Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 31 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A. Smit-de Ridder
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 - 21:00 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  B. de Waard (CDA), P.J.M. Fens (GroenLinks), C.J. Kindt (PvdA), C.J.M. Doorenbos (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), L. Meerhoff (CDA).
  Aanwezig ambtelijke ondersteuning: A. Weijs (projectleider), M. Hes (Sweco)


  Afwezig: G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.


  Het college heeft een plan voor verduurzaming sportaccommodaties en woningbouw opgesteld. het betreft een nieuw tenniscomplex op het IJsbaanterrein aan de Dorpstraat en woningbouw aan de Spatterstraat. Tijdens de uitwerking van de onderzoeken naar de haalbaarheid van dit plan is er een initiatiefvoorstel van GroenLinks binnengekomen. Dit initiatief bestaat uit het behoud van de tennisbanen en de nieuwbouw van een overdekte padelhal met twee zelfstandige sporthallen met 2 x 2 zaaldelen. Aan de rand van het perceel wordt een woningbouw ontwikkeling voorzien van 50 woningen voor starters. Tijdens de voorronde van 26 september j.l. is de planvorming gepresenteerd door GroenLinks. 30 Oktober heeft de portefeuillehouder de vergelijking tussen deze 2 plannen gepresenteerd. Vanavond is er gelegenheid voor insprekers. Er zijn 8 insprekers aangemeld.
  De insprekers; de heer Beets, mevrouw van Roode, de heer Jak, de heer Kragten, de heer Bootsma, de heer van Blokland, de heer Reus, mevrouw van Essen.

  00:09:52 - 00:09:55 - A. Smit-de Ridder
  00:09:55 - 00:09:58 - C.J.M. Doorenbos
  00:09:58 - 00:11:49 - A. Smit-de Ridder
  00:16:13 - 00:16:30 - A. Smit-de Ridder
  00:16:30 - 00:16:55 - P.J.M. Fens
  00:16:55 - 00:16:59 - A. Smit-de Ridder
  00:16:59 - 00:17:36 - C.J. Kindt
  00:17:36 - 00:17:37 - A. Smit-de Ridder
  00:17:37 - 00:17:41 - C.J. Kindt
  00:17:41 - 00:18:03 - A. Smit-de Ridder
  00:18:03 - 00:18:08 - A. Smit-de Ridder
  00:20:10 - 00:24:56 - A. Smit-de Ridder
  00:24:56 - 00:25:19 - A. Smit-de Ridder
  00:25:20 - 00:25:26 - A. Smit-de Ridder
  00:29:22 - 00:29:45 - A. Smit-de Ridder
  00:33:48 - 00:33:57 - A. Smit-de Ridder
  00:33:57 - 00:34:01 - A. Smit-de Ridder
  00:34:02 - 00:36:07 - C.J. Kindt
  00:36:07 - 00:36:15 - A. Smit-de Ridder
  00:36:15 - 00:36:24 - A. Smit-de Ridder
  00:42:13 - 00:42:52 - A. Smit-de Ridder
  00:42:52 - 00:50:05 - A. Smit-de Ridder
  00:50:05 - 00:50:37 - A. Smit-de Ridder
  00:56:00 - 00:56:22 - A. Smit-de Ridder
  00:56:22 - 00:56:39 - P.J.M. Fens
  00:56:39 - 00:57:16 - A. Smit-de Ridder
  00:57:16 - 00:57:20 - A. Smit-de Ridder
  00:57:20 - 00:57:30 - P.J.M. Fens
  00:57:30 - 00:57:42 - A. Smit-de Ridder
  00:57:42 - 00:57:44 - P.J.M. Fens
  00:57:44 - 00:57:48 - A. Smit-de Ridder
  00:57:48 - 00:59:53 - C.J. Kindt
  00:59:53 - 01:00:17 - A. Smit-de Ridder
  01:00:17 - 01:00:20 - C.J. Kindt
  01:00:20 - 01:00:24 - A. Smit-de Ridder
  01:00:24 - 01:00:58 - C.J. Kindt
  01:00:58 - 01:01:01 - P.J.M. Fens
  01:01:01 - 01:01:23 - A. Smit-de Ridder
  01:01:23 - 01:01:24 - P.J.M. Fens
  01:01:24 - 01:01:26 - A. Smit-de Ridder
  01:01:26 - 01:02:06 - C.J. Kindt
  01:02:06 - 01:02:08 - A. Smit-de Ridder
  01:02:08 - 01:02:44 - A. Smit-de Ridder
  01:02:44 - 01:02:53 - A. Smit-de Ridder
  01:02:53 - 01:02:54 - A. Smit-de Ridder
  01:02:54 - 01:02:56 - C.J. Kindt
  01:02:56 - 01:03:10 - A. Smit-de Ridder
  01:03:10 - 01:03:13 - C.J. Kindt
  01:03:13 - 01:03:26 - A. Smit-de Ridder
  01:03:26 - 01:03:27 - C.J. Kindt
  01:03:27 - 01:03:29 - A. Smit-de Ridder
  01:03:29 - 01:03:39 - C.J. Kindt
  01:03:39 - 01:03:46 - A. Smit-de Ridder
  01:03:46 - 01:03:52 - A. Smit-de Ridder
  01:03:52 - 01:04:55 - A. Smit-de Ridder
  01:04:55 - 01:05:39 - A. Smit-de Ridder
  01:10:55 - 01:15:29 - A. Smit-de Ridder
 2. 2

