Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
P.J.M. Fens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Namens de VRZW en de GGD wordt in een presentatie een toelichting gegeven op het business plan "Samen Sterker".

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45
  PFH: A.J. Michel-de Jong, T. Pietersma
  Voorzitter: P.J.M. Fens
  Griffier: I.P. Vrolijk


  Aanwezig namens GGD ZW: Tim Ruigrok-van de Werve
  Aanwezig namens VrZW: Michelle Broerse


  Aanwezig: K.A. Schoonheim (GL), C.D. Ton-Betjes (POV), L. Meerhoff (CDA), L.C. Pielkenrood (D66), W.J. Cornelissen (PvdA), Y.M. de Boer-Kocx (VVD)
  Afwezig: BvNL


  Presentatie is bij de stukken gevoegd.
  Gevraagd is naar de planning: het bestuur komt op 22 december bijeen om de zienswijzen te bespreken.

  00:12:57 - 00:15:08 - P.J.M. Fens
  00:15:08 - 00:15:21 - P.J.M. Fens
  00:15:21 - 00:23:24 - P.J.M. Fens
  00:23:24 - 00:23:27 - P.J.M. Fens
  00:23:27 - 00:23:48 - K. Schoonheim
  00:23:52 - 00:24:43 - K. Schoonheim
  00:24:45 - 00:24:47 - P.J.M. Fens
  00:24:54 - 00:25:53 - A.J. Michel - de Jong
  00:25:55 - 00:25:57 - P.J.M. Fens
  00:25:57 - 00:26:14 - C.D. Ton - Betjes
  00:30:49 - 00:30:59 - P.J.M. Fens
  00:30:59 - 00:31:49 - K. Schoonheim
  00:31:53 - 00:34:11 - P.J.M. Fens
  00:34:13 - 00:34:15 - P.J.M. Fens
  00:34:15 - 00:35:39 - A.J. Michel - de Jong
  00:35:41 - 00:35:47 - P.J.M. Fens
  00:35:47 - 00:36:38 - L.C. Pielkenrood
  00:36:39 - 00:37:19 - P.J.M. Fens
  00:37:23 - 00:37:37 - P.J.M. Fens
  00:37:37 - 00:38:16 - C.D. Ton - Betjes
  00:38:16 - 00:39:07 - P.J.M. Fens
  00:39:07 - 00:39:10 - K. Schoonheim
  00:39:10 - 00:39:19 - P.J.M. Fens
  00:39:19 - 00:39:54 - L.C. Pielkenrood
  00:39:57 - 00:40:20 - A.J. Michel - de Jong
  00:40:24 - 00:41:02 - P.J.M. Fens
  00:58:13 - 01:00:40 - P.J.M. Fens
 2. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45- 21.30
  PFH: A.J. Michel-de Jong, T. Pietersma
  Voorzitter: P.J.M. Fens
  Griffie: I.P. Vrolijk
  Aanwezig namens GGD ZW: Tim Ruigrok-van de Werve
  Aanwezig namens VrZW: Michelle Broerse
  Aanwezig: K.A. Schoonheim (GL), C.D. Ton-Betjes (POV), L. Meerhoff (CDA), L.C. Pielkenrood (D66), W.J. Cornelissen (PvdA), Y.M. de Boer-Kocx (VVD)
  Afwezig: BvNL
  Voorgesteld besluit:
  Besluit
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het aangaan van een investeringskrediet door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  3. Beide zienswijzen te delen door middel van het versturen van bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
  Portefeuillehouder Michel – de Jong ++zegt toe: dat het onderzoek naar verdere verbindingen tussen de GGD en de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland om de mogelijkheden op verdere samenwerking te onderzoeken naar de raad toe zal komen. In dit onderzoek komen de voor- en nadelen van de diverse opties voor verdere samenwerking naar voren.
  ++
  ++
  ++
  Conclusie:
  Het voorstel is rijp voor besluitvorming.
  De fracties van de POV, CDA, PvdA adviseren positief over het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie. D66 maakt de kanttekening dat de verbeteringen voor wat betreft de organisatie al gedurende 6 jaar worden beloofd.

