Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 7 maart 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
P.J.M. Fens
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de vergadering van Algemene Zaken worden de volgende zaken behandeld:
  - Besluitenlijsten voorrondes voorgaande keer;
  - Ingekomen Brieven
  - Memo's en Raadsberichten
  - Schriftelijke en Technische Vragen
  - Lijst direct ter besluitvorming
  - Nieuws uit Gemeenschappelijke Regelingen
  - Rondvraag

  Besluit

  Aanwezig: dhr.A.K. Stol (CDA), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr.W.J. Cornelissen (PvdA), dhr. C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. R. Doorn (GL) en dhr. H.A. Kramer (D66)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: mevr. J. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.

  00:05:26 - 00:06:40 - P.J.M. Fens
  00:06:40 - 00:06:46 - A.K. Stol
  00:06:46 - 00:06:48 - P.J.M. Fens
  00:06:48 - 00:06:50 - K.IJ. Luttik
  00:06:50 - 00:06:55 - P.J.M. Fens
  00:06:55 - 00:06:58 - C.J.M. Doorenbos
  00:06:58 - 00:06:59 - P.J.M. Fens
  00:06:59 - 00:07:03 - R. Doorn
  00:07:03 - 00:07:35 - R. Doorn
  00:07:35 - 00:07:46 - P.J.M. Fens
  00:07:46 - 00:07:49 - H. Kramer
  00:07:50 - 00:07:59 - P.J.M. Fens
  00:07:59 - 00:08:01 - A.K. Stol
  00:08:01 - 00:08:03 - P.J.M. Fens
  00:08:03 - 00:08:04 - K.IJ. Luttik
  00:08:04 - 00:08:05 - P.J.M. Fens
  00:08:05 - 00:08:09 - W.J. Cornelissen
  00:08:09 - 00:08:11 - C.J.M. Doorenbos
  00:08:11 - 00:08:13 - W.J. Cornelissen
  00:08:13 - 00:08:14 - R. Doorn
  00:08:14 - 00:08:15 - P.J.M. Fens
  00:08:15 - 00:08:17 - H. Kramer
  00:08:17 - 00:08:25 - P.J.M. Fens
  00:08:25 - 00:08:29 - A.K. Stol
  00:08:29 - 00:08:30 - K.IJ. Luttik
  00:08:30 - 00:08:31 - P.J.M. Fens
  00:08:31 - 00:08:34 - W.J. Cornelissen
  00:08:34 - 00:08:36 - C.J.M. Doorenbos
  00:08:36 - 00:08:37 - P.J.M. Fens
  00:08:37 - 00:10:11 - R. Doorn
  00:10:11 - 00:10:32 - P.J.M. Fens
  00:10:32 - 00:10:56 - A.K. Stol
  00:10:56 - 00:10:58 - R. Doorn
  00:10:58 - 00:11:09 - P.J.M. Fens
  00:11:09 - 00:11:12 - R. Doorn
  00:11:12 - 00:11:15 - P.J.M. Fens
  00:11:23 - 00:12:07 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:07 - 00:12:08 - P.J.M. Fens
  00:12:08 - 00:12:10 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:10 - 00:12:15 - P.J.M. Fens
  00:12:15 - 00:12:28 - H. Kramer
  00:12:28 - 00:12:54 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:54 - 00:12:58 - P.J.M. Fens
  00:12:58 - 00:13:03 - R. Doorn
  00:13:03 - 00:13:04 - P.J.M. Fens
  00:13:04 - 00:13:38 - A.K. Stol
  00:13:39 - 00:13:45 - P.J.M. Fens
  00:13:45 - 00:13:54 - A.J. Michel - de Jong
  00:13:55 - 00:13:56 - P.J.M. Fens
  00:13:56 - 00:14:00 - A.J. Michel - de Jong
  00:14:00 - 00:14:06 - P.J.M. Fens
  00:14:06 - 00:14:07 - H. Kramer
  00:14:09 - 00:14:20 - P.J.M. Fens
  00:14:21 - 00:15:18 - A.K. Stol
  00:15:19 - 00:15:26 - P.J.M. Fens
  00:15:26 - 00:16:44 - K.IJ. Luttik
  00:16:47 - 00:16:50 - P.J.M. Fens
  00:16:51 - 00:17:08 - W.J. Cornelissen
  00:17:08 - 00:17:10 - P.J.M. Fens
  00:17:10 - 00:18:20 - C.J.M. Doorenbos
  00:18:21 - 00:18:24 - P.J.M. Fens
  00:18:25 - 00:18:26 - R. Doorn
  00:18:28 - 00:18:29 - P.J.M. Fens
  00:18:29 - 00:18:45 - H. Kramer
  00:18:47 - 00:18:53 - P.J.M. Fens
  00:18:55 - 00:25:01 - A.J. Michel - de Jong
  00:25:01 - 00:25:11 - P.J.M. Fens
 2. 1.a