  Besluit

  Tijd: 21:00 - 22:30 uur
  Pfh: dhr. J. Schalkwijk
  Voorzitter: mevr. A. Smit - de Ridder
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  B. de Waard (CDA), P.J.M. Fens (GroenLinks), C.J. Kindt (PvdA), C.J.M. Doorenbos (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), L. Meerhoff (CDA).
  Aanwezig ambtelijke ondersteuning: A. Weijs (projectleider), M. Hes (Sweco)
  Afwezig : G. Hoovenstat (BvNL)


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.


  Het college heeft een plan voor verduurzaming sportaccommodaties en woningbouw opgesteld. GroenLinks heeft vervolgens een initiatiefvoorstel op dit onderwerp ingediend. Tijdens de voorronde van 26 september j.l. is de planvorming gepresenteerd door GroenLinks. 30 Oktober heeft de portefeuillehouder de vergelijking tussen deze 2 plannen gepresenteerd. Vanavond, 31 oktober, is gelegenheid geboden aan insprekers.


  Deze voorronde is voor de fracties voor inhoudelijke bespreking van het voorliggend raadsvoorstel.
  De portefeuillehouder zegt toe de laatste onderzoeksresultaten, zoals bijvoorbeeld het geluidsrapport dat Sweco vandaag heeft ontvangen, door te sturen aan de gemeenteraad WL.
  ++
  De portefeuillehouder zegt toe de drie locatie ontwikkelingen, onder geheimhouding, toe te sturen aan de gemeenteraad Wormerland.


  De portefeuillehouder zegt toe terug te komen op de vraag van GroenLinks over de watercompensatie. Wat is het financiele component als niet voldaan kan worden aan de verplichte watercompensatie.


  De portefeuillehouder zegt tot slot toe schriftelijk terug te komen op de vraag van GroenLinks: Als het gaat om de kernkwaliteit van de habitat weidevogels is het initiatiefvoorstel van GroenLinks als alternatief niet ingebracht bij het onderzoek natuurtoets. GroenLinks vraagt of het college bereid is dit alsnog te doen.  De voorronde wordt afgesloten om 22:30 uur.

