Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 18 mei 2021

20:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De burgemeester opent de vergadering en heet raadsleden, collegeleden en publiek welkom.
  De gehele fractie van de POV/VLW heeft zich afgemeld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen:
  5a: bekrachtiging geheimhouding RB van 23 april jl.;
  6a: benoeming leden van de vertrouwenscommissie;
  14: instemmen met aanvraag incidenteel budget inzake begeleiding ombuigingsproces (gewijzigd voorstel);
  16: kennisnemen van de ontwerp-omgevingsvisie.

  Er zijn 2 moties aan de agenda toegevoegd:
  De fractie van GL heeft aangekondigd een motie in te dienen bij agendapunt 10, het Voorjaarsbericht.
  De fractie van de PvdA heeft aangekondigd een motie vreemd in te dienen n.a.v. het buurtinitiatief speelstraat Sternstraat.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 5. 5
  Bekrachtiging geheimhouding
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2)

  Besluit

  De raad bekrachtigt de geheimhouding op het raadbericht d.d. 23-4-2021.

 7. 6
  Benoemingen
 8. 6.a

  Besluit

  De benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie is met 11 stemmen voor, aangenomen. 12 stemmen uitgebracht, 1x ongeldig

 9. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend.

 10. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatpunten aangemeld.

 11. 9

  Besluit

  De woordelijke verslagen van 6 april 2021 en 22 april 2021 zijn conform vastgesteld.

 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks. Voorstel is met algemene stem aangenomen.

 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  GroenLinks WL (4)
  tegen
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Voor: GL 4x, Tegen: VVD, CDA, PvdA, D66. Motie is verworpen.

 14. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks. Voorstel is met algemene stem aangenomen.

 15. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Voorstel is met algemene stem aangenomen

 16. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Voorstel is met algemene stem aangenomen

 17. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Voorstel is met algemene stem aangenomen

 18. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks, van het CDA, van de VVD en van de PvdA.Voorstel is met algemene stem aangenomen

 19. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van het CDA en van GroenLinks.Voorstel is met algemene stem aangenomen

 20. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD en van D66.Voorstel is met algemene stem aangenomen

 21. 17

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)
  tegen
  GroenLinks WL (2)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks. Tegen: Dhr. Stoop en Doorn 2x GL,  Voor:  2x GL , CDA, VVD, D66, PvdA: motie is aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd PvdA CDA - Buurtinitiatief speelplaats
 22. 18

  Besluit

  De burgemeester dankt de raadsleden, het college en sluit de vergadering.