  Besluit

  De besluitenlijst voorronden van 31-1-2023 Groene zaal wordt vastgesteld, met de aanvulling m.b.t. de vraag van CDA aan GL inzake "behoorlijk bestuur'. De toezegging van de portefeuillehouder dat de band afgeluisterd wordt m.b.t. de voorronde groene zaal en de vraag van het CDA aan GL inzake 'behoorlijk bestuur'. In de besluitenlijst groene zaal d.d. 31-1-2023 zal weergegeven worden wat is gezegd in de voorronde. De griffie zal de besluitenlijst conform aanpassen en e-mailen aan de heer Doorn en de heer Stol. Na afloop van de voorronde is de besluitenlijst groene zaal van 31-1-2023 aangepast en rondgestuurd en daarmee afgedaan.
  De besluitenlijst voorronde 31-1-2023 Witte zaal wordt vastgesteld, met de aanvulling dat de portefeuillehouder mevrouw Michel - de Jong bij het onderwerp Bestuurlijke Toekomst heeft aangegeven dat er geen partners te vinden zijn voor het 'Netwerkmodel'.
  De besluitenlijst voorronde 31-1-2023 Blauwe zaal wordt conform vastgesteld.


  Tot slot vraagt de heer Doorn (GL) aandacht voor het feit dat de besluitenlijsten van de voorronden geen besluiten bevatten, aangezien alleen in de raadsvergadering besluiten genomen worden. Mevrouw Michel - de Jong stelt voor dat dit onderwerp in het presidium besproken wordt.

  00:25:05 - 00:25:11 - P.J.M. Fens
 3. 1.b

  Besluit

  Dhr. Stol (CDA) vraagt om een nadere toelichting inzake overleg College en Waterschap inzake brief 892 over trillingshinder.
  Dhr. Luttik (POV) vraagt naar meer informatie over brief 882 Historisch Genootschap inzake restauratie Bartelsluis, brief 889 inzake verhoging van de bushalte Zandweg, brief 892 inzake trillingshinder, brief 811 inzake de traplift. Tot slot de vraag waarom schriftelijke vragen te laat beantwoord worden en toezeggingen iet voldoende opgevolgd worden.
  Dhr. Cornelisse (PvdA) vraagt aandacht voor brief 889 Verhogen bushalte Zandweg.
  Dhr. Doorenbos (VVD) benoemt brief 882 Historisch Genootschap inzake restauratie Bartelsluis, brief 892 inzake trillingshinder Neck.


  De portefeuillehouder, mevrouw Michel - de Jong, reageert:
  Brief 882 Bartelsluis; er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, het overleg met Hoogheemraadschap is nog gaande. Let op; er is geen budget beschikbaar om de grond over te nemen van het Hoogheemraadschap.
  Brief 892 trillingshinder Neck: het College is zich bewust van de problematiek, de oplossing is niet simpel gezien handhaving. In Oostzaan wordt gebruik gemaakt van verbod op inrijden van 1 kant en handhaving m.b.v. een camera. Mevrouw Michel - de Jong is geïnspireerd door deze oplossing en volgt het proces in deze.
  Brief 889 inzake bushalte Zandweg: mevrouw Michel - de Jong zegt toe terug te komen op de stand van zaken en de raad hierover te informeren.
  Mevr. Michel - de Jong betreurt het gevoel dat toezeggingen soms niet helemaal compleet afgedaan worden en roept de raadsleden op om, indien het het mis gaat, direct contact op te nemen de betreffende portefeuillehouder.

