - A. Stol
  02:34:10 - 02:34:13 - H. Kramer
  02:34:14 - 02:34:15 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:15 - 02:34:17 - R.F.T. van Wanrooij
  02:34:17 - 02:34:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:18 - 02:34:34 - C.J. Kindt
  02:34:35 - 02:34:39 - A.J. Michel - de Jong
  02:34:39 - 02:34:57 - R.P. Hendriks
  02:34:57 - 02:34:58 - C.J. Kindt
  02:34:58 - 02:35:00 - R. Doorn
  02:35:00 - 02:35:06 - C.J. Kindt
  02:35:07 - 02:35:11 - R.P. Hendriks
  02:35:11 - 02:35:12 - A.J. Michel - de Jong
  02:35:12 - 02:35:15 - C.J. Kindt
  02:35:15 - 02:35:16 - A.J. Michel - de Jong
  02:35:16 - 02:35:21 - R.P. Hendriks
  02:35:21 - 02:35:37 - A.J. Michel - de Jong
  02:35:37 - 02:36:09 - R.F.T. van Wanrooij
  02:36:09 - 02:36:14 - K. van Waaijen
  02:36:16 - 02:36:44 - A.J. Michel - de Jong
  02:36:44 - 02:36:51 - R.P. Hendriks
  02:36:51 - 02:36:54 - A.J. Michel - de Jong
  02:36:54 - 02:37:21 - R.P. Hendriks
  02:37:21 - 02:38:06 - A.J. Michel - de Jong
  02:38:06 - 02:38:13 - R.P. Hendriks
  02:38:15 - 02:38:18 - A.J. Michel - de Jong
  02:38:18 - 02:38:43 - R. Doorn
  02:38:43 - 02:38:52 - A.J. Michel - de Jong
  02:38:52 - 02:39:29 - J.M. Schalkwijk
  02:39:30 - 02:40:01 - A.J. Michel - de Jong
  02:40:01 - 02:40:30 - R. Doorn
  02:40:30 - 02:40:38 - A.J. Michel - de Jong
  02:40:38 - 02:40:42 - R. Doorn
  02:40:45 - 02:40:55 - A.J. Michel - de Jong
 6. 6

  02:43:39 - 02:43:46 - I.P. Vrolijk
  02:43:52 - 02:44:04 - I.P. Vrolijk
  02:44:24 - 02:44:25 - I.P. Vrolijk
  02:58:22 - 02:58:38 - A.J. Michel - de Jong
  02:59:43 - 03:00:08 - A.J. Michel - de Jong
  03:00:08 - 03:08:55 - R.P. Hendriks
 7. 7

  Besluit

  De verschillende fracties geven in tweede termijn in omgekeerde volgorde hun reactie op de ontvangen beantwoording door het college.

  03:00:15 - 03:08:55 - R.P. Hendriks
  03:08:56 - 03:09:02 - A.J. Michel - de Jong
  03:09:02 - 03:12:38 - H. Kramer
  03:12:38 - 03:12:42 - A.J. Michel - de Jong
  03:12:42 - 03:13:34 - C.J. Kindt
  03:13:35 - 03:13:41 - A.J. Michel - de Jong
  03:13:41 - 03:17:46 - R.F.T. van Wanrooij
  03:17:46 - 03:17:54 - A.J. Michel - de Jong
  03:17:54 - 03:25:54 - R. Doorn
  03:25:54 - 03:26:00 - A.J. Michel - de Jong
  03:26:00 - 03:26:59 - R.P. Hendriks
  03:26:59 - 03:27:01 - A.J. Michel - de Jong
  03:27:02 - 03:27:19 - R. Doorn
  03:27:19 - 03:27:34 - A.J. Michel - de Jong
  03:27:34 - 03:27:44 - A. Stol
  03:27:44 - 03:27:48 - A.J. Michel - de Jong
  03:27:48 - 03:31:51 - A. Stol
  03:31:54 - 03:32:07 - A.J. Michel - de Jong
  03:32:08 - 03:37:40 - J.M. Schalkwijk
 8. 8
  Korte pauze - 17:27
 9. 9

  Besluit

  Het college geeft een reactie op de gestelde vragen van de fracties in tweede termijn.