  00:58:55 - 01:00:40 - P.J.M. Fens
  01:00:40 - 01:04:13 - K. Schoonheim
  01:04:13 - 01:04:20 - P.J.M. Fens
  01:04:21 - 01:05:04 - C.D. Ton - Betjes
  01:05:05 - 01:05:10 - P.J.M. Fens
  01:05:13 - 01:06:00 - L. Meerhoff
  01:06:02 - 01:06:06 - P.J.M. Fens
  01:06:06 - 01:09:59 - L.C. Pielkenrood
  01:10:00 - 01:10:05 - P.J.M. Fens
  01:10:08 - 01:10:54 - W.J. Cornelissen
  01:10:54 - 01:10:59 - P.J.M. Fens
  01:11:07 - 01:11:51 - Y.M. de Boer - Kocx
  01:11:51 - 01:12:15 - P.J.M. Fens
  01:12:15 - 01:16:09 - T. Pietersma
  01:16:09 - 01:16:21 - T. Pietersma
  01:16:21 - 01:16:27 - P.J.M. Fens
  01:16:27 - 01:17:05 - P.J.M. Fens
  01:17:37 - 01:17:39 - P.J.M. Fens
  01:17:39 - 01:18:16 - T. Pietersma
  01:18:16 - 01:18:41 - P.J.M. Fens
  01:18:41 - 01:18:42 - T. Pietersma
  01:18:42 - 01:22:06 - A.J. Michel - de Jong
  01:22:06 - 01:22:20 - P.J.M. Fens
  01:22:20 - 01:22:58 - A.J. Michel - de Jong
  01:22:59 - 01:23:00 - P.J.M. Fens
  01:23:00 - 01:23:02 - A.J. Michel - de Jong
  01:23:02 - 01:23:47 - P.J.M. Fens
  01:23:49 - 01:24:25 - P.J.M. Fens
  01:24:26 - 01:25:27 - K. Schoonheim
  01:25:27 - 01:25:36 - P.J.M. Fens
  01:25:38 - 01:26:35 - A.J. Michel - de Jong
  01:26:35 - 01:26:39 - P.J.M. Fens
  01:26:39 - 01:26:53 - K. Schoonheim
  01:26:53 - 01:26:58 - P.J.M. Fens
  01:26:58 - 01:27:05 - C.D. Ton - Betjes
  01:27:06 - 01:27:11 - P.J.M. Fens
  01:27:13 - 01:27:35 - L. Meerhoff
  01:27:35 - 01:27:38 - P.J.M. Fens
  01:27:38 - 01:28:59 - L.C. Pielkenrood
  01:28:59 - 01:29:03 - P.J.M. Fens
  01:29:03 - 01:29:17 - W.J. Cornelissen
  01:29:17 - 01:29:20 - P.J.M. Fens
  01:29:21 - 01:30:16 - Y.M. de Boer - Kocx
  01:30:16 - 01:30:28 - P.J.M. Fens
  01:30:28 - 01:31:01 - A.J. Michel - de Jong
  01:31:01 - 01:31:51 - P.J.M. Fens
  01:43:25 - 01:46:59 - P.J.M. Fens
  01:46:59 - 01:47:20 - C.D. Ton - Betjes
  01:47:22 - 01:47:34 - P.J.M. Fens
  01:47:34 - 01:47:45 - C.D. Ton - Betjes
 3. 3

  Besluit

  Tijd: 21.30 – 22.00
  PFH: T. Pietersma
  Voorzitter: P.J.M. Fens
  Griffier: I.P. Vrolijk
  Aanwezig: P.J.M. Fens (GL), C.D. Ton-Betjes (POV), L. Meerhoff (CDA), L.C. Pielkenrood (D66), W.J. Cornelissen (PvdA), Y.M. de Boer-Kocx (VVD
  Afwezig: BvNL
  Voorgesteld besluit:
  Besluit
  1. Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging 2023 van GGDZW
  2. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099862, dat in de concept Tweede Begrotingswijziging 2023 van GGDZW geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW
  4. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099862, dat in de concept Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.
  De regionale werkgroep Verbonden Partijen heeft een advies uitgebracht naar de gemeenteraden van Zaanstreek Waterland. Dat advies is o.a. in de raad van de gemeente Wormerland vastgesteld. De fracties van GroenLinks, de VVD, de PvdA en D66 hebben naar aanleiding van dat raadsbesluit een amendement ingediend.


  Conclusie:
  Het voorstel is rijp voor besluitvorming in de raad. Met betrekking tot het amendement wijziging GR is positief geadviseerd door: D66, GL, PvdA en VVD. Het CDA neemt het amendement mee terug naar de fractie. De fractie van de POV onderschrijft het gehele voorstel van het college.
  Alle aanwezige fracties adviseren positief over de tweede begrotingswijziging.

