Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
C.J.M. Doorenbos
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 – 20:45
  PFH: T. Pietersma
  Voorzitter: M. Doorenbos
  Griffie: I. Vrolijk

  Leden: L. Meerhoff (CDA), C.J. Kindt (PvdA), M. de Boer (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), R. Doorn (GL), H. Kramer (D66)
  De fractie BVnL is niet vertegenwoordigd.

  Goedenavond allen en welkom bij deze voorronde.
  Ook welkom aan de mensen die thuis meeluisteren via de website Wormerland.
  Het is vandaag dinsdag 6 juni 2023.
  Van deze avond wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt, deze opname wordt uitgezonden.

  Als eerste agendapunt behandelen we het onderwerp Zienswijze Voorjaarsnota en Begroting OVER-gemeenten. De controlecommissie heeft hierover advies uitgebracht.

  De vergadering duurt drie kwartier, dus ik zal als voorzitter, met behulp van de griffie, de tijd in de gaten houden en erop toezien dat de beschikbare tijd evenredig wordt verdeeld.  Voorgesteld besluit:

  Besluit
  1. Een positieve zienswijze af te geven over het Voorjaarsbericht 2023 van OVER-gemeenten

  2. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2024 van OVER-gemeenten

  Advies Controlecommissie is toegevoegd aan de stukken:

  Conclusie Controlecommissie
  De controlecommissie heeft het Voorjaarsbericht 2023 en de Begroting 2024 van de GR OVER-gemeenten
  tot zich genomen en heeft is van mening dat er een reëel financieel beeld gegeven
  wordt. Wij hebben nadrukkelijk niet gekeken naar de politieke afwegingen die gemaakt kunnen
  worden. Op basis hiervan is ons advies aan de raad om de door het college voorgestelde zienswijze
  over te nemen. Eventueel met toevoeging van een opmerking over de ratio weerstandscapaciteit.

  de eerste termijn:
  CDA: positief, aantal opmerkingen: In het RV, OVER-gemeenten zou van plan zijn vleugel af te stoten. Ook valt op dat het ziekteverzuim hoog is. Blij met ingeslagen weg. Wel nieuwgierig hoe het met de vacatures zit.

  PvdA: ambities zijn met op een mooie manier in lijn gebracht met ‘’verbinding te over’. Get is er niet eenvoudiger op geworden. Stuk duidt op nuchtere wijze op verbetering. Er is resultaat geboekt. PvdA kan zich vinden in het stuk, kan zich echter ook vinden in de kanttekeningen van de controlecommissie. Complimenten voor de ambtelijke organisatie. Positief over voorstel.

  VVD: er wordt een degelijk verhaal gepresenteerd met dit voorstel. Blij met het rapport van de controlecommissie. OVER-gemeenten is essentieel voor het functioneren van deze gemeenten. Dynamiek blijft, aanpassing van organisatie blijft nodig. Weerstandsvermogen wordt genoemd als aandachtspunt.

  POV: het hoge ziekteverzuim springt in het oog. Blij met voortgang in invulling van vacatures. Ook hier wordt het weerstandsvermogen als aandachtspunt genoemd.

  GL: Over-gemeenten verdient een onderbouwde zienswijze als onze belangrijkste gemeenschappelijke regeling. Zie ook het aandachtspunt inzake het weerstandsvermogen. Laat het ziekteverzuimpercentage terugkomen in de zienswijzen.
  Hoewel niet direct van invloed op huidige voorstel is ook de ontwikkelingen in Oostzaan van belang.

  D66: ziekteverzuim springt in het oog, te hoog verloopt. Kennis vloeit weg, hoge kosten. Het lek is nog niet boven. Ongemakkelijk gevoel ondanks de verklaarbaarheid. Smart geformuleerde doelen, het onderdeel tijd lijkt te ontbreken in de smart geformuleerde doelen. Vragen van controlecommissie staan nog open over weerstandsniveau.

  Reactie portefeuillehouder:
  Er is meer rust gekomen, er zijn veel nieuwe mensen binnengekomen met nieuwe kennis en nieuwe ervaringen. Daarnaast worden nieuwe mensen extra begeleid, zowel qua kennis, maar ook qua ervaring. Het signaal wordt genoemd dat nieuwe medewerkers weer snel vertrekken, de exacte cijfers zijn nu niet voorhanden. 1.9 mln wordt voor een deel ingezet voor opleidingen, werkprocessen> kwaliteitsimpuls. Het weerstandsfonds binnen OVER-gemeenten bedraagt (max 2,5 % van de lasten). Mogelijk kan wijzigingen bij opstelling nieuwe gemeenschappelijke regeling worden opgenomen. Er zijn vragen die ook gesteld kunnen worden tijdens de bedrijfsvoering avond. Er wordt geen extra geld gevraagd. Binnen elke GR dient rekening te worden gehouden met inflatie.

  Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn?
  CDA: moeilijk te vervullen vacatures, hebben omliggende gemeenten dezelfde problemen.
  GL: wisselwasjesvragen worden genoemd door CDA, GL vraagt naar voorbeelden van dergelijke vragen.
  PvdA: moeilijkheden staan onverbloemd vermeld, tegelijkertijd worden problemen met focus aangepakt.
  VVD: is weerstandsvermogen voldoende binnen de GR?, te bespreken in OVER-gemeenten zelf
  POV: geen opmerkingen, positief advies over het voorstel
  GL: collega’s stemmen niet in met een onderbouwde zienswijze zoals voorgesteld met GL. Onze gemeente functioneert niet zonder GR OVER-gemeenschappelijke GR. Dat bevreemd GL.
  Voorstel is rijp voor besluitvorming.
  D66:overweegt een amendement op de zienswijze. Gaat niet slecht, maar moet heel veel beter. Goed kijken naar weerstandsvermogen. Taak voor bestuur van OVER-gemeenten.

  Conclusie:
  Het voorstel is rijp voor besluitvorming.

  Advies voorronde: meerderheid adviseert positief over het voorstel. GL en D66 zouden graag aanvullingen zienswijze zien. Een amendement wordt overwogen.
  00:10:12 - 00:12:59 - C.J.M. Doorenbos
  00:12:59 - 00:13:00 - H. Kramer
  00:13:00 - 00:13:03 - C.J.M. Doorenbos
  00:13:03 - 00:14:53 - L. Meerhoff
  00:14:53 - 00:14:59 - C.J.M. Doorenbos
  00:14:59 - 00:17:02 - C.J. Kindt
  00:17:03 - 00:17:14 - C.J.M. Doorenbos
  00:17:14 - 00:18:43 - M. de Boer
  00:18:43 - 00:18:47 - C.J.M. Doorenbos
  00:18:47 - 00:19:37 - J.W.P. Hendriks
  00:19:37 - 00:19:43 - C.J.M. Doorenbos
  00:19:43 - 00:21:53 - R. Doorn
  00:21:53 - 00:21:55 - C.J.M. Doorenbos
  00:21:55 - 00:24:43 - H. Kramer
  00:24:44 - 00:24:53 - C.J.M. Doorenbos
  00:25:00 - 00:25:16 - C.J.M. Doorenbos
  00:25:16 - 00:27:42 - T. Pietersma
  00:27:42 - 00:27:46 - R. Doorn
  00:27:46 - 00:27:49 - C.J.M. Doorenbos
  00:27:49 - 00:28:09 - R. Doorn
  00:28:09 - 00:30:41 - T. Pietersma
  00:30:41 - 00:30:45 - H. Kramer
  00:30:45 - 00:30:48 - C.J.M. Doorenbos
  00:30:48 - 00:31:24 - H. Kramer
  00:31:24 - 00:33:48 - T. Pietersma
  00:33:48 - 00:34:11 - C.J.M. Doorenbos
  00:34:11 - 00:35:00 - L. Meerhoff
  00:35:00 - 00:35:05 - R. Doorn
  00:35:08 - 00:35:30 - C.J.M. Doorenbos
  00:35:31 - 00:35:37 - C.J.M. Doorenbos
  00:35:37 - 00:35:47 - L. Meerhoff
  00:35:47 - 00:36:21 - R. Doorn
  00:36:21 - 00:36:33 - C.J.M. Doorenbos
  00:36:33 - 00:36:52 - R. Doorn
  00:36:52 - 00:37:00 - C.J.M. Doorenbos
  00:37:00 - 00:38:08 - C.J. Kindt
  00:38:08 - 00:38:10 - C.J.M. Doorenbos
  00:38:10 - 00:38:51 - M. de Boer
  00:38:51 - 00:38:55 - C.J.M. Doorenbos
  00:38:55 - 00:39:05 - J.W.P. Hendriks
  00:39:05 - 00:39:07 - C.J.M. Doorenbos
  00:39:08 - 00:39:29 - R. Doorn
  00:39:29 - 00:39:31 - C.J. Kindt
  00:39:31 - 00:39:59 - C.J.M. Doorenbos
  00:40:00 - 00:42:15 - C.J.M. Doorenbos
  00:42:15 - 00:43:48 - H. Kramer
  00:43:48 - 00:43:54 - C.J.M. Doorenbos
  00:43:54 - 00:44:57 - T. Pietersma
  00:44:57 - 00:45:22 - C.J.M. Doorenbos
  00:45:22 - 00:45:23 - R. Doorn
  00:45:23 - 00:45:39 - C.J.M. Doorenbos
  00:56:14 - 00:57:43 - C.J.M. Doorenbos
 2. 2

