Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

Digitaal - geen publiek

dinsdag 22 juni 2021

20:00 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Toelichting

Digitaal - geen publiek.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De burgemeester opent de vergadering en heet raadsleden, collegeleden en publiek welkom.
  De gehele fractie van de POV/VLW heeft zich afgemeld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Mevrouw Michel - de Jong staat stil bij het overlijden van dhr. J. Aafjes en dhr. H. Onderwater, beiden raadslid en/of burgerraadslid geweest. De raad neemt een minuut stilte in acht.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn geen aanmeldingen.

 5. 5

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen voor bekrachtiging geheimhouding.

 6. 6

  Besluit

  Er zijn twee benoemingen; in verband met het feit dat deze benoemingen plaatshebben in een digitale vergadering, is er voorafgaand aan de vergadering een commissie geloofsbrieven gevormd die de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden.

 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er zijn 11 raadsleden aanwezig in de vergadering, er zijn 11 stemmen uitgebracht, waarvan 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. De benoeming van dhr. I. Holshof tot burgerraadslid van de fractie PvdA voor de duur van een raadsperiode is unaniem aangenomen.

  Aansluitend heeft dhr. Holshof de belofte afgelegd.
  De burgemeester feliciteert dhr. Holshof met zijn benoeming tot burgerraadslid van de PvdA.

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Mevr. Fens is inmiddels aanwezig in de vergadering; er zijn 12 raadsleden aanwezig. Er zijn 12 stemmen uitgebracht, waarvan 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen.
  Het benoeming van dhr. T. Lemmers als functionaris gegevensbescherming van de raad en rekenkamercommissie WL is unaniem aangenomen.

 9. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend.

 10. 8

  Besluit

  Er zijn geen punten voor een debat aangemeld.

 11. 9
  Vaststelling woordelijk verslag van de raad van 22 april 2021 en 18 mei 2021
 12. 9.a

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 22 april 2021 wordt conform vastgesteld.

 13. 9.b

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 18 mei 2021 wordt, in gewijzigde vorm, vastgesteld.

 14. 10

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA Wormerland (2), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)
  tegen
  D66 Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks, het CDA, D66 en de VVD.
  De controlecommissie wordt bedankt voor haar verslag.

 15. 11

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA Wormerland (2), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)
  tegen
  D66 Wormerland (1)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks en van D66.
  Het voorstel is aangenomen met 11 stemmen voor (fracties CDA, PvdA, VVD en GroenLinks) en 1 stem tegen (fractie D66).

 16. 11.b

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4)
  tegen
  CDA Wormerland (2), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het amendement wordt tijdens de vergadering aangepast: Onder "Besluit, punt 1. Punt d. van het raadsbesluit te wijzigen" wordt "Besluit, punt 1. Punt b. van het raadsbesluit te wijzigen."

  De portefeuillehouder Financiën doet een toezegging: om zich in te spannen de uitkomsten van het onderzoek om de begroting van OVER-gemeenten sluitend te maken, mee te nemen in de begroting van Wormerland, zodat deze tijdig en compleet aan de raad Wormerland aan te bieden.

  Het amendement van D66 wordt verworpen met 5 stemmen (fracties GroenLinks en D66) voor en 7 stemmen (fracties VVD, PvdA en CDA) tegen.

 17. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 18. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  GroenLinks zal een voorstel aan het presidium doen om in een voorronde geïnformeerd te worden over de laatste stand van zaken bij ODIJmond.

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 19. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 20. 15

  Besluit

  De voorzitter constateert dat de begroting niet tijdig is ontvangen door de raad. Daarom stelt zij voor dit agendapunt van de agenda af te voeren, dat betekent dat na het reces de zienswijze opnieuw geagendeerd zal worden.

 21. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 22. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD.
  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

 23. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er zijn stemverklaringen van GroenLinks, D66, VVD en CDA.
  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 24. 19

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)
  tegen
  GroenLinks WL (4)

  Besluit

  Er zijn stemverklaringen van GroenLinks, CDA, VVD, D66 en de PvdA.
  Het voorstel is aangenomen met 8 stemmen voor (D66 CDA, VVD en PvdA) en 4 stemmen tegen (GroenLinks).

 25. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er zijn stemverklaringen van GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en D66.
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 26. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (3)

  Besluit

  Er zijn stemverklaringen van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA.
  Het voorstel is unaniem aangenomen.

 27. 22

  Besluit

  De burgemeester laat weten verheugd te zijn om de volgende vergadering weer fysiek (zonder publiek) te houden. Uiteraard wordt deze vergadering live uitgezonden.
  De vergadering is om 21.45uur gesloten.