  01:11:00 - 01:15:29 - A. Smit-de Ridder
  01:15:29 - 01:18:04 - B. de Waard
  01:18:04 - 01:18:09 - A. Smit-de Ridder
  01:18:16 - 01:27:43 - P.J.M. Fens
  01:27:43 - 01:27:48 - A. Smit-de Ridder
  01:27:48 - 01:27:50 - P.J.M. Fens
  01:27:50 - 01:30:49 - C.J. Kindt
  01:30:49 - 01:30:54 - A. Smit-de Ridder
  01:30:54 - 01:37:20 - C.J. Kindt
  01:37:20 - 01:37:26 - A. Smit-de Ridder
  01:37:26 - 01:37:30 - C.J. Kindt
  01:37:33 - 01:37:36 - A. Smit-de Ridder
  01:40:03 - 01:40:08 - A. Smit-de Ridder
  01:40:08 - 01:46:58 - L. Meerhoff
  01:46:58 - 01:47:02 - A. Smit-de Ridder
  01:47:02 - 01:48:06 - J.W.P. Hendriks
  01:48:07 - 01:48:12 - A. Smit-de Ridder
  01:48:14 - 01:48:21 - A. Smit-de Ridder
  01:48:23 - 01:55:11 - J.M. Schalkwijk
  01:55:11 - 01:55:28 - A. Smit-de Ridder
  01:55:28 - 01:55:35 - J.M. Schalkwijk
  01:55:35 - 01:55:36 - A. Smit-de Ridder
  01:55:36 - 01:55:52 - J.M. Schalkwijk
  01:55:52 - 01:55:58 - A. Smit-de Ridder
  01:55:58 - 01:58:55 - J.M. Schalkwijk
  01:58:55 - 01:59:00 - A. Smit-de Ridder
  01:59:00 - 01:59:29 - C.J. Kindt
  01:59:29 - 01:59:32 - J.M. Schalkwijk
  01:59:32 - 01:59:33 - A. Smit-de Ridder
  01:59:33 - 02:01:06 - J.M. Schalkwijk
  02:01:06 - 02:01:14 - A. Smit-de Ridder
  02:01:14 - 02:01:21 - A. Smit-de Ridder
  02:01:45 - 02:02:52 - R. Ossendorp
  02:02:53 - 02:02:55 - P.J.M. Fens
  02:02:55 - 02:02:56 - A. Smit-de Ridder
  02:02:56 - 02:03:34 - J.M. Schalkwijk
  02:03:34 - 02:03:35 - P.J.M. Fens
  02:03:35 - 02:03:45 - A. Smit-de Ridder
  02:03:45 - 02:03:53 - P.J.M. Fens
  02:03:53 - 02:03:55 - A. Smit-de Ridder
  02:03:56 - 02:03:57 - A. Smit-de Ridder
  02:03:57 - 02:04:08 - J.M. Schalkwijk
  02:04:08 - 02:04:29 - P.J.M. Fens
  02:04:29 - 02:04:50 - J.M. Schalkwijk
  02:04:51 - 02:04:52 - A. Smit-de Ridder
  02:04:52 - 02:05:08 - R. Ossendorp
  02:05:09 - 02:05:25 - A. Smit-de Ridder
  02:05:25 - 02:05:43 - B. de Waard
  02:05:43 - 02:05:46 - A. Smit-de Ridder
  02:05:46 - 02:06:46 - P.J.M. Fens
  02:06:46 - 02:06:50 - A. Smit-de Ridder
  02:06:50 - 02:07:49 - C.J. Kindt
  02:07:49 - 02:07:52 - P.J.M. Fens
  02:07:52 - 02:07:53 - A. Smit-de Ridder
  02:07:53 - 02:10:07 - P.J.M. Fens
  02:10:07 - 02:10:11 - A. Smit-de Ridder
  02:10:11 - 02:10:39 - L. Meerhoff
  02:10:39 - 02:10:40 - A. Smit-de Ridder