  Besluit

  Zienswijze MRA Voortgangsnota 2022
  Tijd: 20:45 – 21.30
  PFH: J. Michel-de Jong
  Voorzitter: C.J.M. Doorenbos
  Griffie: I.P. Vrolijk

  Leden: A. K. Stol (CDA), B.de Waard (D66), M. de Boer (VVD), J.W.P. Hendriks (POV), R. Doorn (GL), W. Cornelissen (PvdA)

  Goedenavond allen en welkom bij deze voorronde.
  Ook welkom aan de mensen die thuis meeluisteren via de website Wormerland.
  Het is vandaag dinsdag 6 juni 2023.
  Van deze avond wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt. Deze wordt uitgezonden.
  Als tweede onderwerp vanavond staat het onderwerp Zienswijze Voortgangsnota MRA op de agenda.

  De vergadering duurt drie kwartier, dus ik zal als voorzitter, met behulp van de griffie, de tijd in de gaten houden en erop toezien dat de beschikbare tijd evenredig wordt verdeeld.


  Voorgesteld besluit:

  Besluit
  1. In te stemmen met de zienswijze van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Voortgangsnota 2022 zoals verwoord in bijlage 2.
  2. Deze zienswijze via de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.


  Eerste termijn:
  CDA: wat is de mening van vertegenwoordigers van de raadtafel? Wat heeft de MRA ons gekost? Eerder amendement raad inzake bodemdaling wordt genoemd.
  PvdA: tekst is combinatie van klare taal en ambtenarentaal. Teveel informatie, de stoplichtsuggestie spreekt de PvdA aan. Wel nog een vraag over het proces. Hoe als kleine gemeente toch invloed uit te oefenen op de MRA. Positief advies over het voorstel.
  VVD: het stuk wordt gepresenteerd als een nieuw instrument. De nota heeft een informatief karakter, positief over het voorstel. Aangedrongen wordt op een kortere zakelijke agenda.
  POV: positief over zienswijzevoorstel.
  GL: idem, sterker om te acteren binnen verband van Zaanstreek-Waterland. Echter, gezien de deadline lijkt inbreng WL te laat
  D66: positief over voorstel

  Reactie portefeuillehouder:
  Rol van de raadtafel, zullen een advies hebben gegeven over dit product. 2 focuspunten worden geagendeerd in de voorronde. Oktober en nog voor de zomer. Samenwerken en slim organiseren maakt dat we invloed kunnen uitoefenen. Inhoudelijke bijsturing is ook gewenst. De reactie van de voorronde wordt overgebracht voor het einde van de week zodat reactie binnen termijn wordt gegeven.


  Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn:
  Alle fracties adviseren positief over het voorstel.
  GL dringt aan op ruimere termijnen, gezien de krappe termijn voor reactie.

  Conclusie:
  Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
  Advies voorronde: positief advies

  00:56:23 - 00:57:43 - C.J.M. Doorenbos
  00:57:43 - 00:59:40 - A.K. Stol
  00:59:40 - 00:59:50 - C.J.M. Doorenbos
  00:59:50 - 01:01:20 - W.J. Cornelissen
  01:01:20 - 01:03:00 - M. de Boer
  01:03:00 - 01:03:03 - C.J.M. Doorenbos
  01:03:03 - 01:03:07 - J.W.P. Hendriks
  01:03:07 - 01:03:09 - C.J.M. Doorenbos
  01:03:09 - 01:04:24 - R. Doorn
  01:04:24 - 01:04:32 - C.J.M. Doorenbos
  01:04:32 - 01:05:41 - B. de Waard
  01:05:41 - 01:06:07 - C.J.M. Doorenbos
  01:06:07 - 01:10:30 - A.J. Michel - de Jong
  01:10:30 - 01:10:39 - C.J.M. Doorenbos
  01:10:39 - 01:11:07 - A.K. Stol
  01:11:07 - 01:11:12 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:12 - 01:11:25 - W.J. Cornelissen
  01:11:25 - 01:11:27 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:27 - 01:11:35 - M. de Boer
  01:11:35 - 01:11:38 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:38 - 01:11:45 - J.W.P. Hendriks
  01:11:45 - 01:11:48 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:48 - 01:11:51 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:51 - 01:12:26 - R. Doorn
  01:12:27 - 01:12:31 - C.J.M. Doorenbos
  01:12:31 - 01:12:36 - B. de Waard
  01:12:36 - 01:13:15 - C.J.M. Doorenbos
  01:15:24 - 01:15:25 - A.F. Ross
  01:15:27 - 01:15:28 - A.F. Ross
  01:39:48 - 01:41:46 - C.J.M. Doorenbos
 3. 3

