Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 26 september 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
C.J.M. Doorenbos
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: dhr. B. de Waard (D66), mevr. K.A. Schoonheim (GroenLinks), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. C.J. Kindt (PvdA), dhr. J.W.P. Hendriks (POV), dhr. F.C. Sanders (VVD).
  Afwezig: fractie Belang van Nederland


  Voorzitter: dhr. M. Doorenbos
  Portefeuillehouder: dhr. J. Schalkwijk en dhr. R. Ossendorp
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Dhr. Doorenbos opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Tijdens deze voorronde presenteert GroenLinks (GL) een alternatief plan voor het plan van het college inzake de verduurzaming sportaccommodaties. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Het betreft hier uitsluitend een presentatie en geen inhoudelijke behandeling. Mevr. Fens (GL) en dhr. Van Blokland presenteren het plan. Dit plan is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.


  Alle fracties danken dhr. van Blokland en mevr. Fens voor de uitgebreide en concrete presentatie. Daarnaast benoemen alle fracties de behoefte aan een verder vergelijk van de plannen van het college en van GL. Daarnaast heeft dhr. Meerhoff nog een aantal vragen en zal contact opnemen met GL. Mevr. Schoonheim (GL) vraagt het College om ook een participatietraject voor de inwoners van de Spatterstraat en omgeving. Dhr. Sanders (VVD) vraagt nog naar het aantal woningen in het plan van GL en benoemt het belang van de toezegging van de wethouder voor een goed vergelijk.  Dhr. Doorenbos sluit de vergadering om 20:50 uur.

  00:13:41 - 00:15:49 - C.J.M. Doorenbos
  00:42:41 - 00:42:49 - C.J.M. Doorenbos
  00:49:04 - 00:49:41 - C.J.M. Doorenbos
  00:49:41 - 00:49:57 - J.W.P. Hendriks
  00:49:57 - 00:50:05 - C.J.M. Doorenbos
  00:50:05 - 00:50:36 - C.J. Kindt
  00:50:36 - 00:50:40 - C.J.M. Doorenbos
  00:50:41 - 00:51:22 - L. Meerhoff
  00:51:22 - 00:51:26 - C.J.M. Doorenbos
  00:51:26 - 00:52:15 - K. Schoonheim
  00:52:15 - 00:52:18 - C.J.M. Doorenbos
  00:52:18 - 00:52:45 - B. de Waard
  00:52:45 - 00:52:49 - C.J.M. Doorenbos
  00:52:49 - 00:52:53 - F.C. Sanders
  00:52:53 - 00:52:58 - C.J.M. Doorenbos
  00:52:58 - 00:54:16 - F.C. Sanders
  00:54:16 - 00:54:23 - C.J.M. Doorenbos
  00:54:23 - 00:54:28 - F.C. Sanders
  00:55:18 - 00:56:10 - C.J.M. Doorenbos
 2. 2

  Besluit

  Aanwezig: dhr. B. de Waard (D66), mevr. P.J.M. Fens (GroenLinks), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. Leeuwenkamp (PvdA), dhr. J.W.P. Hendriks (POV), dhr. F.C. Sanders (VVD).
  Afwezig: fractie Belang van Nederland


  Voorzitter: dhr. M. Doorenbos
  Portefeuillehouder: dhr. J. Schalkwijk en dhr. R. Ossendorp
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Dhr. Doorenbos opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  Mevr. Slooten spreekt in namens de Spijkerboordergemeenschap. Zij pleit namens deze gemeenschap voor het in eigendom houden van 't Heerenhuis Spijkerboor.  Alle fracties spreken zich uit voor het in bezit houden van 't Heerenhuis voor zowel de sociale functie als de functie voor recreatie & toerisme. Naar aanleiding van het advies van de Provinciale Monumentenloods wordt ook de gemeenteraad ontraden om een stichting in het leven te roepen.


  De wethouder zal verder werken aan een raadsvoorstel met een investeringsadvies (m.b.v. subsidies).