  00:25:06 - 00:25:11 - P.J.M. Fens
 4. 1.c

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

  00:25:08 - 00:25:11 - P.J.M. Fens
  00:25:11 - 00:26:37 - A.K. Stol
  00:26:37 - 00:26:54 - P.J.M. Fens
  00:26:54 - 00:27:23 - A.K. Stol
  00:27:23 - 00:27:58 - P.J.M. Fens
  00:27:58 - 00:28:25 - A.K. Stol
  00:28:26 - 00:28:35 - P.J.M. Fens
  00:28:35 - 00:28:38 - K.IJ. Luttik
  00:28:38 - 00:28:41 - P.J.M. Fens
  00:28:42 - 00:28:45 - W.J. Cornelissen
  00:28:45 - 00:28:47 - P.J.M. Fens
  00:28:47 - 00:28:52 - C.J.M. Doorenbos
  00:28:52 - 00:28:54 - P.J.M. Fens
  00:28:54 - 00:30:32 - R. Doorn
  00:30:32 - 00:30:35 - P.J.M. Fens
  00:30:35 - 00:31:37 - H. Kramer
  00:31:39 - 00:31:43 - P.J.M. Fens
  00:31:44 - 00:32:51 - A.J. Michel - de Jong
  00:32:51 - 00:32:54 - P.J.M. Fens
  00:32:54 - 00:34:08 - A.J. Michel - de Jong
  00:34:08 - 00:34:20 - P.J.M. Fens
  00:34:20 - 00:35:09 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:09 - 00:35:19 - P.J.M. Fens
 5. 1.d

  Besluit

  Dhr. Stol (CDA) vraagt naar de voortgang m.b.t. vraag 224 van de VVD inzake de bomenkap in Wezenland. Daarnaast naar de voortgang m.b.t. vraag 229 van de PvdA en GroenLinks inzake het dorpscentrum Wormer. Ook het CDA vindt de inrichting van het dorpscentrum van belang.
  Dhr. Doorn (GL) vraagt naar de voortgang van schriftelijke vragen inzake Het Heerenhuis in Spijkerboor (209, 223 en 231 van VVD en GL).
  Dhr. Kramer (D66) vraagt aandacht voor schriftelijke vragen 218 en 219 van 7 december 2022 en voor vragen 220 van 12 december die nog niet beantwoord zijn. Daarnaast staan ook vragen van januari nog open. Dhr. Kramer verzoekt de portefeuillehouder de raad te informeren indien beantwoording uitloopt.


  De portefeuillehouder, mevrouw Michel - de Jong beantwoordt:
  224: het college heeft kennis genomen van de situatie en mevrouw Michel zegt toe de raad te informeren over het antwoord op de vraag of Wormer in de bebouwde kom ligt.
  229: de vragen zullen beantwoord worden. Daarnaast verwijst mevrouw Michel - de Jong naar het raadsdebat met dhr. Halewijn is gevoerd in de vorige raadsperiode, waar de kaders zijn gesteld.
  De boodschap inzake Het Heerenhuis is goed aangekomen en wordt door het college ook gedeeld. Hetzelfde geldt voor het rappelleren inzake de openstaande vragen.

  00:35:15 - 00:35:19 - P.J.M. Fens
 6. 1.e

  Besluit

  De lijst direct ter besluitvorming is conform vastgesteld.

  00:35:17 - 00:35:19 - P.J.M. Fens
 7. 1.f

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong laat namens wethouder Van Wanrooij weten dat de Vervoerregio aan het kijken is naar een verdubbeling van het aantal buslijnen van Wormerveer naar Purmerend en van Wormerveer naar bedrijventerrein Molletjesveer.