  01:47:41 - 01:47:45 - C.D. Ton - Betjes
  01:47:45 - 01:47:49 - P.J.M. Fens
  01:47:50 - 01:48:24 - L. Meerhoff
  01:48:24 - 01:48:27 - P.J.M. Fens
  01:48:28 - 01:49:06 - L.C. Pielkenrood
  01:49:08 - 01:49:13 - P.J.M. Fens
  01:49:13 - 01:49:40 - W.J. Cornelissen
  01:49:42 - 01:49:43 - P.J.M. Fens
  01:49:43 - 01:49:57 - Y.M. de Boer - Kocx
  01:49:58 - 01:51:54 - P.J.M. Fens
  01:51:57 - 01:55:01 - T. Pietersma
  01:55:01 - 01:55:29 - P.J.M. Fens
  01:55:31 - 01:55:56 - C.D. Ton - Betjes
  01:55:56 - 01:55:58 - P.J.M. Fens
  01:55:59 - 01:56:14 - L. Meerhoff
  01:56:16 - 01:56:19 - P.J.M. Fens
  01:56:19 - 01:58:27 - L.C. Pielkenrood
  01:58:27 - 01:58:31 - P.J.M. Fens
  01:58:31 - 01:59:27 - W.J. Cornelissen
  01:59:27 - 01:59:31 - P.J.M. Fens
  01:59:31 - 02:00:07 - Y.M. de Boer - Kocx
  02:00:07 - 02:02:30 - P.J.M. Fens
  02:02:30 - 02:03:28 - T. Pietersma
  02:03:28 - 02:04:03 - P.J.M. Fens
  02:12:17 - 02:13:31 - P.J.M. Fens
  02:13:31 - 02:19:10 - K. Schoonheim
  02:19:12 - 02:19:17 - P.J.M. Fens
  02:19:17 - 02:21:42 - A. Smit-de Ridder
  02:21:42 - 02:21:47 - P.J.M. Fens
  02:21:47 - 02:23:48 - L. Meerhoff
  02:23:49 - 02:23:51 - P.J.M. Fens
  02:23:51 - 02:27:17 - L.C. Pielkenrood
  02:27:19 - 02:27:23 - P.J.M. Fens
  02:27:23 - 02:28:43 - W.J. Cornelissen
  02:28:43 - 02:28:46 - P.J.M. Fens
  02:28:46 - 02:30:52 - Y.M. de Boer - Kocx
  02:30:52 - 02:31:08 - P.J.M. Fens
  02:31:08 - 02:40:47 - T. Pietersma
  02:40:47 - 02:41:16 - P.J.M. Fens
  02:41:16 - 02:42:58 - T. Pietersma
  02:42:58 - 02:43:21 - P.J.M. Fens
  02:43:21 - 02:43:37 - T. Pietersma
  02:43:37 - 02:43:41 - P.J.M. Fens
  02:43:44 - 02:44:13 - A.J. Michel - de Jong
 4. 4

  Besluit

  Tijd: 22.00 – 23.00
  PFH: T. Pietersma
  Voorzitter: P.J.M. Fens
  Griffier: I.P. Vrolijk
  Ambtelijke ondersteuning: R. Beekman


  Aanwezig: K.A. Schoonheim (GL), A. Smit-de Ridder (POV), L. Meerhoff (CDA), L.C. Pielkenrood (D66), W.J. Cornelissen (PvdA), Y.M. de Boer-Kocx (VVD)
  Afwezig: BvNL


  Bespreking:
  Bij enkele fracties (VVD, POV en GL) is het beeld ontstaan dat de voorliggende verordening veel strakker is gesteld dan de voorgaande verordening. De heer Pietersma geeft aan dat het doel van de voorliggende verordening niet te vinden is in bezuiniging of beperkingen richting burgers. Doel is vooral de werkbaarheid.


  Conclusie:
  De fractie van GL en POV zijn van mening dat het voorstel niet besluitrijp is. De overige fracties zijn verdeeld over het wel dan niet besluitrijp zijn van het voorstel. Zij nemen het voorstel mee terug naar hun fractie. In de raadsvergadering zal hierover worden besloten.


  Toezegging:
  De vragen van GL en POV worden zo spoedig mogelijk beantwoord.

  02:49:35 - 02:49:58 - P.J.M. Fens
  02:49:58 - 02:50:12 - T. Pietersma
  02:50:12 - 02:50:27 - K. Schoonheim
  02:50:28 - 02:50:31 - T. Pietersma
  02:50:31 - 02:50:34 - K. Schoonheim
  02:50:34 - 02:51:18 - P.J.M. Fens
  02:51:20 - 02:55:07 - K. Schoonheim
  02:55:07 - 02:55:09 - P.J.M. Fens
  02:55:09 - 02:57:40 - A. Smit-de Ridder
  02:57:40 - 02:57:41 - P.J.M. Fens
  02:57:41 - 02:57:44 - P.J.M. Fens
  02:57:44 - 02:59:02 - L. Meerhoff
  02:59:02 - 02:59:06 - P.J.M. Fens
  02:59:07 - 03:01:56 - L.C. Pielkenrood
  03:01:57 - 03:02:00 - P.J.M. Fens
  03:02:01 - 03:03:03 - W.J. Cornelissen
  03:03:05 - 03:03:08 - P.J.M. Fens
  03:03:08 - 03:03:09 - Y.M. de Boer - Kocx
  03:03:10 - 03:03:47 - Y.M. de Boer - Kocx
  03:03:47 - 03:03:53 - P.J.M. Fens
  03:03:53 - 03:06:25 - T. Pietersma
  03:06:25 - 03:07:41 - P.J.M. Fens
  03:07:41 - 03:07:45 - P.J.M. Fens
  03:07:45 - 03:08:32 - Y.M. de Boer - Kocx
  03:08:32 - 03:09:23 - P.J.M. Fens