  Besluit

  Tijd: 21.30-22.30
  PFH: R.F.T. van Wanrooij
  Voorzitter: C.J.M. Doorenbos
  Griffie: I.P. Vrolijk


  Leden: W.A.M. Loonen (CDA), A.F. Ross (PvdA), M. de Boer (VVD), M. Haalboom (POV), B. de Waard (D66)
  Goedenavond allen en welkom bij deze voorronde.
  Ook welkom aan de mensen die thuis meeluisteren via de website Wormerland.
  Het is vandaag dinsdag 6 juni 2023.
  Van deze avond wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt. Deze opname wordt uitgezonden.
  Als laatste agendapunt behandelen we het onderwerp behandelen we het onderwerp PvA versnellen realisatie energie-informatie.
  De vergadering duurt 60 minuten, dus ik zal als voorzitter, met behulp van de griffie, de tijd in de gaten houden en erop toezien dat de beschikbare tijd evenredig wordt verdeeld.


  Voorgesteld besluit:


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak versnellen realisatie energie-infrastructuur Noord-Holland.
  2. De M-lokale uitwerking Plan van aanpak versnellen realisatie energie-infrastructuur Noord-Holland: cluster Purmerend-Wormerland' vast te stellen.
  3. Voor de versnellingsaanpak binnen het cluster Purmerend-Wormerland €250.000 ter beschikking te stellen voor de periode 2022-2025;
  4. Deze middelen te dekken uit de van het Rijk te ontvangen CDOKE-gelden (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid).


  Eerste termijn:
  PvdA: doet oproep om aandacht voor dit onderwerp vooral niet te laten verslappen. WL dreigt te worden belemmerd in de ontwikkeling. Snelheid en daadkracht is geboden. Ga uit van realistische planning ter voorkomen van vastlopen. Als Liander klaar is is WL dan uit de problemen? Of bestaat er nog verdere afhankelijkheid van Tennet? Zijn de genoemde kosten definitief?
  VVD: verwonderd over snelle voorgestelde uitvoering. Voltooiing onderstation en woningbouw, waar raakt dat elkaar? Vraag hoe portefeuillehouder denkt om te gaan met mogelijk congestie. Er wordt rekening gehouden met uitbreiding met aantal woningen. Uit welke bronnen komen de aantallen?
  POV: twee vragen, bijlage B2: geluidsnormen worden overschreden, wordt er dan alleen gekeken naar geluid of ook naar grondwerken? De genoemde bedragen, hoe worden deze onderbouwd? Staan deze bedragen vast, hoe is inflatie verwerkt? Pag. 8: subsidie provincie, waar verwerkt?
  GL: positief over gezamenlijke aanpak, zorg over kleinere verdeelstations. De beantwoording van technische vragen worden genoemd. Voorbeeld van zonneweide wordt genoemd.
  D66: vraag waarom afstemming niet heeft plaatsgehad voordat werkzaamheden worden gestart.
  CDA: op korte termijn worden problemen verwacht, spoedig zitten we aan maximale capaciteit. Realisatie van PvA laat nog op zich wachten. Eerste oplevering in 2025, is dat haalbaar, gezien de grote impact op de omgeving. CDA zou graag een volledige kosten neutrale situatie. Hoe groot is het veld dat in de planning is opgenomen?


