Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Witte zaal

dinsdag 27 februari 2024

20:00 - 22:15
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
M. Klootwijk

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Tijd: 20:00 - 20:45 uur
  Pfh: dhr. R.F.T. van Wanrooij
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  B. de Waard (D66), W.A.M. Loonen (CDA), J.W.P. Hendriks (POV), K.A. Schoonheim (GL), F. Sanders (VVD), C.J. Kindt(PvdA).
  Afwezig : fractie BvNL


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.


  De verschillende fracties zijn positief over het voorstel. Er zijn een aantal vragen over de garantstelling, de hoogte van de huur, de termijn waarop de flexwoningen kunnen blijven staan en de mogelijkheid van het langer kunnen exploiteren van de woningen.  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp voor de raadsvergadering van 5 maart 2024. Alle fracties zijn positief over het voorstel.

  00:09:27 - 00:09:32 - M. Klootwijk
  00:10:53 - 00:14:14 - M. Klootwijk
  00:14:14 - 00:14:26 - R.F.T. van Wanrooij
  00:14:26 - 00:14:30 - M. Klootwijk
  00:14:31 - 00:14:34 - M. Klootwijk
  00:14:55 - 00:14:59 - M. Klootwijk
  00:15:04 - 00:15:21 - C.J. Kindt
  00:15:21 - 00:15:22 - W.A.M. Loonen
  00:15:22 - 00:19:03 - C.J. Kindt
  00:19:05 - 00:19:08 - M. Klootwijk
  00:19:08 - 00:20:08 - W.A.M. Loonen
  00:20:10 - 00:20:13 - M. Klootwijk
  00:20:15 - 00:21:05 - J.W.P. Hendriks
  00:21:07 - 00:21:09 - M. Klootwijk
  00:21:09 - 00:23:01 - F.C. Sanders
  00:23:01 - 00:23:04 - M. Klootwijk
  00:23:04 - 00:25:54 - K. Schoonheim
  00:25:54 - 00:25:59 - M. Klootwijk
  00:26:03 - 00:27:27 - B. de Waard
  00:27:27 - 00:27:33 - M. Klootwijk
  00:27:37 - 00:36:40 - R.F.T. van Wanrooij
  00:36:41 - 00:37:04 - M. Klootwijk
  00:37:05 - 00:38:02 - C.J. Kindt
  00:38:04 - 00:38:07 - M. Klootwijk
  00:38:07 - 00:38:42 - W.A.M. Loonen
  00:38:44 - 00:38:47 - M. Klootwijk
  00:38:47 - 00:38:56 - J.W.P. Hendriks
  00:38:59 - 00:39:02 - M. Klootwijk
  00:39:03 - 00:39:11 - F.C. Sanders
  00:39:11 - 00:39:15 - M. Klootwijk
  00:39:15 - 00:40:35 - K. Schoonheim
  00:40:36 - 00:40:39 - M. Klootwijk
  00:40:39 - 00:40:43 - K. Schoonheim
  00:40:43 - 00:40:47 - M. Klootwijk
  00:40:47 - 00:40:54 - B. de Waard
  00:40:54 - 00:40:59 - M. Klootwijk
  00:41:00 - 00:41:21 - R.F.T. van Wanrooij
  00:41:21 - 00:41:43 - W.A.M. Loonen
  00:41:43 - 00:41:45 - M. Klootwijk
  00:41:45 - 00:42:56 - W.A.M. Loonen
  00:42:56 - 00:45:23 - R.F.T. van Wanrooij
  00:45:27 - 00:45:52 - M. Klootwijk
  00:56:57 - 00:58:50 - M. Klootwijk
  00:58:50 - 00:59:57 - L.C. Pielkenrood
  00:59:57 - 00:59:59 - M. Klootwijk
  01:00:00 - 01:00:04 - M. Klootwijk
  01:00:04 - 01:00:39 - K. Schoonheim
  01:00:40 - 01:00:43 - M. Klootwijk
  01:00:43 - 01:02:36 - F.C. Sanders
  01:02:37 - 01:02:41 - M. Klootwijk
  01:02:41 - 01:02:52 - J.W.P. Hendriks
  01:02:53 - 01:02:54 - M. Klootwijk
  01:02:54 - 01:03:06 - W.A.M. Loonen
  01:03:07 - 01:03:10 - M. Klootwijk
  01:03:12 - 01:04:09 - C.J. Kindt
  01:04:10 - 01:04:15 - M. Klootwijk
  01:04:15 - 01:07:39 - R. Ossendorp
  01:07:39 - 01:07:40 - M. Klootwijk
  01:07:40 - 01:09:09 - F.C. Sanders
  01:09:09 - 01:09:22 - M. Klootwijk
  01:09:22 - 01:10:49 - R. Ossendorp
  01:10:49 - 01:11:02 - M. Klootwijk
  01:11:02 - 01:11:34 - L.C. Pielkenrood
  01:11:35 - 01:11:38 - M. Klootwijk
  01:11:38 - 01:12:23 - K. Schoonheim
  01:12:25 - 01:12:32 - R. Ossendorp
  01:12:32 - 01:12:33 - M. Klootwijk
  01:12:33 - 01:14:15 - F.C. Sanders
  01:14:15 - 01:14:23 - M. Klootwijk
  01:14:23 - 01:14:52 - K. Schoonheim
  01:14:52 - 01:16:47 - F.C. Sanders
  01:16:48 - 01:16:53 - M. Klootwijk
  01:16:54 - 01:16:58 - J.W.P. Hendriks
  01:16:58 - 01:17:00 - M. Klootwijk
  01:17:00 - 01:17:05 - W.A.M. Loonen
  01:17:05 - 01:17:09 - M. Klootwijk
  01:17:18 - 01:20:39 - C.J. Kindt
  01:20:39 - 01:20:42 - M. Klootwijk
  01:20:43 - 01:21:44 - F.C. Sanders
  01:21:44 - 01:21:50 - M. Klootwijk
  01:21:50 - 01:22:50 - C.J. Kindt
  01:22:50 - 01:22:51 - M. Klootwijk
  01:22:51 - 01:22:55 - M. Klootwijk
  01:22:55 - 01:23:13 - K. Schoonheim
  01:23:13 - 01:23:21 - M. Klootwijk
  01:23:22 - 01:24:56 - R. Ossendorp
  01:24:57 - 01:25:30 - M. Klootwijk
  01:41:47 - 01:43:18 - M. Klootwijk
  01:43:18 - 01:43:47 - C.D. Ton - Betjes
  01:43:47 - 01:43:48 - M. Klootwijk
  01:43:51 - 01:46:51 - C.J. Kindt
  01:46:51 - 01:46:54 - M. Klootwijk
  01:46:54 - 01:49:18 - A.K. Stol
 2. 2

