Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

maandag 11 oktober 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Wormerland - Raadzaal
Voorzitter
R.F.T. van Wanrooij

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig: dhr. Kindt (PvdA), dhr. Doorn (GL),  dhr. Hendriks (POV/VLW), dhr. Kramer (D66), dhr. Doorenbos (VVD), dhr. Roeleveld (CDA)
Voorzitter: Dhr. van Wanrooij
Griffie: Mevr. Kooij - de Vries
Pfh: Dhr. Schalkwijk

Er is een inspreker dhr. Freek Maas op het onderwerp Westertil.

De verschillende fracties staan stil bij het proces; een jaar geleden leek het er op dat er een miljoen structureel bezuinigd zou moeten worden. Er is een raadswerkgroep gestart die, ambtelijk ondersteund, de programmabegroting en productenraming doorgenomen heeft om te kijken of en welke voorstellen tot bezuiniging genomen zouden kunnen worden. Gedurende het jaar bleek dat er vanuit het Rijk meer geld dan gedacht beschikbaar kwam. Nu blijkt dat er ongeveer 250.000 Euro bezuinigd moet worden. De voorbereidingen voor bezuinigingen zijn uitgebreid geweest, waarbij alle fracties betrokken zijn geweest.

Dhr. Kindt (PvdA) start de eerste termijn waarin hij o.a. aangeeft de buurtcamping (destijds motie van de gemeenteraad) en de inwonerspas een warm hart toe te dragen. Dhr. Kramer (D66) geeft aan niet te willen bezuinigen op de Westertil, de buurtcamping blijft voor D66 een twijfelgeval. Dhr. Hendriks noemt de problemen binnen OVER-gemeenten, dure projecten zoals Zaanbrug en de bestuurlijke toekomst. Voorstellen waar de POV/VLW tegen is: de gemeentelijke tarieven verhogen, schrappen professionalisering dorpshuisbesturen en de sluiting Westertil. Dhr. Doorenbos (VVD) geeft aan dat de fractie instemt met beslispunt 1, maar niet met beslispunt 2. Dhr. Doorenbos benoemt de OZB, de overheadkosten binnen OVER-gemeenten en de werkmakelaar. Dhr. Roeleveld (CDA) benoemt de gezinscoaches, buurtcamping, inwonerspas, nieuw beleid en de Westertil. Dhr. Roeleveld benoemt ook het belang van een gezonde algemene reserve.
Dhr. Doorn is tevreden met het concept besluit zoals dat voorligt want het merendeel betreft technische aanpassingen in de begroting en verbeteringen (reparaties) van de programmabegroting. Dhr. Doorn noemt verder de buurtcamping, de inwonerspas, de Westertil, het professionaliseren van de dorpshuisbesturen en het Herenhuis Spijkerboor. Tot slot vraagt hij de fractie van de VVD opheldering over een persbericht van de VVD inzake 5% OZB.

Dhr. Schalkwijk, wethouder Financiën, geeft een toelichting op het raadsvoorstel zoals dat voor ligt. De nadruk ligt voor hem op rust binnen de begroting. Verder geeft dhr. Schalkwijk antwoord op de door de fracties gestelde vragen.

Dhr. Doorenbos geeft aan dat het bericht van de VVD over de OZB verwijderd is van Facebook omdat het niet het fractiestandpunt vertegenwoordigde.

Het advies van de voorronde aan de raad is in meerderheid positief, alleen de fractie POV/VLW adviseerde negatief.

