Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 11 juli 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
P.J.M. Fens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. W.J. Cornelissen (PvdA), dhr. M. Haalboom (POV), dhr. C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. L.C. Pielkenrood (D66), dhr. R. Doorn (GL)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: dhr. J. Schalkwijk, plaatsvervanger van dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevrouw Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  De Vervoerregio Amsterdam is bezig met een nieuw beleidskader Mobiliteit in de regio. Dit beleidskader heeft betrekking op de deelnemende gemeenten in de regio Zaanstreek – Waterland. De Vervoerregio bezoekt alle gemeenten in de regio om een toelichting te geven op het proces rondom de totstandkoming van het beleidskader Mobiliteit.


  Mevr. Constance Winnips, projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam en haar collega Richard Visser, geven een presentatie aan de aanwezigen.


  De plaatsvervangend portefeuillehouder, de heer Schalkwijk, zegt toe deze week af te stemmen met de portefeuillehouder en de raad te informeren over de mogelijkheid nog voor het zomerreces een zienswijze aan de raad aan te leveren m.b.t. het Ontwerp Beleidskader Mobiliteit.

  00:06:43 - 00:06:45 - P.J.M. Fens
  00:07:00 - 00:09:32 - P.J.M. Fens
  00:10:51 - 00:11:00 - P.J.M. Fens
  00:11:00 - 00:30:56 - I.P. Vrolijk
  00:30:56 - 00:31:10 - P.J.M. Fens
  00:31:10 - 00:32:03 - R. Doorn
  00:32:03 - 00:32:53 - I.P. Vrolijk
  00:32:56 - 00:32:57 - R. Doorn
  00:32:57 - 00:32:58 - P.J.M. Fens
  00:32:58 - 00:33:18 - R. Doorn
  00:33:19 - 00:34:01 - I.P. Vrolijk
  00:34:03 - 00:34:05 - P.J.M. Fens
  00:34:05 - 00:35:16 - R. Doorn
  00:35:16 - 00:35:22 - I.P. Vrolijk
  00:35:22 - 00:35:40 - R. Doorn
  00:35:40 - 00:36:32 - I.P. Vrolijk
  00:36:32 - 00:36:37 - P.J.M. Fens
  00:36:37 - 00:38:17 - L.C. Pielkenrood
  00:38:17 - 00:39:03 - I.P. Vrolijk
  00:39:03 - 00:39:06 - P.J.M. Fens
  00:39:06 - 00:42:59 - C.J.M. Doorenbos
  00:42:59 - 00:43:01 - C.J.M. Doorenbos
  00:43:01 - 00:43:16 - P.J.M. Fens
  00:43:16 - 00:43:47 - M. Haalboom
  00:43:47 - 00:43:51 - I.P. Vrolijk
  00:43:51 - 00:43:55 - M. Haalboom
  00:43:55 - 00:44:25 - I.P. Vrolijk
  00:44:25 - 00:44:30 - P.J.M. Fens
  00:44:30 - 00:44:40 - W.J. Cornelissen
  00:44:40 - 00:44:45 - P.J.M. Fens
  00:44:46 - 00:44:49 - L. Meerhoff
  00:44:50 - 00:44:55 - P.J.M. Fens
  00:44:55 - 00:45:02 - C.J.M. Doorenbos
  00:45:05 - 00:45:30 - P.J.M. Fens
  00:45:31 - 00:45:37 - R. Doorn
  00:45:37 - 00:46:01 - P.J.M. Fens
  00:46:01 - 00:46:11 - R. Doorn
  00:46:13 - 00:46:54 - J.M. Schalkwijk
  00:46:54 - 00:46:55 - P.J.M. Fens
  00:46:55 - 00:46:56 - R. Doorn
  00:46:56 - 00:47:03 - P.J.M. Fens
  00:47:03 - 00:47:04 - J.M. Schalkwijk
  00:47:04 - 00:47:19 - P.J.M. Fens
  00:47:20 - 00:47:35 - J.M. Schalkwijk
  00:47:37 - 00:47:54 - R. Doorn
  00:47:54 - 00:48:24 - P.J.M. Fens
  00:48:25 - 00:48:46 - R. Doorn
  00:48:47 - 00:49:12 - P.J.M. Fens
  00:49:12 - 00:49:39 - J.M. Schalkwijk
  00:49:40 - 00:49:55 - P.J.M. Fens
  00:49:57 - 00:50:24 - I.P. Vrolijk
  00:50:25 - 00:50:38 - P.J.M. Fens
 2. 2

  Aansluitend op de voorrondevergadering vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering op dinsdag 11 juli 2023.

  Besluit

  Aanwezig: dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. C.J. Kindt (PvdA), dhr. M. Haalboom (POV), dhr. C.J.M. Doorenbos (VVD), dhr. G.L. Hoovenstat (BvNL), dhr. H.A. Kramer (D66), dhr. R. Doorn (GL)
  Voorzitter: mevr. P.J.M. Fens
  Portefeuillehouder: dhr. J. Schalkwijk
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Mevrouw Fens opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Mevr. Blad van Flynth Accountants beantwoordt de openstaande vragen die al eerder aan haar zijn aangeleverd. Alle deelnemers van de voorronde bedanken de portefeuillehouder, de ambtelijke organisatie en de accountant voor het (tijdig) aanleveren van de Jaarrekening WL 2022, tevens wordt ook de controlecommissie WL bedankt voor de rapportage over de Jaarrekening. Daarnaast worden een aantal vragen aan de portefeuillehouder en de accountant gesteld. Dhr. Kramer (D66) en dhr. Haalboom (POV) maken zich zorgen over de toekomstige financiële situatie van de gemeente WL. Het blijkt dat de voornaamste reden voor het niet halen van gestelde doelen veroorzaakt wordt door personele onderbezetting van OVER-gemeenten.