  02:10:41 - 02:12:25 - P.J.M. Fens
  02:12:26 - 02:12:30 - A. Smit-de Ridder
  02:12:31 - 02:13:44 - C.J. Kindt
  02:13:44 - 02:13:46 - P.J.M. Fens
  02:13:46 - 02:13:50 - A. Smit-de Ridder
  02:13:50 - 02:14:13 - P.J.M. Fens
  02:14:13 - 02:14:15 - C.J. Kindt
  02:14:15 - 02:14:16 - A. Smit-de Ridder
  02:14:16 - 02:14:32 - C.J. Kindt
  02:14:32 - 02:14:34 - P.J.M. Fens
  02:14:34 - 02:14:44 - A. Smit-de Ridder
  02:14:44 - 02:15:05 - P.J.M. Fens
  02:15:05 - 02:15:07 - C.J. Kindt
  02:15:07 - 02:15:12 - A. Smit-de Ridder
  02:15:12 - 02:15:32 - C.J. Kindt
  02:15:32 - 02:15:34 - P.J.M. Fens
  02:15:34 - 02:15:42 - A. Smit-de Ridder
  02:15:42 - 02:15:44 - P.J.M. Fens
  02:15:44 - 02:15:50 - A. Smit-de Ridder
  02:15:50 - 02:15:52 - L. Meerhoff
  02:15:52 - 02:16:06 - A. Smit-de Ridder
  02:16:08 - 02:16:20 - A. Smit-de Ridder
  02:16:20 - 02:17:46 - C.J. Kindt
  02:17:46 - 02:17:49 - A. Smit-de Ridder
  02:17:49 - 02:18:24 - P.J.M. Fens
  02:18:24 - 02:18:28 - A. Smit-de Ridder
  02:18:28 - 02:19:50 - C.J.M. Doorenbos
  02:19:50 - 02:19:51 - A. Smit-de Ridder
  02:19:51 - 02:19:56 - A. Smit-de Ridder
  02:19:56 - 02:21:14 - L. Meerhoff
  02:21:14 - 02:21:19 - A. Smit-de Ridder
  02:21:19 - 02:21:20 - P.J.M. Fens
  02:21:20 - 02:21:52 - A. Smit-de Ridder
  02:21:52 - 02:21:53 - L. Meerhoff
  02:21:53 - 02:21:57 - A. Smit-de Ridder
  02:21:57 - 02:22:15 - L. Meerhoff
  02:22:15 - 02:22:18 - A. Smit-de Ridder
  02:22:18 - 02:22:22 - L. Meerhoff
  02:22:22 - 02:22:32 - A. Smit-de Ridder
  02:22:32 - 02:22:33 - L. Meerhoff
  02:22:33 - 02:22:39 - A. Smit-de Ridder
  02:22:41 - 02:22:44 - A. Smit-de Ridder
  02:22:44 - 02:23:25 - J.W.P. Hendriks
  02:23:25 - 02:23:31 - A. Smit-de Ridder
  02:23:35 - 02:25:48 - J.M. Schalkwijk
  02:25:48 - 02:26:52 - A. Smit-de Ridder
  02:26:53 - 02:27:04 - A. Smit-de Ridder
  02:27:46 - 02:28:41 - R. Ossendorp
  02:28:41 - 02:28:51 - B. de Waard
  02:28:51 - 02:29:07 - A. Smit-de Ridder
  02:29:08 - 02:29:39 - P.J.M. Fens
  02:29:41 - 02:29:55 - A. Smit-de Ridder
  02:29:55 - 02:29:58 - J.M. Schalkwijk
  02:29:59 - 02:30:02 - A. Smit-de Ridder
  02:30:02 - 02:30:14 - C.J. Kindt
  02:30:14 - 02:31:51 - A. Smit-de Ridder
  02:31:51 - 02:32:47 - A. Smit-de Ridder
 3. 3

  Besluit

  Het verslag van de besloten vergadering valt onder geheimhouding.