00:00:59 - 00:02:18 - R.F.T. van Wanrooij
00:02:18 - 00:02:18 - R.P. Hendriks
00:02:45 - 00:03:25 - R.F.T. van Wanrooij
00:03:25 - 00:03:27 - C.J.M. Doorenbos
00:03:27 - 00:08:25 - R.F.T. van Wanrooij
00:09:23 - 00:10:06 - R.P. Hendriks
00:10:06 - 00:10:13 - R.F.T. van Wanrooij
00:10:13 - 00:11:35 - R. Doorn
00:13:58 - 00:15:05 - R.F.T. van Wanrooij
00:15:05 - 00:15:18 - C.J. Kindt
00:15:18 - 00:15:51 - R.F.T. van Wanrooij
00:15:51 - 00:15:52 - C.J. Kindt
00:15:52 - 00:16:15 - J.M. Schalkwijk
00:16:18 - 00:16:26 - R.F.T. van Wanrooij
00:16:30 - 00:29:49 - C.J. Kindt
00:29:50 - 00:30:00 - R.F.T. van Wanrooij
00:30:00 - 00:34:42 - H. Kramer
00:34:42 - 00:34:45 - R. Doorn
00:34:45 - 00:36:13 - H. Kramer
00:36:24 - 00:36:29 - R.F.T. van Wanrooij
00:36:29 - 00:36:32 - H. Kramer
00:36:32 - 00:36:37 - R.F.T. van Wanrooij
00:36:37 - 00:37:13 - R.P. Hendriks
00:37:13 - 00:37:14 - C.J. Kindt
00:37:14 - 00:37:20 - R.F.T. van Wanrooij
00:37:20 - 00:37:52 - R.P. Hendriks
00:37:52 - 00:37:54 - R.F.T. van Wanrooij
00:37:54 - 00:37:55 - C.J. Kindt
00:37:55 - 00:37:56 - R.F.T. van Wanrooij
00:37:56 - 00:37:56 - C.J. Kindt
00:37:56 - 00:37:57 - R.F.T. van Wanrooij
00:37:57 - 00:38:50 - C.J. Kindt
00:38:50 - 00:38:53 - R.F.T. van Wanrooij
00:38:53 - 00:48:15 - R.P. Hendriks
00:48:15 - 00:48:19 - R.F.T. van Wanrooij
00:48:19 - 00:48:25 - C.J.M. Doorenbos
00:48:25 - 00:48:36 - R.P. Hendriks
00:48:36 - 00:48:38 - C.J.M. Doorenbos
00:48:38 - 00:48:41 - R.F.T. van Wanrooij
00:48:41 - 00:55:44 - C.J.M. Doorenbos
00:55:45 - 00:55:49 - R.F.T. van Wanrooij
00:55:49 - 01:03:48 - H.G. Roeleveld
01:03:49 - 01:03:56 - R.F.T. van Wanrooij
01:03:56 - 01:05:25 - R. Doorn
01:05:25 - 01:05:54 - R.F.T. van Wanrooij
01:05:54 - 01:15:17 - R. Doorn
01:15:17 - 01:17:05 - R.F.T. van Wanrooij
01:20:00 - 01:23:30 - J.M. Schalkwijk
01:23:30 - 01:23:35 - R.P. Hendriks
01:23:35 - 01:23:42 - J.M. Schalkwijk
01:23:42 - 01:23:44 - R.F.T. van Wanrooij
01:23:44 - 01:24:08 - R.P. Hendriks
01:24:08 - 01:24:11 - R.F.T. van Wanrooij
01:24:11 - 01:24:22 - R.P. Hendriks
01:24:22 - 01:24:46 - J.M. Schalkwijk
01:24:46 - 01:24:49 - R.P. Hendriks
01:24:49 - 01:24:50 - J.M. Schalkwijk
01:24:50 - 01:24:59 - R.F.T. van Wanrooij
01:24:59 - 01:35:21 - J.M. Schalkwijk
01:35:21 - 01:35:27 - R.F.T. van Wanrooij
01:35:27 - 01:35:53 - R.P. Hendriks
01:35:53 - 01:37:14 - J.M. Schalkwijk
01:37:14 - 01:37:20 - R.F.T. van Wanrooij
01:37:20 - 01:37:57 - R.P. Hendriks
01:37:57 - 01:37:58 - J.M. Schalkwijk
01:37:58 - 01:38:01 - R.F.T. van Wanrooij
01:38:01 - 01:39:47 - R. Doorn
01:39:47 - 01:39:57 - R.F.T. van Wanrooij
01:39:57 - 01:40:07 - R. Doorn
01:40:07 - 01:40:49 - R.F.T. van Wanrooij
01:40:50 - 01:46:18 - J.M. Schalkwijk
01:46:18 - 01:46:21 - R. Doorn
01:46:21 - 01:48:54 - J.M. Schalkwijk
01:48:55 - 01:49:01 - R.F.T. van Wanrooij
01:49:01 - 01:50:16 - C.J. Kindt
01:50:16 - 01:50:29 - R.F.T. van Wanrooij
01:50:29 - 01:51:12 - H. Kramer
01:51:12 - 01:51:15 - C.J. Kindt
01:51:16 - 01:51:18 - R.F.T. van Wanrooij
01:51:18 - 01:51:34 - C.J. Kindt
01:51:34 - 01:51:35 - R.F.T. van Wanrooij
01:51:35 - 01:54:11 - H. Kramer
01:54:15 - 01:54:19 - R.F.T. van Wanrooij
01:54:19 - 01:56:01 - R.P. Hendriks
01:56:03 - 01:56:06 - R.F.T. van Wanrooij
01:56:06 - 01:57:19 - C.J.M. Doorenbos
01:57:21 - 01:57:22 - R.F.T. van Wanrooij
01:57:22 - 01:58:12 - H.G. Roeleveld
01:58:16 - 01:58:21 - R.F.T. van Wanrooij
01:58:21 - 02:02:01 - R. Doorn
02:02:01 - 02:02:14 - R.F.T. van Wanrooij
02:02:14 - 02:04:21 - J.M. Schalkwijk
02:04:22 - 02:05:03 - R.F.T. van Wanrooij
02:05:03 - 02:05:23 - J.M. Schalkwijk
02:05:27 - 02:05:50 - R.F.T. van Wanrooij
02:05:50 - 02:06:03 - R. Doorn
02:06:03 - 02:06:07 - R.F.T. van Wanrooij