  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp en geven aan akkoord te zijn met het voorliggend raadsvoorstel. De voorronde wordt afgesloten en aansluitend is een raadsvergadering waarin de Jaarrekening 2022 Wormerland ter besluitvorming op de agenda staat.

  00:55:57 - 00:56:05 - P.J.M. Fens
  00:56:06 - 00:56:08 - I.P. Vrolijk
  00:56:28 - 01:00:26 - P.J.M. Fens
  01:00:26 - 01:00:45 - I.P. Vrolijk
  01:00:45 - 01:00:55 - P.J.M. Fens
  01:00:55 - 01:01:14 - I.P. Vrolijk
  01:01:39 - 01:01:46 - P.J.M. Fens
  01:04:26 - 01:04:28 - P.J.M. Fens
  01:04:28 - 01:05:07 - I.P. Vrolijk
  01:05:07 - 01:05:51 - P.J.M. Fens
  01:05:51 - 01:09:02 - I.P. Vrolijk
  01:09:02 - 01:09:07 - P.J.M. Fens
  01:09:07 - 01:09:11 - I.P. Vrolijk
  01:09:11 - 01:09:14 - H. Kramer
  01:09:14 - 01:09:15 - P.J.M. Fens
  01:09:15 - 01:09:20 - H. Kramer
  01:09:20 - 01:09:41 - I.P. Vrolijk
  01:09:41 - 01:10:38 - H. Kramer
  01:10:38 - 01:10:49 - I.P. Vrolijk
  01:10:49 - 01:11:27 - H. Kramer
  01:11:27 - 01:12:11 - I.P. Vrolijk
  01:12:11 - 01:12:12 - H. Kramer
  01:12:12 - 01:12:29 - I.P. Vrolijk
  01:12:29 - 01:12:43 - H. Kramer
  01:12:43 - 01:12:54 - I.P. Vrolijk
  01:12:54 - 01:13:00 - H. Kramer
  01:13:00 - 01:14:43 - I.P. Vrolijk
  01:14:43 - 01:14:46 - P.J.M. Fens
  01:14:46 - 01:16:10 - I.P. Vrolijk
  01:16:10 - 01:22:05 - I.P. Vrolijk
  01:22:05 - 01:22:14 - P.J.M. Fens
  01:22:14 - 01:22:23 - I.P. Vrolijk
  01:22:23 - 01:22:36 - P.J.M. Fens
  01:22:36 - 01:23:42 - I.P. Vrolijk
  01:23:42 - 01:23:43 - H. Kramer
  01:23:43 - 01:23:57 - P.J.M. Fens
  01:23:57 - 01:24:00 - P.J.M. Fens
  01:24:00 - 01:24:03 - I.P. Vrolijk
  01:24:04 - 01:26:27 - H. Kramer
  01:26:28 - 01:26:33 - P.J.M. Fens
  01:26:33 - 01:30:50 - R. Doorn
  01:30:50 - 01:30:56 - P.J.M. Fens
  01:30:56 - 01:31:51 - G.L. Hoovenstat
  01:31:51 - 01:31:52 - P.J.M. Fens
  01:31:52 - 01:33:26 - C.J.M. Doorenbos
  01:33:26 - 01:33:30 - P.J.M. Fens
  01:33:30 - 01:35:29 - M. Haalboom
  01:35:29 - 01:35:32 - P.J.M. Fens
  01:35:36 - 01:39:46 - W.J. Cornelissen
  01:39:46 - 01:39:48 - P.J.M. Fens
  01:39:48 - 01:40:49 - L. Meerhoff
  01:40:50 - 01:40:56 - P.J.M. Fens
  01:40:56 - 01:48:38 - J.M. Schalkwijk
  01:48:38 - 01:48:51 - P.J.M. Fens
  01:48:51 - 01:50:38 - J.M. Schalkwijk
  01:50:38 - 01:50:45 - P.J.M. Fens
  01:50:45 - 01:52:27 - I.P. Vrolijk
  01:52:27 - 01:52:47 - P.J.M. Fens
  01:52:47 - 01:53:15 - H. Kramer
  01:53:15 - 01:53:18 - P.J.M. Fens
  01:53:18 - 01:54:40 - R. Doorn
  01:54:40 - 01:54:43 - P.J.M. Fens
  01:54:46 - 01:55:07 - G.L. Hoovenstat
  01:55:07 - 01:55:09 - P.J.M. Fens
  01:55:09 - 01:56:11 - C.J.M. Doorenbos
  01:56:11 - 01:56:14 - P.J.M. Fens
  01:56:14 - 01:56:33 - M. Haalboom
  01:56:33 - 01:56:37 - P.J.M. Fens
  01:56:37 - 01:59:18 - C.J. Kindt
  01:59:18 - 01:59:20 - P.J.M. Fens
  01:59:20 - 01:59:41 - L. Meerhoff
  01:59:42 - 01:59:46 - P.J.M. Fens
  01:59:48 - 01:59:56 - P.J.M. Fens
  01:59:57 - 02:00:40 - J.M. Schalkwijk
  02:00:40 - 02:00:57 - R. Doorn
  02:00:57 - 02:01:19 - P.J.M. Fens