  00:35:18 - 00:35:19 - P.J.M. Fens
  00:35:19 - 00:35:29 - R. Doorn
  00:35:31 - 00:35:48 - P.J.M. Fens
 8. 1.g

  Besluit

  Er is geen rondvraag.

 9. 2

  Besluit

  Aanwezig: dhr. F.C. Stoop (GL), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), dhr.C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. H.A. Kramer (D66)
  Voorzitter: mevr.P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: mevr. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  De MRA-Termijnagenda is een nieuw instrument van de MRA (Metropoolregio Amsterdam) met de belangrijkste gesprekspunten voor 2023. Daarnaast vermeldt de MRA-Termijnagenda 2023 welke formele documenten kunnen worden verwacht. De Termijnagenda heeft als doel om de raden en Staten goed te informeren over wat er het komend jaar gaat spelen, zodat zij beter in staat zijn hierover tijdig het gesprek aan te gaan met hun vertegenwoordigende bestuurders in de verschillende MRA-gremia. De MRA-Termijnagenda kan door actualiteiten of voortschrijdend inzicht in het lopende jaar nog worden aangepast of aangevuld. Op 24 maart 2023 komt de Algemene Vergadering (AV) van alle deelnemers in de MRA weer bijeen. Tijdens deze bijeenkomst worden de ‘wensen en opvattingen’ van de raden en Staten naar aanleiding van de concept MRA-Termijnagenda 2023 besproken. De gemeenten in Zaanstreek-Waterland formuleren een gezamenlijke zienswijze die schriftelijk wordt gedeeld met de MRA en mondeling wordt toegelicht tijdens de Algemene Vergadering.


  De bijdragen van de verschillende partijen:
  Dhr. Stol geeft aan dat het CDA zich goed kan vinden in de stukken, maar het onderwerp "bodemdaling" en de nadelige consequenties die daar bij horen, mist. CDA zou graag zien dat dit onderwerp in de brief met wensen en opvattingen wordt opgenomen en dat het onderwerp in verschillende gremia besproken wordt om het op de agenda te krijgen.
  Ook de dhr. Doorenbos  (VVD) vraagt aan de portefeuillehouder mevr. Michel - de Jong aandacht voor het onderwerp bodemdaling. Dhr. Stoop (GL) benadrukt het belang van betrokkenheid vooraf bij de deelregionale brief en geeft het Wormer- en Jisperveld aan als accent. Dhr. Kramer (D66) benoemt duurzame mobiliteit als accent en het belang van bespreken van het onderwerp bodemdaling in verschillende gremia (ook met Provincie, Hoogheemraadschap etc.).
  De portefeuillehouder adviseert de raadsleden om een raadsinstrument in te zetten bij de besluitvorming van dit raadsvoorstel om de bodemdaling in de brief met wensen en opvattingen op te nemen. Mevr. Michel - de Jong onderschrijft het door GroenLinks benoemde belang om aan de voorkant met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van achteraf. Vandaar dat beslispunt 4 inzake de accenten is toegevoegd aan het raadsvoorstel.


  Alle partijen achten het raadsvoorstel besluitrijp. De VVD onder voorbehoud van onderling overleg om tot een breedgedragen amendement te komen om het onderwerp bodemdaling in de brief met wensen en opvattingen op te nemen. Mevr. Michel - de Jong zegt toe dat zij de raad het komende jaar op de hoogte houdt van de twee accenten die genoemd zijn (m.b.t. beslispunt 4 van het raadsvoorstel):
  1. Slim en duurzame mobiliteit;
  2. Wormer- en Jisperveld en de provinciale puzzels.