  Reactie portefeuillehouder:
  Er zijn veel technische vragen gesteld. Het project loopt al een aantal jaren, er is ingezet op versnelling. In deze regio is heel snel meer capaciteit nodig. (onder andere ook rekening houden met elektrisch rijden). Planning ligt nog steeds op 2025. Dit project, in samenspraak met wethouder Purmerend en Edam-Volendam, is in prioritering (Tennet en Liander) gestegen. Geluid en straling wordt gemeten, zo nodig worden passende maatregelen door de portefeuillehouder geëist. Daar wordt ook door provincie en netwerkpartijen naar gekeken. Grootste uitdaging is te vinden in het eerste tracé. Deze zomer gaan de aanvragen inzake de ruimtelijke vergunningen van start. Congestie is een van de problemen die wordt voorzien. De druk is zeer hoog. De schatting van de kosten is gemaakt op basis van eerder projecten. Op dit moment zijn er nog geen kostenoverschrijdingen te verwachten. De hoogste kosten voor de gemeente bestaan uit kosten voor de ambtelijke capaciteit. (ruimtelijke procedures)


  Tweede termijn:
  PvdA: prioritering (horizontale prioritering) WL zou een hogere prioriteit genieten. Zorgen over restcapaciteit. (met het oog over aanvragen grootverbruik)
  Zie ook brief ministerie over dit onderwerp.
  VVD: is er overleg met het bedrijfsleven in WL en Purmerend (inzake afstemming ter verlichting van de druk)
  POV: betreft het boven-of ondergrondse tracés. Neem omwonenden mee in het proces, goed informeren. 30.000 zou eenmalig zijn (of toch ook in latere jaren) (kijk naar de stukken..)
  GL: vragen over koppelkansen? Zonnevelden koppelen? Is dit mogelijk parallel naast elkaar te ontwikkelen?
  D66:
  CDA: positief over het voorstel


  Reactie portefeuillehouder:
  Horizontale prioritering: door netwerkpartijen. Na de zomer zal een extra kennisavond worden gepland over dit onderwerp. Ontwikkelingen binnen de regio. Koppelkansen zullen zeker worden bekeken. Subsidie provincie is eenmalig.


  Conclusie:
  Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
  Advies voorronde: positief advies

  01:41:13 - 01:41:46 - C.J.M. Doorenbos
  01:41:46 - 01:45:11 - A.F. Ross
  01:45:11 - 01:45:14 - C.J.M. Doorenbos
  01:45:14 - 01:47:24 - M. de Boer
  01:47:25 - 01:47:31 - C.J.M. Doorenbos
  01:47:31 - 01:49:21 - M. Haalboom
  01:49:21 - 01:49:27 - F.C. Stoop
  01:49:27 - 01:49:54 - C.J.M. Doorenbos
  01:49:54 - 01:51:06 - F.C. Stoop
  01:51:07 - 01:51:09 - F.C. Stoop
  01:51:09 - 01:51:13 - C.J.M. Doorenbos
  01:51:14 - 01:52:05 - B. de Waard
  01:52:05 - 01:52:20 - C.J.M. Doorenbos
  01:52:20 - 01:54:57 - W.A.M. Loonen
  01:54:57 - 01:55:06 - C.J.M. Doorenbos
  01:55:12 - 01:59:49 - R.F.T. van Wanrooij
  01:59:49 - 02:00:01 - C.J.M. Doorenbos
  02:00:01 - 02:08:23 - R.F.T. van Wanrooij
  02:08:24 - 02:08:33 - C.J.M. Doorenbos
  02:08:33 - 02:08:47 - A.F. Ross
  02:08:47 - 02:09:00 - C.J.M. Doorenbos
  02:09:00 - 02:10:23 - A.F. Ross
  02:10:23 - 02:10:27 - C.J.M. Doorenbos
  02:10:27 - 02:11:01 - M. de Boer
  02:11:01 - 02:11:07 - C.J.M. Doorenbos
  02:11:07 - 02:12:26 - M. Haalboom
  02:12:26 - 02:12:30 - C.J.M. Doorenbos
  02:12:30 - 02:13:37 - F.C. Stoop
  02:13:38 - 02:13:42 - C.J.M. Doorenbos
  02:13:42 - 02:14:06 - B. de Waard
  02:14:06 - 02:14:08 - C.J.M. Doorenbos
  02:14:08 - 02:14:36 - W.A.M. Loonen
  02:14:36 - 02:14:44 - C.J.M. Doorenbos
  02:14:44 - 02:20:21 - R.F.T. van Wanrooij
  02:20:21 - 02:20:22 - C.J.M. Doorenbos
  02:20:22 - 02:20:49 - M. Haalboom
  02:20:49 - 02:21:01 - R.F.T. van Wanrooij
  02:21:01 - 02:21:02 - F.C. Stoop
  02:21:02 - 02:21:08 - C.J.M. Doorenbos
  02:21:08 - 02:21:09 - F.C. Stoop
  02:21:09 - 02:21:24 - C.J.M. Doorenbos
  02:21:24 - 02:21:50 - R.F.T. van Wanrooij
  02:21:50 - 02:22:32 - C.J.M. Doorenbos