  03:32:14 - 03:37:40 - J.M. Schalkwijk
  03:37:40 - 03:37:41 - H. Kramer
  03:37:41 - 03:37:44 - A.J. Michel - de Jong
  03:37:44 - 03:37:48 - H. Kramer
  03:37:48 - 03:39:59 - J.M. Schalkwijk
  03:40:01 - 03:40:09 - A.J. Michel - de Jong
  03:40:09 - 03:40:27 - K. van Waaijen
  03:40:27 - 03:40:33 - R.F.T. van Wanrooij
  03:40:33 - 03:40:35 - A.J. Michel - de Jong
  03:40:35 - 03:40:46 - R.F.T. van Wanrooij
  03:40:46 - 03:42:27 - K. van Waaijen
  03:42:27 - 03:42:29 - A.J. Michel - de Jong
  03:42:29 - 03:42:39 - R. Doorn
  03:42:39 - 03:42:49 - K. van Waaijen
  03:42:49 - 03:42:51 - R. Doorn
  03:42:51 - 03:42:55 - A.J. Michel - de Jong
  03:42:55 - 03:44:47 - R.J.G. Berkhout
  03:44:50 - 03:44:57 - A.J. Michel - de Jong
  03:44:58 - 03:46:18 - H.P.J. Halewijn
  03:46:18 - 03:46:21 - R.F.T. van Wanrooij
  03:46:21 - 03:46:24 - A.J. Michel - de Jong
  03:46:24 - 03:46:41 - R.F.T. van Wanrooij
  03:46:41 - 03:49:09 - H.P.J. Halewijn
  03:49:09 - 03:49:19 - A.J. Michel - de Jong
  03:49:19 - 03:49:50 - R.F.T. van Wanrooij
  03:49:50 - 03:50:16 - A.J. Michel - de Jong
  03:50:16 - 03:50:25 - J.M. Schalkwijk
  03:50:29 - 03:50:30 - A.J. Michel - de Jong
  03:50:30 - 03:50:32 - R.F.T. van Wanrooij
  03:50:32 - 03:50:55 - A.J. Michel - de Jong
  03:51:06 - 03:51:33 - A.J. Michel - de Jong
  03:51:33 - 03:51:54 - R.P. Hendriks
  03:51:56 - 03:53:17 - A.J. Michel - de Jong
  03:53:18 - 03:53:39 - R.F.T. van Wanrooij
  03:53:40 - 03:54:23 - A.J. Michel - de Jong
  03:54:47 - 03:55:19 - A.J. Michel - de Jong
  04:01:24 - 04:01:26 - K.IJ. Luttik
 10. 10

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de POV/VLW.

 11. 10.a

  Besluit

  Er zijn geen amendementen ingediend.

 12. 10.b

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (1), VVD Wormerland (3)
  tegen
  POV/VLW (5)

  Besluit

  De fractie van de POV/VLW geeft een stemverklaring af. Het voorgestelde besluit  Programmabegroting 2022 is aangenomen met 11 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

 13. 10.c
  Moties Programmabegroting
 14. 10.c.1

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  POV/VLW (5)
  tegen
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (1), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van VVD.


  De motie van de POV/VLW Programmabegroting is verworpen met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

  WL Moties

  Titel
  Motie fractie POV/VLW instellen raadswerkgroep Ombuigingsproces
 15. 10.c.2

  Besluit

  D66 houdt de motie aan, deze wordt daarom niet in stemming gebracht.

 16. 11

  04:03:18 - 04:03:21 - A. Smit-de Ridder
  05:27:26 - 05:27:35 - A.J. Michel - de Jong
 17. 12

  Besluit

  Mevr. Michel opent de vergadering weer om 19:20uur. Mevr. Schoonheim, mevr. Holdener en dhr. van Wanrooij hebben de raadsvergadering verlaten. Mevr. Klootwijk is inmiddels gearriveerd en sluit aan bij de raadsvergadering.

  05:28:40 - 05:30:10 - A.J. Michel - de Jong
  05:30:10 - 05:34:22 - C.J.M. Doorenbos
  05:34:22 - 05:34:27 - A.J. Michel - de Jong
  05:34:27 - 05:34:52 - C.J.M. Doorenbos
  05:34:52 - 05:34:56 - A.J. Michel - de Jong
  05:34:56 - 05:38:53 - R.P. Hendriks
  05:38:54 - 05:39:14 - A.J. Michel - de Jong
  05:39:14 - 05:40:01 - R.P. Hendriks
  05:40:02 - 05:40:09 - A.J. Michel - de Jong
  05:40:09 - 05:43:54 - A. Stol
  05:43:56 - 05:43:59 - A.J. Michel - de Jong
  05:44:00 - 05:47:57 - H. Kramer
  05:47:57 - 05:48:09 - A.J. Michel - de Jong
  05:48:09 - 05:50:10 - H. Kramer
  05:50:10 - 05:50:19 - A.J. Michel - de Jong
  05:50:22 - 05:56:48 - R. Doorn
  05:56:48 - 05:56:56 - A.J. Michel - de Jong
  05:56:56 - 05:57:01 - C.J. Kindt
  05:57:01 - 05:57:18 - A.J. Michel - de Jong
  05:57:18 - 06:02:56 - C.J. Kindt
  06:02:56 - 06:03:20 - A.J. Michel - de Jong
 18. 13