  00:37:40 - 00:39:33 - P.J.M. Fens
  00:39:33 - 00:41:51 - A.K. Stol
  00:41:52 - 00:41:59 - P.J.M. Fens
  00:41:59 - 00:42:05 - K.IJ. Luttik
  00:42:05 - 00:42:08 - P.J.M. Fens
  00:42:09 - 00:42:22 - W.J. Cornelissen
  00:42:24 - 00:42:26 - P.J.M. Fens
  00:42:26 - 00:43:47 - C.J.M. Doorenbos
  00:43:48 - 00:43:49 - F.C. Stoop
  00:43:49 - 00:43:52 - P.J.M. Fens
  00:43:52 - 00:47:10 - F.C. Stoop
  00:47:10 - 00:47:12 - P.J.M. Fens
  00:47:12 - 00:47:15 - F.C. Stoop
  00:47:15 - 00:47:23 - P.J.M. Fens
  00:47:23 - 00:49:49 - H. Kramer
  00:49:49 - 00:49:53 - P.J.M. Fens
  00:49:54 - 00:53:40 - A.J. Michel - de Jong
  00:53:40 - 00:53:46 - F.C. Stoop
  00:53:46 - 00:53:49 - P.J.M. Fens
  00:53:49 - 00:54:27 - F.C. Stoop
  00:54:28 - 00:54:30 - A.J. Michel - de Jong
  00:54:30 - 00:54:32 - P.J.M. Fens
  00:54:32 - 00:56:30 - A.J. Michel - de Jong
  00:56:30 - 00:56:48 - P.J.M. Fens
  00:56:52 - 00:57:01 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:01 - 00:57:38 - F.C. Stoop
  00:57:38 - 00:57:39 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:39 - 00:57:44 - P.J.M. Fens
  00:57:44 - 00:57:52 - A.J. Michel - de Jong
  00:57:54 - 00:58:06 - P.J.M. Fens
  00:58:06 - 01:00:15 - A.K. Stol
  01:00:15 - 01:00:16 - H. Kramer
  01:00:16 - 01:00:20 - P.J.M. Fens
  01:00:20 - 01:01:05 - H. Kramer
  01:01:06 - 01:01:10 - P.J.M. Fens
  01:01:10 - 01:01:35 - A.K. Stol
  01:01:35 - 01:01:39 - P.J.M. Fens
  01:01:39 - 01:01:53 - A.K. Stol
  01:01:53 - 01:01:58 - P.J.M. Fens
  01:01:58 - 01:02:12 - K.IJ. Luttik
  01:02:12 - 01:02:15 - P.J.M. Fens
  01:02:16 - 01:02:22 - W.J. Cornelissen
  01:02:22 - 01:02:25 - P.J.M. Fens
  01:02:25 - 01:03:04 - C.J.M. Doorenbos
  01:03:04 - 01:03:05 - P.J.M. Fens
  01:03:05 - 01:04:06 - F.C. Stoop
  01:04:07 - 01:04:25 - P.J.M. Fens
  01:04:26 - 01:05:26 - H. Kramer
  01:05:28 - 01:05:50 - P.J.M. Fens
  01:05:50 - 01:06:10 - H. Kramer
  01:06:12 - 01:06:16 - P.J.M. Fens
  01:06:16 - 01:07:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:07:07 - 01:07:20 - P.J.M. Fens
  01:34:06 - 01:36:09 - P.J.M. Fens
 10. 3

  Besluit

  Aanwezig: mevr. K.A. Schoonheim (GL), dhr. K.IJ. Luttik (POV), dhr. A.K. Stol (CDA), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), dhr.C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. H.A. Kramer (D66)
  Voorzitter: mevr.P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: mevr. Michel - de Jong
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevr. Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Het doel van deze voorronde is het vergroten van de affiniteit met de MRA om effectiever te kunnen zijn met het uitoefenen van invloed op het juiste moment. Mevr. Schoonheim en dhr. Sanders willen met u in gesprek; wat leeft er in Wormerland m.b.t. de agendapunten van de MRA, hoe gaan we met elkaar aan de slag, hoe krijgen we Wormerland beter in positie om grip te krijgen op de MRA. Na een introductie van mevr. Schoonheim geven de verschillende partijen hun idee hierover.


