Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Raad

dinsdag 7 februari 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Wormerland - Raadzaal

Voorzitter
A.J. Michel-de Jong
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong opent om 20:00 uur de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een afmelding van dhr. Haalboom (POV).

  00:04:05 - 00:05:03 - A.J. Michel - de Jong
  00:05:04 - 00:05:25 - K. Schoonheim
  00:05:25 - 00:06:47 - A.J. Michel - de Jong
  00:07:11 - 00:08:39 - A.J. Michel - de Jong
 2. 2

  Besluit

  Er is een motie van de fracties van de POV, VVD, CDA en PvdA, GL en D66. Ondertekend en ingediend maakt de motie onderdeel uit van de beraadslaging en besluitvorming. De motie is toegevoegd aan de agenda.
  Op verzoek van GroenLinks worden de beslispunten van agendapunt 17 Bestuurlijke toekomst opgesplitst en apart in stemming gebracht.

 3. 3

  Besluit

  Mevr. Michel - de Jong staat stil bij de ramp die plaatsgevonden heeft in Turkije en Syriƫ en de gemeenteraad houdt een moment stilte.

 4. 4

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 5. 5

  Besluit

  Er wordt een stembureau ingesteld van dhr. Doorn (voorzitter), mevr. de Boer - Kocx en dhr. Luttik.

  00:12:35 - 00:12:43 - A.J. Michel - de Jong
  00:12:43 - 00:13:42 - R. Doorn
  00:13:42 - 00:14:29 - A.J. Michel - de Jong
  00:14:29 - 00:15:39 - A. Smit-de Ridder
  00:15:39 - 00:16:00 - A.J. Michel - de Jong
  00:16:00 - 00:16:01 - A. Smit-de Ridder
  00:16:01 - 00:16:46 - A.J. Michel - de Jong
  00:16:46 - 00:17:30 - R. Doorn
  00:17:31 - 00:17:59 - A.J. Michel - de Jong
  00:17:59 - 00:18:38 - H. Kramer
  00:18:38 - 00:19:48 - A.J. Michel - de Jong
  00:19:48 - 00:20:23 - K. Schoonheim
  00:20:23 - 00:21:06 - A.J. Michel - de Jong
  00:21:07 - 00:22:27 - R. Doorn
  00:22:28 - 00:22:32 - A.J. Michel - de Jong
  00:22:32 - 00:22:55 - G.M. Rozemeijer
  00:22:57 - 00:23:45 - A.J. Michel - de Jong
  00:23:45 - 00:23:57 - A. Smit-de Ridder
  00:23:58 - 00:25:53 - A.J. Michel - de Jong
  00:25:54 - 00:26:19 - K. Schoonheim
  00:26:23 - 00:26:32 - A.J. Michel - de Jong
  00:26:32 - 00:27:19 - H. Kramer
  00:27:20 - 00:27:27 - A.J. Michel - de Jong
  00:27:27 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 6. 5.a

  Besluit

  De voorzitter van het stembureau, dhr. Doorn laat weten dat het proces-verbaal is opgemaakt:
  Dhr. Doorenbos, mw. Smit-de Ridder en mw. Fens zijn aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Wormerland.
  Hierna is het stembureau opgeheven.

  00:27:28 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 7. 6

  Besluit

  Er zijn geen bekrachtigingen geheimhouding.

  00:27:29 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 8. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje.

  00:27:30 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 9. 8

  Besluit

  Er zijn geen debatspunten ingediend.

  00:27:31 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 10. 9

  00:27:32 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 11. 9.a

  Besluit

  Het woordelijk verslag van 20 december 2022 is, met aanpassingen van de genoemde foutjes door mevr. Smit - de Ridder, conform vastgesteld.

  00:27:33 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:27:34 - 00:28:09 - L. Meerhoff
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van D66.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 15. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van GroenLinks en van de VVD.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 18. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de POV.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 19. 17.1

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  CDA Wormerland (2), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)
  tegen
  D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3)

  Besluit

  Het voorstel is opgesplitst in beslispunt 1 en 2.
  Voor beslispunt 1 is een stemverklaring van GroenLinks, D66, CDA, PvdA, VVD en de POV. Beslispunt 1 is aangenomen met 12 stemmen voor (POV, VVD, CDA, PvdA) en 4 stemmen tegen (GroenLinks en D66).

  00:27:50 - 00:28:09 - L. Meerhoff
  00:28:09 - 00:28:15 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:16 - 00:28:38 - C.J. Kindt
  00:28:38 - 00:28:43 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:43 - 00:28:54 - C.J.M. Doorenbos
  00:28:55 - 00:28:57 - A.J. Michel - de Jong
  00:28:57 - 00:29:06 - A. Smit-de Ridder
  00:29:07 - 00:30:03 - A.J. Michel - de Jong
  00:30:05 - 00:30:22 - K. Schoonheim
  00:30:24 - 00:30:28 - A.J. Michel - de Jong
  00:30:28 - 00:31:10 - C.J.M. Doorenbos
  00:31:11 - 00:31:51 - A.J. Michel - de Jong
  00:31:51 - 00:32:58 - C.J.M. Doorenbos
  00:32:59 - 00:33:06 - A.J. Michel - de Jong
  00:33:06 - 00:33:39 - H. Kramer
  00:33:41 - 00:34:39 - A.J. Michel - de Jong
  00:34:39 - 00:37:43 - A. Smit-de Ridder
  00:37:43 - 00:38:03 - A.J. Michel - de Jong
  00:38:03 - 00:38:33 - K. Schoonheim
  00:38:33 - 00:38:44 - A.J. Michel - de Jong
  00:38:44 - 00:41:12 - T. Pietersma
 20. 17.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is opgesplitst in 2 beslispunten.
  Met betrekking tot beslispunt 2 is er een stemverklaring van GroenLinks en de VVD.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 21. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Er is een stemverklaring van de VVD en D66.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 22. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 23. 20
  Moties
 24. 20.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Wormerland (2), D66 Wormerland (1), GroenLinks WL (3), POV (4), PvdA Wormerland (2), VVD Wormerland (4)

  Besluit

  De wethouder zegt toe om, daar waar deze motie gaat over de aanvragen wet maatschappelijke ondersteuning, te onderzoeken of deze aanpak ook toe te passen is op het beleidsonderdeel "Jeugd".


  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  WL Moties

  Titel
  Motie POV VVD CDA PvdA GL en D66 over Indicatie voor onbepaalde tijd WMO
  00:39:41 - 00:41:12 - T. Pietersma
  00:41:12 - 00:41:19 - A.J. Michel - de Jong
  00:41:23 - 00:41:38 - R. Ossendorp
  00:41:38 - 00:42:33 - A.J. Michel - de Jong
 25. 21

  Besluit

  De vergadering wordt afgesloten om 20:38 uur.