  00:59:48 - 01:02:31 - C.J.M. Doorenbos
  01:02:31 - 01:08:14 - C.J.M. Doorenbos
  01:08:14 - 01:08:37 - C.J.M. Doorenbos
  01:08:37 - 01:08:43 - F.C. Sanders
  01:08:43 - 01:09:12 - C.J.M. Doorenbos
  01:09:12 - 01:11:17 - F.C. Sanders
  01:11:17 - 01:11:53 - C.J.M. Doorenbos
  01:11:53 - 01:11:54 - F.C. Sanders
  01:11:54 - 01:11:55 - C.J.M. Doorenbos
  01:12:08 - 01:14:36 - F.C. Sanders
  01:14:36 - 01:14:38 - C.J.M. Doorenbos
  01:14:38 - 01:14:39 - F.C. Sanders
  01:14:39 - 01:14:42 - C.J.M. Doorenbos
  01:14:43 - 01:15:01 - J.W.P. Hendriks
  01:15:01 - 01:15:07 - C.J.M. Doorenbos
  01:15:07 - 01:16:18 - L. Meerhoff
  01:16:18 - 01:16:20 - C.J.M. Doorenbos
  01:16:20 - 01:22:14 - P.J.M. Fens
  01:22:14 - 01:22:17 - C.J.M. Doorenbos
  01:22:17 - 01:23:47 - B. de Waard
  01:23:47 - 01:26:03 - C.J.M. Doorenbos
  01:27:40 - 01:27:44 - F.C. Sanders
  01:27:44 - 01:27:57 - C.J.M. Doorenbos
  01:28:29 - 01:28:36 - C.J.M. Doorenbos
  01:28:36 - 01:37:28 - J.M. Schalkwijk
  01:37:28 - 01:37:49 - P.J.M. Fens
  01:37:49 - 01:37:55 - J.M. Schalkwijk
  01:37:55 - 01:38:00 - C.J.M. Doorenbos
  01:38:00 - 01:40:00 - J.M. Schalkwijk
  01:40:01 - 01:41:06 - F.C. Sanders
  01:41:06 - 01:41:11 - C.J.M. Doorenbos
  01:41:11 - 01:41:31 - J.M. Schalkwijk
  01:41:34 - 01:41:48 - C.J.M. Doorenbos
  01:41:48 - 01:43:11 - F.C. Sanders
  01:43:11 - 01:43:44 - C.J.M. Doorenbos
  01:43:44 - 01:43:45 - F.C. Sanders
  01:43:45 - 01:44:52 - J.M. Schalkwijk
  01:44:52 - 01:45:35 - C.J.M. Doorenbos
  01:45:35 - 01:45:38 - C.J.M. Doorenbos
  01:45:38 - 01:45:45 - P.J.M. Fens
  01:45:45 - 01:45:51 - C.J.M. Doorenbos
  01:45:51 - 01:46:25 - P.J.M. Fens
  01:46:26 - 01:46:38 - C.J.M. Doorenbos
  01:46:38 - 01:47:24 - L. Meerhoff
  01:47:25 - 01:47:29 - C.J.M. Doorenbos
  01:47:29 - 01:47:48 - B. de Waard
  01:47:48 - 01:47:51 - C.J.M. Doorenbos
  01:48:01 - 01:48:52 - J.M. Schalkwijk
  01:48:54 - 01:49:51 - C.J.M. Doorenbos
 3. 3

  Besluit

  Aanwezig: dhr. H. Kramer (D66), mevr. P.J.M. Fens (GroenLinks), dhr. L. Meerhoff (CDA), dhr. C.J. Kindt (PvdA), dhr. J.W.P. Hendriks (POV), dhr. F.C. Sanders (VVD).
  Afwezig: fractie Belang van Nederland


  Voorzitter: dhr. M. Doorenbos
  Portefeuillehouder: dhr. J. Schalkwijk
  Griffie: mevr. N. Kooij - de Vries


  Dhr. Doorenbos opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de kijkers via de website van harte welkom.


  VVD en GL vragen waarom het huidige contract met de accountant niet verlengd wordt. De portefeuillehouder geeft aan dat het contract niet verlengd mag worden.  Alle fracties achten het voorstel besluitrijp.

  01:55:37 - 01:55:59 - C.J.M. Doorenbos
  01:56:18 - 01:56:19 - H. Kramer
  01:56:37 - 01:57:48 - C.J.M. Doorenbos
  01:57:48 - 01:58:11 - H. Kramer
  01:58:11 - 01:58:21 - C.J.M. Doorenbos
  01:58:21 - 01:58:49 - H. Kramer
  01:58:49 - 01:58:54 - C.J.M. Doorenbos
  01:58:54 - 01:59:37 - P.J.M. Fens
  01:59:37 - 01:59:40 - C.J.M. Doorenbos
  01:59:40 - 01:59:58 - L. Meerhoff
  01:59:58 - 02:00:01 - C.J.M. Doorenbos
  02:00:01 - 02:00:28 - C.J. Kindt
  02:00:28 - 02:00:31 - C.J.M. Doorenbos
  02:00:31 - 02:00:38 - J.W.P. Hendriks
  02:00:38 - 02:00:40 - C.J.M. Doorenbos
  02:00:40 - 02:01:03 - F.C. Sanders
  02:01:03 - 02:01:11 - C.J.M. Doorenbos
  02:01:11 - 02:02:54 - J.M. Schalkwijk
  02:02:54 - 02:03:03 - C.J.M. Doorenbos
  02:03:03 - 02:03:20 - P.J.M. Fens
  02:03:20 - 02:03:21 - C.J.M. Doorenbos
  02:03:21 - 02:04:18 - J.M. Schalkwijk
  02:04:18 - 02:04:56 - C.J.M. Doorenbos