  Dhr. Kramer (D66) dankt de twee raadsleden die vertegenwoordiger zijn (mevr. Schoonheim en dhr. Sanders) en is tevreden met de huidige werkwijze. Daarnaast zoekende naar hoe kunnen we als raad de verbinding met de MRA via de raadtafel goed vorm geven.
  Dhr. Doorenbos (VVD) dankt ook de twee vertegenwoordigers en voor de aangeleverde notities. Dhr. Doorenbos vraagt naar het onderling overleg tussen de regionale raadsleden betrokken bij de MRA Raadtafel.
  Dhr. Cornelisse (PvdA) vraagt of en hoe het lukt om het kleine deel van Wormerland te vertegenwoordigen in de MRA Raadtafel, ook naar de toekomst toe.
  Dhr. Luttik (POV) geeft aan dat hij het gevoel heeft dat Wormerland gezien wordt als een kleine gemeente waar onvoldoende naar geluisterd wordt.
  Dhr. Stol (CDA) dankt ook de twee vertegenwoordigers voor hun inzet en de notitie inclusief onderlegger. Dhr. Stol vraagt zich af hoe de raad zicht houdt op wat er gebeurt hoe de raad kan bijsturen. Dhr. Stol vraagt of het voorstel zoals genoemd in de notitie haalbaar is.


  Mevr. Schoonheim dankt iedereen voor de reacties. Overleg met andere raadsleden is in ontwikkeling en zij benoemt het belang van verbinding. Verder geeft zij weer hoe de gesprekken in de regio vorm gegeven worden.
  De conclusie is dat men ervaart dat het goed is dit gesprek te voeren. Het blijkt een groot en complex proces, waarbij de meesten tevreden zijn over de inzet en werkwijze van de huidige twee vertegenwoordigers. Benoemd wordt dat er nauwelijks ambtelijke ondersteuning beschikbaar is. Via de termijnagenda zullen bepaalde onderwerpen uitgelicht en opgepakt worden door de vertegenwoordigers die de raad zullen aanhaken, zoals bijv. bodemdaling. Mevr. Schoonheim dankt iedereen voor het gestelde vertrouwen.

  01:34:32 - 01:36:09 - P.J.M. Fens
  01:36:10 - 01:37:56 - K. Schoonheim
  01:37:56 - 01:38:05 - P.J.M. Fens
  01:38:05 - 01:40:51 - H. Kramer
  01:40:53 - 01:40:57 - P.J.M. Fens
  01:40:57 - 01:42:49 - C.J.M. Doorenbos
  01:42:50 - 01:42:54 - P.J.M. Fens
  01:42:55 - 01:43:43 - W.J. Cornelissen
  01:43:46 - 01:43:50 - P.J.M. Fens
  01:43:53 - 01:44:27 - K.IJ. Luttik
  01:44:27 - 01:44:31 - P.J.M. Fens
  01:44:32 - 01:48:26 - A.K. Stol
  01:48:28 - 01:48:42 - P.J.M. Fens
  01:48:43 - 01:56:14 - K. Schoonheim
  01:56:14 - 01:56:19 - P.J.M. Fens
  01:56:20 - 02:00:06 - A.J. Michel - de Jong
  02:00:09 - 02:01:11 - P.J.M. Fens
  02:01:13 - 02:03:34 - A.K. Stol
  02:03:35 - 02:03:37 - P.J.M. Fens
  02:03:37 - 02:04:19 - K.IJ. Luttik
  02:04:22 - 02:04:24 - P.J.M. Fens
  02:04:24 - 02:05:37 - W.J. Cornelissen
  02:05:39 - 02:05:42 - P.J.M. Fens
  02:05:43 - 02:08:29 - C.J.M. Doorenbos
  02:08:30 - 02:08:34 - P.J.M. Fens
  02:08:35 - 02:10:58 - H. Kramer
  02:10:58 - 02:11:07 - P.J.M. Fens
  02:11:08 - 02:13:16 - K. Schoonheim
  02:13:16 - 02:13:17 - P.J.M. Fens
  02:13:17 - 02:14:31 - A.J. Michel - de Jong
  02:14:31 - 02:16:00 - P.J.M. Fens