  Besluit

  De verschillende fracties geven in eerste termijn hun reactie op het raadsvoorstel Ombuigingen. De VVD wacht nog met het indienen van de motie Ombuigingen Westertil. POV/VLW verzoekt het college om Westertil uit het besluit te halen. D66 dient het amendement Ombuigingen Westertil in. GroenLinks dient het amendement begroting 2022 in.

 19. 14

  06:20:26 - 06:20:35 - A.J. Michel - de Jong
  06:21:34 - 06:21:45 - A.J. Michel - de Jong
 20. 15

  Besluit

  Dhr. Schalkwijk geeft een toelichting op het proces Ombuigingen zoals dat afgelopen periode is doorlopen. Vervolgens beantwoordt dhr. Schalkwijk de gestelde vragen van de eerste termijn en reageert op de ingediende moties en amendementen.
  Dhr. Halewijn reageert inhoudelijk op de amendementen en moties inzake Westertil.

  06:21:38 - 06:21:45 - A.J. Michel - de Jong
  06:21:45 - 06:26:46 - J.M. Schalkwijk
  06:26:46 - 06:26:54 - A.J. Michel - de Jong
  06:26:54 - 06:27:24 - R.P. Hendriks
  06:27:24 - 06:27:49 - J.M. Schalkwijk
  06:27:49 - 06:28:01 - R.P. Hendriks
  06:28:01 - 06:28:21 - A.J. Michel - de Jong
  06:28:21 - 06:36:04 - H.P.J. Halewijn
  06:36:04 - 06:36:25 - A.J. Michel - de Jong
  06:36:25 - 06:36:56 - H.P.J. Halewijn
  06:36:56 - 06:37:33 - A.J. Michel - de Jong
  06:37:33 - 06:38:06 - J.M. Schalkwijk
  06:38:06 - 06:38:24 - A.J. Michel - de Jong
  06:38:24 - 06:39:35 - J.M. Schalkwijk
  06:39:35 - 06:39:51 - A.J. Michel - de Jong
  06:39:51 - 06:40:31 - R. Doorn
  06:40:31 - 06:41:39 - J.M. Schalkwijk
  06:41:39 - 06:41:42 - A.J. Michel - de Jong
  06:41:42 - 06:42:01 - R. Doorn
  06:42:01 - 06:42:09 - A.J. Michel - de Jong
  06:42:09 - 06:42:43 - H.P.J. Halewijn
  06:42:43 - 06:42:46 - A.J. Michel - de Jong
  06:42:46 - 06:42:53 - H. Kramer
  06:42:54 - 06:43:06 - A.J. Michel - de Jong
  06:43:06 - 06:43:19 - R.P. Hendriks
  06:43:19 - 06:43:24 - C.J.M. Doorenbos
  06:43:24 - 06:43:49 - A.J. Michel - de Jong
  06:43:49 - 06:44:02 - C.J.M. Doorenbos
  06:44:02 - 06:44:05 - A.J. Michel - de Jong
 21. 16

  07:03:06 - 07:03:30 - A.J. Michel - de Jong
  07:03:45 - 07:04:27 - A.J. Michel - de Jong
  07:04:27 - 07:04:40 - R.P. Hendriks
  07:04:40 - 07:04:42 - A.J. Michel - de Jong
  07:04:42 - 07:05:39 - C.J.M. Doorenbos
 22. 17

