Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

WL Voorronde Algemene Zaken

dinsdag 28 januari 2020

20:00 - 20:30
Locatie

Wormerland- Groene zaal

Voorzitter
P.J.M. Fens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: M. Haalboom (POV), M. Klootwijk (PvdA), G. Rozemeijer (VVD), F. Groot (VLW), H. Roeleveld (CDA), F. Stoop (GL), H. Kramer (D66).
  Voorzitter: E. Fens
  Portefeuillehouder: P. Tange
  Griffie: N.A. Kooij - de Vries


  Naar aanleiding van de lijst van uitkomsten van de voorronde Groene zaal van 10-12-19: Dhr. Groot vraagt of er al meer duidelijkheid is over het onderzoek naar de inwonerspas. Afgesproken wordt dat hij dit informeel aan de portefeuillehouder zal vragen. Mocht hij behoefte hebben aan meer informatie, dan zal hij schriftelijke vragen stellen.


  Naar aanleiding van de lijst van uitkomsten van de voorronde witte zaal: de heer Kramer geeft aan dat er een typefout is m.b.t. de naam van de heer De Waard. Dit is inmiddels gecorrigeerd.


  Naar aanleiding van de lijst van uitkomsten van 10-12-19 algemene zaken witte zaal: er zijn geen opmerkingen.

 2. 2

  Besluit

  Naar aanleiding van de notulen van de raad van 17-12-19; dhr. Rijken moet vervangen worden door dhr. Stol. Dit is gecorrigeerd.

 3. 3.1

  Besluit

  Dhr. Groot (VLW) heeft een vraag over brief nr. 7 van 27-11-19 van de Raad van State inzake "bestemmingsplan bedrijventerreinen". De brief staat als afdoening: ter kennisgeving, moet daar niet staan: als afdoening college?
  De portefeuillehouder dhr. Tange bevestigd dat er moet staan: ter kennisname aan de raad, de brief moet ambtelijk afgehandeld worden, dus ter afdoening college.


  Dhr. Rozemeijer (VVD) merkt op dat hij met plaatsvervangende schaamte zag dat de notulen van het AB over 2016 en 2017 heel recent zijn geplaatst.


  Dhr. Haalboom (POV) vraagt de griffie om de lijst met ingekomen brieven op chronologische wijze te printen. Brief nr. 20 (9-1-20) staat niet in Ibabs bij "WL ingekomen brieven (n.p.)", staat wel op lijst van ingekomen brieven en zit ook in de zwarte map.


  Dhr. Stoop (GL) vraagt wanneer de notulen van 1 en 7 oktober van het AB van Overgemeenten aan de raad gestuurd kunnen worden. De portefeuillehouder zegt toe deze aan de raad toe te sturen.


  Dhr. Kramer (D66) vraagt ook aandacht voor het publiceren van zowel de notulen, besluitenlijst en agenda door het AB van Overgemeenten. De portefeuillehouder geeft aan dat er een inhaalslag gemaakt wordt.

 4. 3.2

  Besluit

  Dhr. Kramer (D66) vraagt waarom stuk nr. 2 het werkplan 2020 Bureau Discriminatiezaken op deze lijst staat en niet op de lijst ingekomen brieven vermeld staat? De portefeuillehouder geeft aan dat deze brief inderdaad op de lijst ingekomen brieven hoort, dit zal gecorrigeerd worden.

 5. 3.3

  Besluit

  Geen opmerkingen.

 6. 3.4

  Besluit

  Dhr. Kramer (D66) geeft aan dat het kopje van de bijlage genoemd is: "overzicht schriftelijke vragen en beantwoording februari 2020". Terwijl het de voorronde van 28 januari 2020 betreft. Dit zal gecorrigeerd worden.


  Verder geen opmerkingen.

 7. 4

 8. 5

  Besluit

  Dhr. Groot (VLW) geeft aan dat hij afgelopen week meerdere meldingen van Ibabs kreeg dat er wijzigingen in Ibabs zijn. Voor hem is niet altijd duidelijk wat er veranderd is. Wat kan helpen in dit geval: Van belang is bij het openen van Ibabs eerst naar het menu te gaan, daar staat een klein rood bolletje, als u daar op klikt ziet u alle meldingen onder elkaar staan en staat ook vermeld wat de wijziging is.


  Dhr. Haalboom (POV) heeft een vraag aan de portefeuillehouder; onder de Clausbrug zijn regelmatig jongeren te vinden; is dit bekend bij de gemeente? De portefeuillehouder geeft aan dat dit inderdaad bekend is bij de gemeente. De burgemeester, raadsleden en ook de BOA spreken de jongeren regelmatig aan. In het kastje vertrouwelijk liggen de politierapporten van de afgelopen periode, indien dhr. Haalboom nadere informatie wil, kan hij hier meer informatie krijgen.


  Verder geen vragen of opmerkingen.