Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

Fysiek - geen publiek

dinsdag 6 juli 2021

20:00 - 22:30
Locatie

1456 (v/h Dorpshuis Wijdewormer)

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

Deze vergadering wordt nog zonder publiek gehouden en wordt live uitgezonden door RTV Zaanstreek.

Klikt u op onderstaande Youtube link om de raadsvergadering live te volgen:

https://youtu.be/2YffQDONXKg

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter mevr. Michel - de Jong opent de vergadering en heet raadsleden, collegeleden en publiek welkom.

  Dhr. Stol (CDA) en dhr. van Wanrooij (VVD) hebben zich afgemeld voor de raadsvergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt, met toevoeging van de ingediende moties en amendementen, conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De voorzitter geeft de hartelijke groeten van dhr. Stol aan de raad door.

  Dhr. Halewijn doet een mededeling inzake de Jeugdzorg naar aanleiding van een rapport van het ministerie van VWS.
  Over de afgelopen 1,5 jaar zijn er in Wormerland minder kinderen onder de jeugdbeschermingswet gesteld. Er is 1 kind ingestroomd en er is geen sprake van een wachtlijst. Er is wel soms sprake van een wachttijd vanwege verloop van personeel bij de Jeugdzorg.
  Daarnaast is er een raadsbericht aan de raad gestuurd "Thuis van Noortje" waarin melding gedaan wordt van de oplossing die geboden wordt voor kinderen op de langere termijn.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 5. 5

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen tot bekrachtiging van geheimhouding.

 6. 6

  Besluit

  Er zijn geen benoemingen.

 7. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje.

 8. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten aangemeld.

 9. 9

  Besluit

  De ingekomen stukken worden normaliter niet op de raadsagenda geplaatst. Omdat deze in de voorronde niet aan bod zijn gekomen, staan ze voor deze keer op de agenda.
  De ingekomen stukken worden conform vastgesteld.

 10. 10
  Reglement van Orde voorronden en raad Wormerland
 11. 10.a

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1)
  tegen
  D66 Wormerland (1), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement GL over vaststelling RvO Gemeenteraad Wormerland
 12. 10.b

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (1), CDA Wormerland (1)
  tegen
  VVD Wormerland (1), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel is aangenomen.

 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1), POV/VLW (5)
 14. 12
  Zienswijze MRA verstedelijkingsagenda
 15. 12.a

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1)
  tegen
  POV/VLW (5)

  Besluit

  Het voorstel is aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, GL, PvdA, D66, VVD) en 5 stemmen tegen (POV/VLW).

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement GL CDA over MRA Verstedelijkingsconcept
 16. 12.b

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), CDA Wormerland (1)
  tegen
  VVD Wormerland (2), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor (CDA, GL, PvdA, D66) en 5 stemmen tegen (POV/VLW, VVD).

  WL Amendementen

  Titel
  Amendement GL Verstedelijkingsstrategie versie 2 - Groene Zone
 17. 12.c

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1)
  tegen
  POV/VLW (5)

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, GL, PvdA, D66, VVD) en 5 stemmen tegen (POV/VLW).

 18. 12.d

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2)
  tegen
  D66 Wormerland (1), CDA Wormerland (1), POV/VLW (5)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor (GL, PvdA, VVD) en 7 stemmen tegen (D66, CDA, POV/VLW).

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd PvdA VVD Lightrail Rondje Noordzeekanaal
 19. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 20. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (2), CDA Wormerland (1), POV/VLW (5)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie vreemd GL over borstonderzoek bij vrouwen
 21. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:01uur.