  07:05:27 - 07:05:39 - C.J.M. Doorenbos
  07:05:39 - 07:05:44 - A.J. Michel - de Jong
  07:05:44 - 07:05:45 - C.J.M. Doorenbos
  07:05:45 - 07:07:20 - J.M. Schalkwijk
  07:07:20 - 07:07:23 - A.J. Michel - de Jong
  07:07:23 - 07:07:36 - C.J.M. Doorenbos
  07:07:36 - 07:07:42 - A.J. Michel - de Jong
  07:07:42 - 07:08:21 - H.P.J. Halewijn
  07:08:21 - 07:08:24 - A.J. Michel - de Jong
  07:08:24 - 07:08:36 - R.P. Hendriks
  07:08:36 - 07:08:37 - H.P.J. Halewijn
  07:08:37 - 07:09:10 - A.J. Michel - de Jong
  07:09:10 - 07:12:00 - R. Doorn
  07:12:00 - 07:12:03 - A.J. Michel - de Jong
  07:12:04 - 07:12:26 - A. Stol
  07:12:26 - 07:12:29 - A.J. Michel - de Jong
  07:12:29 - 07:13:20 - R. Doorn
  07:13:20 - 07:13:26 - A.J. Michel - de Jong
  07:13:26 - 07:14:32 - C.J. Kindt
  07:14:33 - 07:14:34 - A.J. Michel - de Jong
  07:14:34 - 07:15:03 - A. Stol
  07:15:03 - 07:15:07 - A.J. Michel - de Jong
  07:15:07 - 07:17:34 - H. Kramer
  07:17:34 - 07:17:52 - A.J. Michel - de Jong
  07:17:55 - 07:18:55 - F.C. Sanders
  07:18:57 - 07:19:02 - A.J. Michel - de Jong
  07:19:02 - 07:21:53 - R.P. Hendriks
  07:21:54 - 07:22:23 - R. Doorn
  07:22:23 - 07:22:35 - A.J. Michel - de Jong
  07:22:35 - 07:22:55 - R.P. Hendriks
  07:22:55 - 07:23:12 - A.J. Michel - de Jong
  07:23:12 - 07:23:43 - R. Doorn
  07:23:44 - 07:24:29 - R.P. Hendriks
  07:24:29 - 07:24:41 - A.J. Michel - de Jong
  07:24:42 - 07:24:48 - R. Doorn
  07:24:49 - 07:24:54 - A.J. Michel - de Jong
  07:24:54 - 07:24:55 - C.J. Kindt
  07:24:55 - 07:24:59 - A.J. Michel - de Jong
  07:24:59 - 07:25:19 - C.J. Kindt
  07:25:23 - 07:25:32 - A.J. Michel - de Jong
  07:25:32 - 07:25:42 - R.P. Hendriks
  07:25:45 - 07:26:16 - A.J. Michel - de Jong
 23. 18

  07:26:04 - 07:26:16 - A.J. Michel - de Jong
  07:26:28 - 07:28:37 - A.J. Michel - de Jong
 24. 19
  Korte pauze - 22:39
 25. 20
  Slotronde raad, stemverklaringen en stemmingen incl. moties en amendementen
 26. 20.a
  Amendementen Ombuigingsvoorstellen
 27. 20.a.1

  Besluit

  Mondeling amendement van de fracties POV/VLW, PvdA, CDA, VVD
  Voor: POV/VLW, VVD (2X), CDA, PvdA (2x)
  Tegen: D66, GL(3x)
  Het amendement is aangenomen met 10 stemmen voor, 4 tegen

 28. 20.a.2

  Besluit

  D66 trekt haar amendement Ombuigingen - Westertil in.

 29. 20.a.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het amendement van GroenLinks inzake de buurtcamping is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement GL over buurtcamping Ombuigingsvoorstellen
  07:28:28 - 07:28:37 - A.J. Michel - de Jong
  07:28:37 - 07:28:44 - R. Doorn
  07:28:44 - 07:28:53 - A.J. Michel - de Jong
  07:28:53 - 07:28:55 - R. Doorn
  07:31:30 - 07:31:44 - A.J. Michel - de Jong
  07:32:03 - 07:32:19 - A.J. Michel - de Jong
  07:32:19 - 07:33:18 - R. Doorn
  07:33:18 - 07:33:20 - A.J. Michel - de Jong
  07:33:20 - 07:34:33 - A. Stol
  07:34:35 - 07:34:37 - A.J. Michel - de Jong
  07:34:37 - 07:35:46 - H. Kramer
  07:35:46 - 07:37:17 - A.J. Michel - de Jong
 30. 20.b

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  CDA Wormerland (1), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2)
  tegen
  POV/VLW (5)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks, CDA en van D66.


  Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

 31. 20.c

  Besluit

  Er zijn geen moties ingediend met betrekking tot de Ombuigingen.

 32. 21

  Besluit

  De vergadering wordt gesloten om 21.30uur.