Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Algemene Zaken - Witte Zaal

dinsdag 10 maart 2020

20:00 - 20:30
Locatie

Wormerland - Witte zaal

Voorzitter
R. Doorn
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 4 februari en van 11 februari.

 3. 3.1

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

 4. 3.2

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

 5. 3.3

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

 6. 3.4

  Besluit

  Dhr. Hendriks verzoekt om de lijst van schriftelijke vragen compleet aan te leveren. Op dit moment geeft het overzicht alleen de schriftelijke vragen weer vanaf 1-1-2020 tot heden. Dhr. Hendriks wil graag de lijst met alle openstaande schriftelijke vragen, zodat het voor de raadsleden overzichtelijker is en voor burgers openbaar inzichtelijk.
  De portefeuillehouder zegt toe deze lijst aan te leveren.

 7. 4

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen.

 8. 5

  Besluit

  Dhr. Sanders heeft een vraag: hij maakt zich zorgen over de agenda van de MRA en het bouwbeleid: hij vraagt de raadscollega's of de manier waarop de raad Wormerland omgaat met de MRA goed voelt, bijvoorbeeld; is de zienswijze van de raad van Wormerland voldoende daar in opgenomen?


  De portefeuillehouder dhr. Tange geeft aan dat voorheen er de ROA was; een gemeenschappelijke regeling met bevoegdheden, daar was Wormerland verplicht onderdeel van. Deze constructie is gestopt, we zijn nu een onderdeel van de MRA. Het is goed om aan tafel mee te denken en praten over bijvoorbeeld het bouwen en de ambities. Het advies van de portefeuillehouder is: blijf betrokken, wissel kennis uit en blijf praten. Via de MRA kunnen we meedenken over wat er in de regio besproken en afgesproken wordt.


  Geadviseerd wordt om dit punt te agenderen voor een voorronde, via een voorstel vanuit de fractie VVD via het presidium.


  Dhr. Haalboom heeft de vorige voorronde Algemene Zaken vragen gesteld over rondhangende jeugd bij de Clausbrug. De portefeuillehouder heeft daarop geantwoord. Dhr. Haalboom constateert dat er nu veel vuilnis ligt, is dat in het vizier bij de portefeuillehouder?
  De portefeuillehouder dhr. Tange geeft aan dat er sinds de vorige voorronde Algemene Zaken grotere vuilnisbakken besteld zijn en zo spoedig mogelijk geplaatst worden. De jeugd reed ook rondjes om het meer, hiertegen worden maatregelen genomen. De BOA's en wijkagenten komen in het surveilleren regelmatig langs.


  Tot slot wordt de vergadering afgesloten en dhr. Tange bedankt voor zijn jarenlange inzet tijdens de voorronden.