  Besluit

  Tijd: 20:45 - 21:30uur
  Pfh: dhr. R. Ossendorp
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
   L.C. Pielkenrood (D66), W.A.M. Loonen (CDA), J.W.P. Hendriks (POV), K.A. Schoonheim (GL), F.C. Sanders (VVD), C.J. Kindt (PvdA).
  Afwezig : fractie BvNL


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  Er zijn een aantal vragen over de grote stijging van de tarieven; portefeuillehouder R. Ossendorp zegt toe schriftelijk terug te komen op de grote stijging van de tarieven (grof huishoudelijk restafval).


  Daarnaast zijn er vragen over de invloed van de gemeente WL op de HVC met het toevoegen van de waterschappen (aandeelhouder van 1%). Daarnaast brengt een nieuwe gebruiker ook nieuwe risico's met zich mee. De heer Ossendorp benadrukt dat er ook op positieve wijze naar gekeken kan worden; de omvang van de organisatie wordt groter.  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp voor de raadsvergadering van 5 maart 2024. Daarnaast zijn alle fracties positief over het raadsvoorstel.

 3. 3

  Besluit

  Tijd: 21:30 - 22:15 uur
  Pfh: dhr. R. Ossendorp
  Voorzitter: mevr. M. Klootwijk
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Aanwezig:
  L.C. Pielkenrood (D66), K.A. Schoonheim (GL), F. Sanders (VVD), A.K. Stol (CDA), C.D. Ton - Betjes (POV), C.J. Kindt (PvdA).
  Afwezig : fractie BvNL


  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.


  De fracties zijn blij met het inzetten van een derde gezinscoach in Wormerland. Er zijn een aantal vragen over de dekking van de kosten (vanaf 2025 structureel geen dekking van 12.000,-), een advies van de ASD en een wat uitgebreidere uitleg rondom gebruik van de verschillende financiële mogelijkheden.  Alle fracties achten het raadsvoorstel besluitrijp. De fracties POV, PvdA, VVD en GroenLinks zijn positief over het voorstel. Het CDA en D66 nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De heer Ossendorp zegt toe terug te komen op de onderbouwing van de financiële kant van de inzet van de derde gezinscoach in de Kadernota (12.000,-).


  Daarnaast zegt de heer Ossendorp toe om, wanneer het budget PGB uitgeput is vanwege de onttrekking van 23.000,- voor de derde gezinscoach, en er toch nog aanvragen komen ten laste van het budget PGB, terug te komen bij de gemeenteraad WL.

  01:48:50 - 01:49:18 - A.K. Stol
  01:49:19 - 01:49:22 - M. Klootwijk
  01:49:22 - 01:52:20 - F.C. Sanders
  01:52:21 - 01:52:26 - M. Klootwijk
  01:52:26 - 01:54:50 - K. Schoonheim
  01:54:50 - 01:54:52 - M. Klootwijk
  01:54:52 - 01:57:09 - L.C. Pielkenrood
  01:57:10 - 01:57:14 - M. Klootwijk
  01:57:14 - 02:05:06 - R. Ossendorp
  02:05:07 - 02:05:24 - M. Klootwijk
  02:05:24 - 02:06:06 - C.D. Ton - Betjes
  02:06:06 - 02:06:10 - M. Klootwijk
  02:06:10 - 02:08:10 - C.J. Kindt
  02:08:12 - 02:08:14 - M. Klootwijk
  02:08:14 - 02:09:28 - A.K. Stol
  02:09:28 - 02:09:30 - M. Klootwijk
  02:09:30 - 02:09:38 - A.K. Stol
  02:09:38 - 02:09:41 - M. Klootwijk
  02:09:41 - 02:10:05 - F.C. Sanders
  02:10:06 - 02:10:09 - M. Klootwijk
  02:10:09 - 02:12:21 - K. Schoonheim
  02:12:22 - 02:12:24 - M. Klootwijk
  02:12:24 - 02:13:48 - L.C. Pielkenrood
  02:13:52 - 02:13:53 - M. Klootwijk
  02:13:53 - 02:13:55 - L.C. Pielkenrood
  02:13:55 - 02:13:58 - M. Klootwijk
  02:13:59 - 02:16:05 - R. Ossendorp
  02:16:06 - 02:16:13 - M. Klootwijk
  02:16:13 - 02:16:29 - L.C. Pielkenrood
  02:16:31 - 02:16:36 - M. Klootwijk
  02:16:36 - 02:17:36 - K. Schoonheim
  02:17:36 - 02:17:39 - M. Klootwijk
  02:17:40 - 02:18:01 - R. Ossendorp
  02:18:01 - 02:19:14 - M. Klootwijk