Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 9 maart 2021

20:00 - 22:30
Locatie

(digitaal)

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

Digitaal

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De fractie van de POV/VLW heeft zich afgemeld

 2. 2

  Besluit

  Op verzoek van de fractie POV/VLW wordt het initiatiefvoorstel onder agendapunt 14 van de agenda afgevoerd.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van de kant van de voorzitter

  Mededeling van de kant van de heer Doorn: verzoek om stil te staan bij de situatie in Torenerf. Er wordt een minuut stilte in acht genomen.
  De heer Stol deelt mede dat het CDA weer op volle sterkte is, mevrouw Holdener is weer in ons midden

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht voor burgers

 5. 5

  Besluit

  Geen

 6. 6
  Benoemingen
 7. 6.a

  De geloofsbrieven en overige onderliggende stukken kunnen op verzoek bij de griffie worden ingezien.

  Besluit

  Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrieven van mevrouw C. Ton-Betjes onderzocht en in orde bevonden.

  De voorzitter constateert dat mevrouw C. Ton-Betjes voldoet aan de wettelijke vereisten van het raadslidmaatschap waarmee zij is toegelaten tot de raad van de gemeente Wormerland.

  Mevrouw Ton-Betjes legt in het zicht van de camera ten overstaan van de voorzitter de belofte af. Mevrouw C. Ton-Betjes is geinstalleerd als raadslid en zij kan vanaf dit moment haar werkzaamheden als raadslid uitoefenen.
  Mevrouw C. Ton-Betjes zal niet deelnemen aan deze digitale vergadering.

  Alvorens over te gaan tot de toelating en installatie van mevrouw C. Ton-Betjes staat de voorzitter stil bij het afscheid van Jan Boer. De heer Boer wordt bedankt voor de inzet. Hem wordt veel plezier gewenst in zijn nieuwe woonplaats.

 8. 7

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

 9. 8

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 10. 9.a

  Besluit

  Het verslag is conform vastgesteld.

 11. 9.b

 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het CDA, de VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA leggen een stemverklaring af.
  Het voorstel van b&w is met algemene stem aangenomen.

 13. 10.b

  Besluit

  Het amendement is ingetrokken.

 14. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  De VVD, het CDA, GroenLinks, de PvdA en D66 leggen een stemverklaring af.
  Het voorstel is met algemene stem aangenomen.

 15. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er zijn stemverklaringen van de PvdA, GroenLinks en de VVD.

  Het voorstel is met algemene stem aangenomen.

 16. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA.
  Het voorstel is met algemene stem aangenomen.

 17. 14

  Dit onderwerp is op verzoek van de indieners van de agenda afgehaald.

  Besluit

  Op verzoek van de indieners is het voorstel van de agenda gehaald.

 18. 15
  Sluiting